Filtrera

Språk
 • (9)
 • (3)
Ämne
 • (1)
 • (12)
Format
 • (3)
 • (3)
Utgivningsår
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (9)
Inspiration
 • (1)
Pris
 • (2)
 • (5)
Leveranstid
 • (7)
Geografisk plats i boken
 • (5)

Böcker av Lars Heuman

Sökningen gav 13 träffar.

Sortering:
 1. Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

  av Lars Heuman

  Häftad, Svenska, 2017-01-13, ISBN 9789139207979

  Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen. Boken behandlar: * domstolsväsendet * tvistemålsförfarandet * reglerna om småmål * summarisk betalningspro...

 2. Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder

  av Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Ulf Bernitz

  Inbunden, Svenska, 2014-11-06, ISBN 9789139206842
  (1 röst)

  Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA ...

 3. Civilprocessuella uppsatser

  av Heuman Lars

  Inbunden, 2017-01-01, ISBN 9789172236646
 4. Rättegång. Första häftet

  av Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman, Mikael Pauli

  Häftad, Svenska, 2016-09-01, ISBN 9789139207559

  I RÄTTEGÅNG I behandlas bl.a. frågor om de allmänna domstolarna, domare, rättegångens offentlighet, åklagare, advokater och processuella påföljder. Vidare innehåller RÄTTEGÅNG I en inledning till samtliga böcker i serien RÄTTEGÅNG. I denna inledni...

 5. Specialprocess : utsökning och konkurs

  av Lars Heuman

  Häftad, Svenska, 2014-01-29, ISBN 9789139205555

  I denna nya upplaga av boken behandlas: * Skiljeförfarande inklusive reglerna om förenklat förfarande * Betalningsföreläggande och handräckning * Mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och underhåll samt reglerna om underhållsstöd * Domstolsär...

 6. Institutet för rättsvetenskaplig forskning, del 38:

  Rättegång. H. 4

  av Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman

  Häftad, Svenska, 2009-08-24, ISBN 9789139204817

  I RÄTTEGÅNG I-V behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är huvudsakligen avsedda att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma jur...

 7. God advokatsed - Rättsbildning och disciplinnämndens motiveringar

  av Lars Heuman

  Häftad, Svenska, 2013-02-02, ISBN 9789172235380

  Det förekommer att en advokat eller att hans eller hennes biträdande jurister handlar i strid mot de etiska regler som Advokatsamfundet antagit (Vägledande regler om god advokatsed.) Samfundets disciplinnämnd kan då tilldela advokaten en sanktion....

 8. Festskrift till Suzanne Wennberg

  av Lars Heuman

  Inbunden, Svenska, 2009-02-23, ISBN 9789139013303

  Med denna festskrift hyllas Suzanne Wennberg för sina viktiga insatser inom det rättsvetenskapliga området med bidrag från en rad straffrättsforskare och andra framstående författare.

 9. Skiljemannarätt

  av Lars Heuman

  Häftad, Svenska, 2007-01-01, ISBN 9789139202004

  Lagen om skiljeförfarande behandlas på ett ingående sätt. Förfarandereglerna analyseras med praktisk inriktning utifrån ett mycket brett perspektiv vilket innefattar äldre praxis, motivuttalanden, svensk och utländsk doktrin samt utvecklingstenden...

 10. Stockholm Centre for Commercial Law, del 15:

  Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 3

  av Ulf Bernitz, Lars Gorton, Torkel Gregow, Lars Heuman, Tobias Johansson

  Häftad, Engelska, 2011-12-12, ISBN 9789172234659

  Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Ce...

 11. Stockholm Centre for Commercial Law, del 18:

  Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 4

  av Mårten Schultz, Ulf Bernitz, Caroline Carlson, Lars Heuman, Eiríkur Jónsson

  Häftad, Engelska, 2012-12-11, ISBN 9789172235007

  I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns europarätt, avtalsrätt, köprätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, finansmarknadsrätt, associationsrätt, insolvensrätt, sakrätt, samt, inom den kom...

 12. Stockholm Centre for Commercial Law, del 23:

  Stockholm Centre for Commercial Law årsbok 6

  av Ulf Bernitz, Emil Brengesjö, Laura Carlson, Lars Heuman, Jan Kleineman

  Häftad, Engelska, 2015-02-02, ISBN 9789172236028

  Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har under år 2014 fortsatt att utvecklas, med ytterligare tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi pre...

 13. Stockholm Centre for Commercial Law, del 1:

  Tvångsinlösen av minoritetsaktier : kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen?

  av Rolf Skog, Leif Thorsson, Stefan Sandén, Lars Heuman, Anders Victorin

  Häftad, Svenska, 2003-06-01, ISBN 9789176785416

  Stockholm Centre for Commercial Law anordnade våren 2002 ett heldagsseminarium om tvångsinlösen i dels den nuvarande, dels den föreslagna, nya aktiebolagslagen. Vid seminariet deltog ett stort antal framstående jurister med särskilda kunskaper i ä...