Fler böcker av Erixell Leif V

  • Alliansens 8+5 misstag

    Erixell Leif V

    Vad blev rätt och vad blev fel under Alliansens snart åtta år vid makten? Blogginlägg, artiklar, essäer. Kommentarer, polemik, analyser. Kritiken sker utifrån en demokratiskt medborgerlig och frihetlig utgångspunkt. En utgångspunkt som innebär att...