Filtrera

Ämne
 • (15)
Format
 • (3)
 • (13)
Utgivningsår
 • (1)
 • (4)
 • (11)
Inspiration
 • (1)
Pris
 • (2)
 • (5)
Leveranstid
 • (8)
 • (14)
Geografisk plats i boken
 • (3)

Böcker av Bertil Bengtsson

Sökningen gav 16 träffar.

Sortering:
 1. Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom

  av Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin

  Häftad, Svenska, 2013-01-30, ISBN 9789139206132

  Första upplagan av denna lärobok skrevs av Bertil Bengtsson. Därefter övertog Anders Victorin arbetet med följande upplagor, något som medförde en utvidgad och fördjupad framställning på åtskilliga punkter. Efter hans bortgång år 2006 har författa...

 2. Speciell fastighetsrätt Miljöbalken

  av Bertil Bengtsson

  Häftad, Svenska, 2015-02-09, ISBN 9789176788752

  Denna lärobok behandlar huvuddragen i nuvarande regler om planering, fastighetsbildning, expropriation, allemansrätt, miljöskydd, naturvård och annan markanvändning. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrät...

 3. Institutet för rättsvetenskaplig forskning:

  Försäkringsavtalsrätt

  av Bertil Bengtsson

  Häftad, Svenska, 2015-08-04, ISBN 9789139018759

  Boken behandlar försäkringsavtalsrätten. Första delen ger en översikt över vissa allmänna frågor på rättsområdet, den andra delen kommenterar försäkringsavtalslagens bestämmelser. Bertil Bengtsson är jur.dr, professor i rättsvetenskap och f.d. jus...

 4. Skadestånd för miljöskada

  av Bertil Bengtsson

  Häftad, Svenska, 2011-11-16, ISBN 9789139112204

  Boken behandlar skadestånd för miljöskador enligt gällande svensk rätt. Den är i första hand avsedd för praktiker. Författaren har bara sporadiskt berört annan nordisk rätt och knappast alls utomnordisk rätt. I vissa delar bygger arbetet på förfat...

 5. Produktansvaret

  av Bertil Bengtsson, Harald Ullman

  Häftad, Svenska, 2008-03-01, ISBN 9789176786871

  I Sverige fick vi den 1 januari 1993 den s.k. produktansvarslagen (PAL). Denna lag föreskriver ett strängare skadeståndsansvar än vad som följer av de allmänna reglerna i skadeståndslagen - ansvaret är på många punkter strikt. Denna bok ger en öve...

 6. Försäkringsrätt : några huvudlinjer

  av Bertil Bengtsson

  Häftad, Svenska, 2015-05-18, ISBN 9789139207283

  Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet. Den nionde upplagan har uppdaterats med hänsyn t...

 7. Skadeståndslagen : en kommentar

  av Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck

  Häftad, Svenska, 2014-06-04, ISBN 9789139112884

  Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelser för ny domstols- och försäkringspraxis, liksom ny lagstiftning och ny litteratur. Fördelningen av avsnitten mellan förfat...

 8. Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden

  av Bertil Bengtsson, Harald Ullman, Sven Unger

  Inbunden, Svenska, 2013-12-19, ISBN 9789172235236

  Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför - eller, ännu vä...

 9. Uppsatser om försäkringsvillkor

  av Håkan Andersson, Bertil Bengtsson, Anders Holm, Svante O Johansson, Malou Klevhill Larsson

  Häftad, Svenska, 2015-11-20, ISBN 9789172236332

  Denna antologi är ett uttryck för författarnas ambitioner att tillgodose en del av behovet av forskning inom försäkrings- och skadeståndsrätt och att fortsätta det arbete med denna inriktning som inleddes år 2009 med publiceringen av antologin Upp...

 10. 21 uppsatser Skadestånd och försäkring. Grundlag, fastighetsrätt och miljö. Ur domarens synvinkel

  av Bertil Bengtsson

  Inbunden, Svenska, 2003-04-01, ISBN 9789154425815

  Uppsatserna i denna bok har alla publicerats i sammanhang där de inte varit helt lätta att få tag i - mestadels i olika festskrifter. Det har därför verkat motiverat att ge ut dem i bokform, liksom författaren har gjort tidigare med en rad äldre a...

 11. Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning, del 198:

  Om lagstiftning och annat : 22 uppsatser

  av Bertil Bengtsson

  Häftad, Svenska, 2011-11-23, ISBN 9789139016496

  Den första delen av denna uppsatssamling, Från lagstiftningsarbetet, behandlar vissa praktiska frågor som författaren kommit i kontakt med under långvarigt arbete i utredningar, i departement och i Lagrådet. I en allmän diskussion om olika lagstif...

 12. Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv

  av Bertil Bengtsson

  Häftad, Svenska, 2013-12-18, ISBN 9789139017523

  Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv behandlar aktuella frågor om den enskildes rättsskydd vid olika offentliga tjänster, exempelvis sjukvård, tandvård, utbildning, barnomsorg, äldrevård och offentlig information. Särskilt diskuteras mö...

 13. Ideella värden i fastighetsrätten

  av Bertil Bengtsson

  Häftad, Svenska, 2016-02-09, ISBN 9789139115120

  Denna bok behandlar ett ämne som tidigare inte uppmärksammats så mycket i litteraturen: ideella värden, särskilt i fastighetsrätten. Mot bakgrund av lagstiftarens allmänna inställning till sådana värden tar Ideella värden i fastighetsrätten upp fr...

 14. Uppsatser om försäkringsavtalslagen

  av Bertil Bengtsson, Svante O Johansson, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén, Harald Ullman

  Häftad, Svenska, 2009-11-18, ISBN 9789172233591

  Temat för denna antologi är den nya försäkringsavtalslagen som trädde i kraft år 2006. Antologin består av sju fristående uppsatser med inriktning på främst skadeförsäkring. Ambitionen är att härmed tillgodose en del av det behov av forskning som ...

 15. Uppsatser om skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring

  av Håkan Andersson, Bertil Bengtsson, Anders Holm, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén

  Häftad, Svenska, 2012-11-26, ISBN 9789172234994

  Denna antologi är ett uttryck för författarnas ambitioner att tillgodose en del av behovet av forskning inom försäkrings- och skadeståndsrätt och att fortsätta det arbete med denna inriktning som inleddes år 2009 med publiceringen av antologin Upp...

 16. Karnov 2013/14 - Svensk lagsamling med kommentarer

  av Petter Asp, Arne Baekkevold, Bertil Bengtsson, Severin Blomstrand, Göran Håkansson

  Inbunden, Svenska, 2013-11-30, ISBN 9789176105245

  Karnov är ett stort juridiskt uppslagsverk med expertkommentarer på lagar och andra författningar, skrivna av Sveriges främsta jurister. Mer än 200 författare, alla specialister inom sina respektive områden, står bakom kommentarerna till över 800 ...