Filtrera

Ämne
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (10)
 • (1)
Format
 • (3)
 • (1)
 • (6)
 • (2)
Utgivningsår
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (8)
Inspiration
 • (2)
 • (6)
Pris
 • (1)
 • (2)
 • (9)
Leveranstid
 • (1)
 • (5)
 • (8)
Tidsperiod i boken
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (2)

Böcker av Hans Swärd

Sökningen gav 12 träffar.

Sortering:
 1. Den kantstötta välfärden

  av Hans Swärd

  Inbunden, Svenska, 2017-09-04, ISBN 9789144119045

  Hur mår egentligen det svenska välfärdssamhället? Befinner det sig i en nedåtgående spiral med en havererad bostadspolitik, allvarliga sociala problem i miljonprogrammets förorter, vanvård av de äldre och växande inkomstklyftor i befolkningen? Är ...

 2. Socialt arbete : en grundbok

  av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson, Marcus Knutagård

  Häftad, Svenska, 2016-01-15, ISBN 9789127141490
  (5 röster)

  I denna tredje omarbetade utgåva av kursboksklassikern Socialt arbete en grundbok redogör författarna för ämnets socialvetenskapliga utgångspunkter och visar på det sociala arbetets mångfald och komplexitet. I boken behandlas det sociala arbetets ...

 3. Vägar till välfärd:

  Vägar till välfärd : idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv

  av Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk, Eskil Wadensjö

  Inbunden, Svenska, 2013-01-08, ISBN 9789147111152
  (1 röst)

  Hur ska man göra för att trygga en god levnadsstandard för människor? Vem ska ha ansvaret för välfärden? Vad ska trygghetssystemen omfatta och vilka nivåer ska de ha? Vilka krav ska ställas på människor för att de ska få tillgång till olika social...

 4. Perspektiv på sociala problem

  av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed, Henrik Andershed, Gunvor Andersson

  Kartonnage, Svenska, 2013-08-05, ISBN 9789127134287
  (10 röster)

  Perspektiv på sociala problem har sedan den kom ut första gången blivit en av grundpelarna inom svensk utbildning i socialt arbete. Boken går igenom ett brett spektrum av teorier om sociala problem, där såväl samhälleliga strukturer som grupper, o...

 5. Forskningsmetodik för socialvetare

  av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Katarina Jacobsson

  Häftad, Svenska, 2015-02-23, ISBN 9789127143739
  (1 röst)

  Vilka är de särskilda utmaningarna och problemen i socialvetenskaplig forskning? Vilka perspektiv och redskap kan användas då man forskar om sociala problem, människobehandlande organisationer, omsorgsrelationer eller om det sociala arbetets prakt...

 6. Socialt arbete och socialpolitik - - om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse

  av Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk

  Kartonnage, Svenska, 2017-08-14, ISBN 9789144116730

  I dag tillhör Sverige en av de rika välfärdsdemokratierna i västvärlden. Men så har det inte alltid varit. Vid sekelskiftet 1900 var Sverige ett av de fattigaste länderna i Europa och det fanns inte något socialt arbete eller någon socialpolitik a...

 7. Innovationer i välfärden:

  Innovationer i välfärden : möjligheter och begränsningar

  av Rolf Rønning, Marcus Knutagård, Cecilia Heule, Hans Swärd

  Häftad, Svenska, 2013-01-18, ISBN 9789147096862

  Europas välfärdsdemokratier står i dag inför en rad nya problem. Födelsetalen är låga och befolkningarna blir allt äldre. Samtidigt vet vi att jordens resurser är ändliga och fördelningen av dem ojämlik. För att klara av att bevara välfärden trots...

 8. Hemlöshet

  av Hans Swärd

  Häftad, Svenska, 2008-08-19, ISBN 9789144050218

  Under de senaste decennierna har de hemlösa och deras situation väckt stor uppmärksamhet i samhällsdebatten. Ändå finns det ännu inte några allmänt accepterade förklaringar till hemlöshetens uppkomst, eller varför problemet består trots insatser. ...

 9. Villkorandets politik : fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu

  av Hans Swärd, Marie-Anne Egerö

  Inbunden, Svenska, 2008-11-11, ISBN 9789197657747

  I antologin medverkar 25 forskare och två journalister som från olika utgångspunkter undersöker selektiva insatser för fattiga människor, både historiskt och i nutid: skillnaderna mellan universella och selektiva rättigheter, hur fattigsystemen oc...

 10. Sociala problem och socialpolitik i massmedier E-bok

  av Helena Blomberg-Kroll, Christian Kroll, Tommy Lundström, Hans Swärd

  E-bok, Svenska, 2009-01-13, ISBN 9789144049694

  Vad betyder massmedia för synen på sociala problem och socialpolitik? Författarna i denna bok tar ur olika vinklar upp massmediers betydelse när det gäller att forma allmänhetens och beslutsfattares världsbild, inte minst gäller det socialpolitisk...

 11. CSA s skriftserie, del 1:

  Vara utan : en skrift om barn och fattigdom

  av Hans Swärd, Marie-Anne Egerö

  Häftad, Svenska, 2010-11-12, ISBN 9789197657792

  Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) bildades 1903 och samlade kring sig samtidens ledande sociala reformatorer. Organisationen var starkt pådrivande i den sociala omdaning som inleddes i slutet av 1800-talet. CSA:s fattigvårdskommitté grunda...

 12. CSA s skriftserie, del 2:

  Centrala skeden, viktiga personer och stora frågor i CSA:s historia

  av Hans Swärd, Gunvor Andersson, Per Gunnar Edebalk, Marie-Anne Egerö, Marika Hedin

  Häftad, Svenska, 2014-03-19, ISBN 9789198131727

  Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) bildades 1903. Det andra numret av skriftserien har ett historiskt tema där olika författare från olika vetenskapliga discipliner belyser CSA som socialpolitisk aktör genom att beskriva några för förbundet...