Filtrera

Ämne
 • (12)
 • (1)
 • (1)
Utgivningsår
 • (1)
 • (1)
 • (14)
Inspiration
 • (3)
 • (1)
Pris
 • (1)
 • (4)
 • (11)
Leveranstid
 • (1)
 • (15)
Geografisk plats i boken
 • (2)

Böcker av Wiweka Warnling-Nerep

Sökningen gav 16 träffar.

Sortering:
 1. En introduktion till förvaltningsrätten

  av Wiweka Warnling-Nerep

  Häftad, Svenska, 2014-11-10, ISBN 9789139207078
  (4 röster)

  En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt e...

 2. Barnrätt : en antologi

  av Ann-Christin Cederborg, Wiweka Warnling-Nerep

  Häftad, Svenska, 2014-05-14, ISBN 9789139017813
  (1 röst)

  I denna barnrättsantologi presenterar och diskuterar forskare och praktiskt verksamma en rad olika barnrättsliga spörsmål som tillsammans avspeglar barnrättens bredd och tvärvetenskapliga karaktär. Ämnen som behandlas är exempelvis barns rätt till...

 3. Rättsmedel : om- & överprövning av förvaltningsbeslut

  av Wiweka Warnling-Nerep

  Häftad, Svenska, 2015-03-11, ISBN 9789172236097

  En enskild - fysisk eller juridisk person - är missnöjd med ett förvaltningsbeslut och vill få det ändrat. Ibland kan det omprövas hos beslutsmyndigheten, i så fall en snabb och enkel väg, eller så kan det ofta - men inte alltid - överklagas till ...

 4. Lärare & elev : rättsliga aspekter och etiska dilemman

  av Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

  Häftad, Svenska, 2016-08-10, ISBN 9789139019169
  (1 röst)

  LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen...

 5. Vad är rätt?

  av Wiweka Warnling-Nerep

  Häftad, Svenska, 2015-08-26, ISBN 9789139207085
  (1 röst)

  VAD ÄR RÄTT? Frågan kan tolkas på ett handfast sätt, i betydelsen vad som är gällande rätt när man försöker lösa ett visst juridiskt problem. Frågan kan också ges en rättsteoretisk innebörd , om man försöker förstå juridikens väsen och t.ex. vill ...

 6. Statsrättens grunder

  av Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Hedvig Bernitz, Lena Sandström

  Häftad, Svenska, 2015-11-06, ISBN 9789139207061
  (3 röster)

  Statsrättens grunder utgör en kommentar av 2011 års reviderade regeringsform. Statsrätten handlar om formalia kring riksdagsval, regeringsbildning, normgivning, etc., men innefattar också många juridiska frågor med direkt anknytning till politik o...

 7. Marknad och myndighet : förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv

  av Erik Nerep, Wiweka Warnling-Nerep

  Häftad, Svenska, 2014-11-21, ISBN 9789139207269

  Förvaltningsrätt var förr något i hög grad nationellt men stora förändringar har kommit till stånd genom europeiseringen av svensk rätt. Idag är Europadomstolen, med Europakonventionen (egendomsskydd, krav på domstolsprövning, proportionalitet, et...

 8. Juridisk skrivguide

  av Peter Wahlgren, Wiweka Warnling-Nerep, Pål Wrange

  Häftad, Svenska, 2014-08-28, ISBN 9789172235793
  (1 röst)

  Juridisk skrivguide innehåller skrivråd för jurister och juridikstuderande. Boken är metodorienterad - strategier för arbetsekonomisk produktion av juridiska texter varvas med talrika exempel. Strukturering av material, citat- och hänvisningstekni...

 9. Förvaltningsrättens grunder

  av Alf Bohlin, Wiweka Warnling-Nerep

  Häftad, Svenska, 2007-11-01, ISBN 9789139204633
  (1 röst)

  Här behandlas myndigheternas verksamhet, främst förvaltningsmyndigheternas ärendehandläggning men även offentlig verksamhet utanför myndigheterna, t.ex. i statliga och kommunala bolag, samt i förvaltningsdomstolarna med avseende på besvärsprocesse...

 10. Arbetskompendium i statsrätt

  av Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep

  Häftad, Svenska, 2017-03-21, ISBN 9789139208389

  Arbetskompendium Statsrätt är framtaget som en hjälp för studenter som läser statsrätt inom juristutbildningen, vilket vid Stockholms universittet görs under andra terminen. Tanken bakom kompendiet är att hjälpa studenterna till överblick och stru...

 11. En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet

  av Wiweka Warnling-Nerep, Hedvig Bernitz

  Häftad, Svenska, 2013-04-11, ISBN 9789172235052

  Boken är avsedd att ge en uppfattning om tryckfrihetens innebörd i ett vidare perspektiv. Lagtexten i tryckfrihetsförordningen (TF) är ålderdomlig och ger upphov till diverse tolkningsproblem och andra svårigheter. När TF tillkom år 1949 var kopia...

 12. Juridisk Skrivguide

  av Peter Wahlgren, Wiweka Warnling-Nerep, Pål Wrange

  Häftad, Svenska, 2004-10-01, ISBN 9789139203551
 13. Sanktionsavgifter : särskilt i näringsverksamhet

  av Wiweka Warnling-Nerep

  Häftad, Svenska, 2010-01-15, ISBN 9789139014645

  Begreppet "effektivitet" löper som en röd tråd genom sanktionsavgifternas historia - från skattetillägg i början av 1970-talet till straffavgift för placering av fondmedel 2008. Utvecklingen har styrts av en önskan om frekventa reaktione...

 14. Förvaltningsbeslut - - överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning

  av Wiweka Warnling Nerep

  Häftad, Svenska, 2011-01-18, ISBN 9789144067780

  Europeiseringen av svensk rätt - dvs. vårt medlemskap i EU och inkorporeringen av Europakonventionen - har inneburit ökade krav på domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Möjligheten att överklaga till regeringen eller någon förvalt-ningsmyndighet...

 15. "Nubben" på krogen med eller utan "ölgås" Om serveringstillståndets livsvillkor

  av Wiweka Warnling-Nerep

  Häftad, Svenska, 1998-06-01, ISBN 9789154423217
 16. Rätten till domstolsprövning & rättsprövning

  av Wiweka Warnling-Nerep

  Häftad, Svenska, 2008-03-01, ISBN 9789172233201

  Rätten till domstolsprövning brukar uppfattas som central i en rättsstat. Icke desto mindre är det så, att i Sverige finns en viss misstro mot domstolsprövning av förvaltningsbeslut: "Politikermakt" ställs mot "juristmakt" och ...