Filtrera

Språk
 • (22)
 • (3)
Ämne
 • (1)
 • (2)
 • (5)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Format
 • (5)
 • (2)
 • (2)
Utgivningsår
 • (1)
 • (3)
 • (2)
 • (19)
Inspiration
 • (2)
 • (10)
Pris
 • (7)
 • (20)
Leveranstid
 • (2)
 • (11)
 • (16)
 • (23)

Böcker av Björn Nilsson

Sökningen gav 25 träffar.

Sortering:
 1. Kommunikation : samspel mellan människor

  av Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson

  Häftad, Svenska, 2016-09-16, ISBN 9789144110660
  (3 röster)

  Vad händer när vi kommunicerar med varandra? Vilka medvetna och omedvetna budskap skickar vi iväg? Vad underlättar och försvårar en effektiv kommunikation? Vilka störningar brukar uppstå i samtal mellan människor och hur hanterar vi dessa? Den här...

 2. Utvecklingspsykologi, 3:e utg.

  av Philip Hwang, Björn Nilsson

  Inbunden, Svenska, 2011-05-16, ISBN 9789127130746
  (40 röster)

  I denna introduktionsbok i utvecklingspsykologi beskrivs barns och ungdomars, liksom den vuxna människans, utveckling på ett lättfattligt och instruktivt sätt. Boken Utvecklingspsykologi tar upp aktuella forskningsrön samt viktiga och ibland kontr...

 3. Samspel i grupp : introduktion till gruppdynamik

  av Björn Nilsson

  Häftad, Svenska, 2016-02-25, ISBN 9789144110103
  (1 röst)

  När människor ska samarbeta i grupp kan olikheter i personlighet, bakgrund och erfarenheter leda till konflikter och ineffektivitet. Med kunskaper om vad som brukar hända i grupper och verktyg för att hantera dessa kan man emellertid få grupper at...

 4. Gruppsykologi : för skola, arbetsliv och fritid

  av Philip Hwang, Björn Nilsson

  Inbunden, Svenska, 2014-09-22, ISBN 9789127133686
  (2 röster)

  Gruppsykologi beskriver initierat vad som kännetecknar de viktigaste grupper vi rör oss i genom livet och hur de formar oss. Djupdykningar görs i områden som påverkan, gruppklimat, problemlösning, könsroller, utanförskap och mobbning samt inte min...

 5. Socialpsykologi : teorier och tillämpning

  av Björn Nilsson

  Häftad, Svenska, 2015-08-20, ISBN 9789147111923

  Den här boken ger en översiktlig bild av ett antal forskningsområden och teorier inom socialpsykologi. Syftet är att förmedla en grundläggande introduktion till socialpsykologin som ämne och hur man kan använda sig av de lärdomar som ämnet rymmer....

 6. Välbefinnande i arbetslivet : socialpsykologiska perspektiv

  av Ali Kazemi, Lars-Erik Berg, Margareta Borgh, Eva Idmark Andersson, Björn Nilsson

  Häftad, Svenska, 2009-11-20, ISBN 9789144055459

  Välbefinnande är oundgängligt för produktiviteten, och påverkar även andra förhållanden på våra arbetsplatser. Att bedriva systematiskt välbefinnande arbete är ett effektivt sätt att minska och förhindra frisk- och sjukfrånvaro, och förebygga konf...

 7. Människor emellan : grundbok i kommunikation och samtal

  av Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson

  Inbunden, Svenska, 2016-11-25, ISBN 9789127141735

  Varför tycker vi direkt om vissa personer? Kan man avslöja en lögnare? Varför blossar kommentarsstormar upp så snabbt i sociala medier? Stör eller underlättar känslor människors tänkande? Ett grundläggande fokus i den här boken är hur vi tolkar oc...

 8. Kommunikativt ledarskap:

  Kommunikativt ledarskap

  av Björn Nilsson, Jon Nilsson, Niclas Pettersson

  Häftad, Svenska, 2014-09-11, ISBN 9789147116546
  (1 röst)

  I rollen som chef och ledare har man på det ena eller andra sättet såväl med individer och grupper som med organisationer att göra. För att kunna vara en effektiv ledare gäller därför att man har goda kommunikativa färdigheter och en förståelse av...

 9. Kommunikation för ledare

  av Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson

  Häftad, Svenska, 2011-03-21, ISBN 9789144074474
  (1 röst)

  Kommunikation är den mänskliga aktivitet som vi känner bäst och har störst erfarenhet av. Egentligen borde vi vara experter på kommunikation, men trots det hamnar vi ibland i situationer när det låser sig och vi inte når fram med det vi vill förme...

 10. Bygg:

  Måleri

  av Örjan Grahn, Björn Nilsson

  Häftad, Svenska, 2011-07-19, ISBN 9789147085248
  (1 röst)

  Bygg 360 är ett nytt undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som utvecklats i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsamman...

 11. Kommunikation, organisation och ledarskap

  av Cristian Lima, Björn Nilsson

  Häftad, Svenska, 2007-01-01, ISBN 9789147086306
  (3 röster)

  Boken behandlar den konkreta ledarskapsprocessen i offentlig verksamhet såsom skola, vård och socialtjänst. Betoningen ligger på uppgiftslösning och samarbete. Författaren inbjuder till diskussion kring vilka konsekvenser olika organisationsformer...

 12. Rollspel i teori och praktik

  av Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson

  Häftad, Svenska, 1988-01-01, ISBN 9789144272917

  Att ”spela roll” innebär att få vara viktig och känna sin betydelse, att man betyder något för andra. Att spela roll är också att spela (sociala) roller, pröva de man har och gå in i nya; det är en social träning och därmed en utforsknin...

