Fler böcker av Sven Åke Heed

  • 1900-talets teater

    Tomas Forser, Tomas Forser, Sven Åke Heed

    Teaterkungar abdikerade, stjärnskådespelare mötte ensembler, privatteatrar fick konkurrens av stadsteatrar och så småningom också av länsteatrar och fria grupper. I stället för om hovteater talades det om arbetarteater och trafiken mellan huvudsta...

  • Teater före 1800

    Tomas Forser, Sven Åke Heed

    Det första bandet av trebandsverket Ny svensk teaterhistoria tar avstamp i en tid då det inte fanns någon motsvarighet till det vi i dagligt tal kallar för teater. Men med en bred formulering av teaterbegreppet faller så vitt skilda före¿teelser s...