Filtrera

Ämne
 • (3)
 • (12)
 • (1)
 • (3)
Format
 • (1)
 • (17)
Utgivningsår
 • (2)
 • (3)
 • (2)
 • (11)
Inspiration
 • (2)
 • (14)
Pris
 • (1)
Leveranstid
 • (10)
 • (17)
Geografisk plats i boken
 • (2)

Böcker av Lars Zanderin

Sökningen gav 18 träffar.

Sortering:
 1. Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar

  av Annika Staaf, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2017-04-06, ISBN 9789147113149
  (1 röst)

  Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer. Läs mer Boken tar i tur och o...

 2. Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar

  av Annika Staaf, Lotta Wendel, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2016-08-11, ISBN 9789147112852
  (2 röster)

  Hälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga regleringar. Läs mer Hälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvårde...

 3. Arbetsrätt:

  Arbetsrätt

  av Anderz Andersson, Örjan Edström, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2013-01-18, ISBN 9789147111008
  (2 röster)

  Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, ...

 4. Rätt och rättssystem : en introduktion för professionsutbildningar

  av Birgitta Nyström, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2016-08-12, ISBN 9789147112869
  (2 röster)

  Boken ger en grundläggande introduktion till det juridiska ämnesfältet. Den utgår från statsskickets uppbyggnad, lagstiftningsprocessen, rättens källor och konkreta juridiska arbetsmetoder när lagtext skall tillämpas och tolkas. En del ägnas åt Eu...

 5. Mänskliga rättigheter i svensk belysning:

  Mänskliga rättigheter i svensk belysning

  av Annika Staaf, Lars Zanderin, Håkan Hydén, Birgitta Nyström, Daniel Silander

  Häftad, Svenska, 2011-03-16, ISBN 9789147096541
  (1 röst)

  När problem avseende mänskliga rättigheter diskuteras, ligger fokus oftast på vår omvärld och på länder med svag politisk, ekonomisk och social utveckling. Syftet med den här boken är att lyfta fram situationen i Sverige. Läs mer Mänskliga rättigh...

 6. Arbetsmiljörätt och rehabilitering

  av Mats Günzel, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2012-01-19, ISBN 9789147097630
  (3 röster)

  Arbetsmiljörätt och rehabilitering är en praktisk handbok men också en uppslagsbok och ger en samlad redovisning av de aktuella reglerna i lagar, förordningar, tillämpningsföreskrifter och kollektivavtal. Den sätter in reglerna i ett sammanhang vi...

 7. Kommunal arbetsrätt

  av Anderz Andersson, Lars Bejstam, Örjan Edström, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2014-08-28, ISBN 9789144088167

  Nära en miljon människor arbetar idag inom kommuner och landsting. Det motsvarar en femtedel av arbetskraften. Trots sin storlek och trots att denna del av arbetsmarknaden omgärdas av ett i stora stycken eget regelverk, behandlas den ytterst kortf...

 8. LSS : regelsystem, implementering och realitet

  av Maria Wolmesjö, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2009-07-27, ISBN 9789144053578

  Problem uppstår ofta vid tillämpningen av lagarna om stöd till personer med funktionsnedsättning (LSS, LASS, SoL, HSL) mellan de administrativa domstolarna och kommunerna. I biståndsbedömning och verkställande av beslut enligt LSS, i mötet mellan ...

 9. Handelsrättslig översikt - Övningar och formulär

  av Pontus Sjöström, Lars Zanderin, Bengt Åkesson

  Häftad, Svenska, 2014-02-24, ISBN 9789144087481
  (1 röst)

  Den här kursboken innehåller cirka 1000 instuderingsfrågor inom 20 rättsområden som avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, familjerätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, EU-rätt, process- och konkursrätt. Ö...

 10. Handelsrättslig översikt - Lösningsförslag

  av Pontus Sjöström, Lars Zanderin, Bengt Åkesson

  Häftad, Svenska, 2014-02-24, ISBN 9789144087498
  (1 röst)

  Dessa lösningsförslag kompletterar övningsboken, Handelsrättslig översikt - övningar och formulär, och lämnar som titeln antyder lösningsförslag på de cirka 1000 frågor som finns med i övningsboken. Övningsboken är framtagen som kurslitteratur på ...

 11. Arbetsmiljö

  av Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2005-06-01, ISBN 9789144032535
  (2 röster)

  Sedan den första upplagan av Arbetsmiljö kom ut har det skett stora förändringar på arbetsmiljö- och folkhälsoområdet. Regelsystemet vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete har förändrats liksom reglerna vid arbetsskador och rehabilitering. Sjuk...

 12. Äldre- och funktionshindersomsorg

  av Maria Bennich, Lars Zanderin, Ulrika Börjesson, Kjerstin Larsson, Maria Wolmesjö

  Häftad, Svenska, 2017-02-10, ISBN 9789147112517

  Boken Äldre- och funktionshindersomsorg beskriver fyra olika områden inom äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledarskap och organisation. De olika delarna är integrerade men författarna presenterar de fyra områdena för si...

 13. Upphandling, valfrihet, styrprinciper - i socialtjänsten

  av Maria Bennich, Lars Zanderin, Emma Lindström, Maria Wolmesjö

  Häftad, Svenska, 2015-09-10, ISBN 9789140691774

  Under de senaste åren har den offentliga sektorn förändrats, från att vara välfärdsproducent till att i högre grad administrera och kontrollera välfärdstjänster som erbjuds av olika privata aktörer. Detta gäller även socialtjänsten. Ny lagstiftnin...

 14. Omsorger om funktionshindrade

  av Maria Bennich, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2016-02-08, ISBN 9789144106328

  Vad har hänt inom funktionshinderområdet sedan LSS-reformen infördes 1994? Hur ser rättsläget ut? Vilka erfaren-heter av LSS och funktionshinderområdet finns på lokal nivå? Boken Omsorger om funktionshindrade försöker ge svar på dessa frågor utifr...

 15. Lag om valfrihetssystem:

  Lag om valfrihetssystem : en introduktion för professionsutbildningar

  av Maria Bennich, Sara Esbjörnsson, Ann-Christine Larsson, Joakim Nyman, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2011-10-20, ISBN 9789147095766

  Äldre och funktionshindrade ska ha möjlighet att själva välja en god service och omsorg, enligt lagen om valfrihetssystem. Den här boken visar hur kommuner, landsting och regioner kan erbjuda denna valfrihet - utan offentlig upphandling men med la...

 16. Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik:

  Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik

  av Peter Skoglund, Annika Staaf, Lars Zanderin, Andreas La Torre Ek

  Häftad, Svenska, 2013-01-11, ISBN 9789147098941

  Den här lagtextsamlingen omfattar ett mycket stort antal författningar - inte bara inom den specifika skoljuridiken utan också inom andra rättsområden som berör skolans och förskolans verksamheter. Den är avsedd att vara praktiskt taget heltäckand...

 17. Socialförsäkringar : en introduktion för professionsutbildningar

  av Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2015-09-10, ISBN 9789147112302

  Boken redogör och kommenterar socialförsäkringsbalkens innehåll. Läs mer Den är framtagen för att användas på socionom- och PA-programmen, samt på kurser i socialrätt och socialförsäkringsrätt. Den kan även användas på fristående kurser som riktas...

 18. Lund Studies in Sociology of Law:

  Internkontroll och systemtillsyn av arbetsmiljön inom äldreomsorgen i fyra svenska kommuner, En rättssociologisk studie

  av Lars Zanderin

  Inbunden, Svenska, 2004-01-01, ISBN 9789172671775