 13. Socialpsykologi : Utveckling Och Perspektiv

  av Björn Nilsson

  Häftad, Svenska, 1996-12-01, ISBN 9789144002668
  (1 röst)

  Denna bok utgör en introduktion till ett socialpsykologiskt tänkande och till socialpsykologin som ämne. Författaren beskriver ämnets innehåll, hur det har utvecklats samt ett antal teoretiska perspektiv. Ett genomgående tema är förhållandet mella...

 14. Rockin' the Borders

  av Bjorn Horgby, Fredrik Nilsson

  Inbunden, Engelska, 2010-06-01, ISBN 9781443821636

  Rock music challenges hegemonic orders based on class, gender, nation, ethnicity/race or generation. This volume investigates how rock has played an integral part in the formation of identities and life-styles since the 1950's. Rock music is used ...

 15. Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4°, del 44:

  Tingens och tankarnas landskap : försök i naturumgängets arkeologi med exem

  av Björn Nilsson

  Inbunden, Svenska, 2003-11-01, ISBN 9789122020394

  The thesis "Tingens och tankarnas landskap" is about the material traces of man and his activities in the past. The study investigates the possibility and methods of describing man's interaction with nature. Man's relationship to the phy...

 16. Leadership and communication

  av Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson

  Häftad, Engelska, 2013-09-11, ISBN 9789144088921
  (2 röster)

  Communication is the human activity that we know best and have most experience of; actually, we ought to be experts on communication! Yet we sometimes end up in deadlock situations, realizing that what we are trying to say isn"t getting throu...

 17. Socialpsykologi - bakgrund och utveckling:

  Socialpsykologi : bakgrund och utveckling

  av Björn Nilsson

  Häftad, Svenska, 2015-07-06, ISBN 9789147111916

  Socialpsykologi - bakgrund och utveckling ger en översiktlig bild av hur socialpsykologins teorier och tillämpningsområden har vuxit fram i framför allt två olika kulturella miljöer - Europa och USA mellan 1890 och 2010. Syftet är att visa på den ...

 18. World Wild Web : IT's Happenin'!

  av Martin Sandquist, Andreas Nilsson, Olle Eklund, Thomas Linnaeus, Björn Andersson

  Häftad, Engelska, 2017-03-30, ISBN 9789177730712

  World Wild Web: IT"s Happenin'! is a game in which 2-5 players compete against each other in order to make the biggest bucks during the internet boom in the 1990"s. Taking on the roles of different server companies, players strive to att...

 19. Lek på jobbet - hur lek kan främja kreativitet, innovation och explorering E-bok

  av Björn Nilsson, Richard Lundgren

  E-bok, Svenska, 2013-08-26, ISBN 9789185011544

  "Förändra dig eller dö!" Ja, så lyder ofta uppmaningen - i samklang med mycket managementforskning - till företag i dagens ständigt föränderliga klimat av hårdare konkurrens, större förväntningar från kunder, striktare regelverk och strängare milj...

 20. aLUNA:

  Lek på jobbet : hur lek kan främja kreativitet, innovation och explorering

  av Björn Nilsson, Richard Lundgren

  Häftad, Svenska, 2010-01-13, ISBN 9789185011575

  Förändra dig eller dö! Ja, så lyder ofta uppmaningen - i samklang med mycket managementforskning till företag i dagens ständigt föränderliga klimat av hårdare konkurrens, större förväntningar från kunder, striktare regelverk och strängare miljökra...

 21. Korruption i Sverige E-bok

  av Björn Nilsson

  E-bok, Svenska, 2013-04-26, ISBN 9789185011599

  Är korruption ett ökande hot mot Sverige idag? Detta är huvudfrågeställningen i denna uppsats som söker svaret främst genom intervjuer med två åklagare med erfarenhet från korruptionsfall. Anledningarna till varför det är intressant och aktuellt a...

 22. På rätt kurs:

  InDesign CS3 : fortsättningskurs

  av Ulrika Nilsson, Björn Kläppe

  Spiral, Svenska, 2008-05-01, ISBN 9789185437351

  Läs ett provkapitel här>> I boken InDesign CS3 Fortsättningskurs fördjupar du dina kunskaper i programmets utmärkta funktioner för grafisk design och trycksaksproduktion. Du lär dig att använda InDesign CS3 för att bl.a. skapa användbara mallsidor...

 23. På rätt kurs:

  InDesign CS4 : grundkurs

  av Ulrika Nilsson, Björn Kläppe, Christian Sjögreen

  Spiral, Svenska, 2009-04-02, ISBN 9789185437764

  Läs ett provkapitel här>> Lär dig att redigera i InDesign CS4 och att hantera grunderna i layoutprogrammet med hjälp av boken InDesign CS4 Grundkurs. Boken tar upp alltifrån text och typografi till bildmontering och skapandet av långa och korta do...

 24. Det grymma svärdet, del 20:

  Det grymma svärdet 20

  av Mats Jonsson, Marit Olanders, Johannes Nilsson, Magdalena Nordin, Björn Ahlén

  Häftad, Svenska, 2014-12-05, ISBN 9789198049695

  "...den näst intill obegripliga och till hundra procent oläsbara Det grymma svärdet " - Jasenko Selimovic, Expressen "Tidskriften Det grymma svärdet tycks ha en dragning till det inbegrepp av tristess som finlandsfärjan utgör, för i...