Filtrera

Språk
Ämne
Format
 • (243)
 • (7)
Utgivningsår
 • (1)
 • (249)
Pris
 • (60)
 • (171)
 • (239)
Leveranstid
 • (243)
 • (248)

Data & IT

Sökningen gav 250 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. PRINCE2 - Skuteczne Zarzadzanie Projektami

  av Office Of Government Commerce

  Häftad, Polska, 2010-02-24, ISBN 9780113312245

  This publication provides a universally applicable project management method - the principles, processes and techniques that enable individuals and organisations to successfully deliver their projects within time, cost and quality constraints. &qu...

 2. JavaScript. Nieoficjalny podr?cznik E-bok

  av David Sawyer McFarland, David Sawyer McFarland

  E-bok, Polska, 2010-01-20, ISBN 9781457166846

  <div align="e;center"e;><h4><b> Wykorzystaj mo?liwo?ci JavaScript! </b></h4></div><ul><li> Jak rozpocz?? przygod? z JavaScript?</li><li> Jak dynamicznie modyfikowa? strony

 3. Algorytmy. Almanach E-bok

  av George T Heineman, Gary Pollice, Stanley Selkow

  E-bok, Polska, 2010-01-20, ISBN 9781457166891

  <div align="e;center"e;><h4><b>Ca?a wiedza o algorytmach w jednym podr?czniku!</b></h4></div><ul><li>Jaki wp?yw na r?ne algorytmy wywieraj? podobne decyzje projektowe?</li><li>Jak...

 4. Wyra?enia regularne. Receptury E-bok

  av Jan Goyvaerts, Steven Levithan

  E-bok, Polska, 2010-05-30, ISBN 9781457166990

  <div align="e;center"e;><h4><b> Poznaj i wykorzystaj mo?liwo?ci regexpw w codziennej pracy! </b></h4></div><ul><li>Jak wyra?enia regularne mog? przy?pieszy? Twoj? prac??</li><li>J...

 5. Wielkie umys?y programowania. Jak my?l? i pracuj? tworcy najwa?niejszych j?zykow E-bok

  av Federico Biancuzzi, Chromatic, Chromatic

  E-bok, Polska, 2010-05-31, ISBN 9781457167041

  <div align="e;center"e;><h4><b> Poznaj z bliska najwi?ksze autorytety ?wiata informatyki! </b></h4></div><ul><li>Jak powstaj? j?zyki

 6. Monitoring i bezpiecze?stwo sieci E-bok

  av Chris Fry, Chris Fry, Martin Nystrom

  E-bok, Polska, 2012-07-10, ISBN 9781457167096

  <div align="e;center"e;><h4><b> Poznaj najskuteczniejsze metody <br />obrony sieci korporacyjnych </b></h4></div><ul><li>Jak stworzy?

 7. Ajax. Wzorce projektowe E-bok

  av Michael Mahemoff, Michael Mahemoff

  E-bok, Polska, 2007-02-19, ISBN 9781457167133

  <div align="e;center"e;><h4><b> Praktyczne rozwi?zania dla projektantw aplikacji sieciowych </b></h4></div> <ul><li> Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem technologii Ajax </li><l...

 8. ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 E-bok

  av Omar Al Zabir, Omar Al Zabir

  E-bok, Polska, 2008-12-11, ISBN 9781457167195

  <div align="e;center"e;><h4><b> Poznaj sekrety zaawansowanych technologii budowy <br>portali internetowych Web 2.0</b></h4></div> <ul><li>Jak zaprojektowa? witryn? dla platformy ASP.NET...

 9. Testowanie bezpiecze?stwa aplikacji internetowych. Receptury E-bok

  av Paco Hope, Ben Walther

  E-bok, Polska, 2010-01-14, ISBN 9781457167249

  <div align="e;center"e;><h4><b> Poznaj i wykorzystaj mechanizmy testowania zabezpiecze?, a nikt nie prze?lizgnie si? przez Twoj? witryn?!</b></h4></div><ul><li>Jak zainstalowa? i skonfigurowa...

 10. Kod doskona?y. Jak tworzy? oprogramowanie pozbawione b??dow. Wydanie II E-bok

  av Steve McConnell

  E-bok, Polska, 2010-11-02, ISBN 9781457167294

  <div align="e;center"e;><h4><b> Kultowy podr?cznik tworzenia doskona?ego oprogramowania! </b></h4></div><ul><li>Twrz wolny od b??dw, najwy?szej jako?ci kod </li><li>Utrzymuj sta??...

 11. Java i XML. Wydanie III E-bok

  av Brett McLaughlin, Justin Edelson

  E-bok, Polska, 2007-07-11, ISBN 9781457171307

  Praktyczne zastosowania mo?liwo?ci j?zyka XML w aplikacji Java </b></h4></div> <ul><li> Z jakich elementw sk?ada si? XML? </li><li> W jaki sposb przetwarza? pliki XML w aplikacjach Javy? </li><li&...

