Fler böcker av Fredrik Jönsson

  • Manskören

    Lars Engebretsen, Fredrik Jönsson, Christian Olausson, Andreas Skoog

    Den här behändiga boken är ett måste för alla manskorister! Samlingen innehåller 88 traditionella sånger för manskör, indelade i följande fem kapitel: Flaskan, Flickan, Fosterlandet, Vårsånger och Övrigt av rang.

  • Praktisk personskaderätt

    Fredrik Jönsson

    Den praktiska personskaderätten anses många gånger som svår och otillgänglig, särskilt för den som har drabbats av en personskada. Till stora delar bestäms den skadeståndsrättsliga ersättningen utifrån praxis från olika försäkringsnämnder och förs...