 12. Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia?ania serwisow WWW E-bok

  av Steve Souders, Steve Souders

  E-bok, Polska, 2008-06-04, ISBN 9781457171352

  Poznaj metody przyspieszania dzia?ania witryn internetowych<ul><li>Jak zredukowa? ilo?? ??da? HTTP?<li>W jaki sposb skompresowa? przesy?ane dane?<li>Jak zoptymalizowa? interfejsy w technologii Ajax?</ul><p>Tempo...

 13. Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II E-bok

  av Curt Frye

  E-bok, Polska, 2012-07-27, ISBN 9781457171406

  Podr?czne kompendium wiedzy dla u?ytkownikw Excela</b></h4></div><p>Excel nale?y do grupy tych aplikacji, ktrych u?ytkownicy wykorzystuj? niewielk? cz??? mo?liwo?ci, nie zdaj?c sobie sprawy, jak ogromny potencja? narz?dzia ...

 14. Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II E-bok

  av Baron Schwartz, Peter Zaitsev, Vadim Tkachenko, Jeremy D Zawodny, Arjen Lentz

  E-bok, Polska, 2012-07-31, ISBN 9781457171505

  Poznaj zaawansowane techniki i nieznane mo?liwo?ci MySQL! </b></h4></div><ul><li>Jak za pomoc? MySQL budowa? szybkie i niezawodne systemy?</li><li>Jak przeprowadza? testy wydajno?ci?</li><li>Ja...

 15. Archiwizacja i odzyskiwanie danych E-bok

  av W Curtis Preston

  E-bok, Polska, 2008-01-17, ISBN 9781457171550

  Optymalizacja procesu archiwizacji dla administratorw i nie tylko </b></h4></div><ul><li> Jak archiwizowa? i odtwarza? system oraz dane? </li><li> Jak wybra? optymaln? metod? archiwizacji? </li><l...

 16. Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II E-bok

  av Jason Brittain, Ian F Darwin, Ian F Darwin

  E-bok, Polska, 2008-11-05, ISBN 9781457171604

  Poznaj mo?liwo?ci serwera Tomcat!</b></h4></div> <ul><li>Jak dostroi? Tomcat w celu pomiaru i poprawy wydajno?ci?</li><li>Jak wdra?a? aplikacje WWW z serwletami i stronami JSP?</li><li>Jak diag...

 17. Access 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik E-bok

  av Matthew MacDonald, Matthew MacDonald

  E-bok, Polska, 2012-07-31, ISBN 9781457171659

  Kompletny i przyst?pny podr?cznik <br />dla wszystkich u?ytkownikw programu Access 2007 </b></h4></div> <ul><li> Chcesz wydajnie zarz?dza? informacjami w ma?ej lub ?redniej firmie? </li><li> Chcesz d...

 18. Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V E-bok

  av Bill Burke, Richard Monson-Haefel

  E-bok, Polska, 2012-08-15, ISBN 9781457171680

  <div align="e;center"e;><h4><b> Wykorzystaj zaawansowane technologie <br />tworzenia aplikacji korporacyjnych </b></h4></div> <ul><li> Poznaj architektur? EJB 3.0</li><li> S...

 19. Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V E-bok

  av Bill Burke, Richard Monson-Haefel

  E-bok, Polska, 2012-08-15, ISBN 9781457171703

  <div align="e;center"e;><h4><b> Wykorzystaj zaawansowane technologie <br />tworzenia aplikacji korporacyjnych </b></h4></div> <ul><li> Poznaj architektur? EJB 3.0</li><li> S...

 20. Bash. Receptury E-bok

  av Carl Albing, Jp Vossen, Cameron Newham, Cameron Newham

  E-bok, Polska, 2012-08-15, ISBN 9781457171789

  <div align="e;center"e;><h4><b>Poznaj mo?liwo?ci pow?oki bash i dostosuj system do w?asnych potrzeb </b></h4></div> <ul><li>Jak pisa? skrypty konwertuj?ce pliki w formacie DOS i Unix?</li&...

 21. Bash. Receptury E-bok

  av Carl Albing, Jp Vossen, Cameron Newham, Cameron Newham

  E-bok, Polska, 2012-08-15, ISBN 9781457171802

  <div align="e;center"e;><h4><b>Poznaj mo?liwo?ci pow?oki bash i dostosuj system do w?asnych potrzeb </b></h4></div> <ul><li>Jak pisa? skrypty konwertuj?ce pliki w formacie DOS i Unix?</li&...

 22. SQL. Sztuka programowania E-bok

  av Stephane Faroult, Peter Robson

  E-bok, Polska, 2012-08-13, ISBN 9781457171833

  <div align="e;center"e;><h4><b> Wypowiedz wojn? niewydajnym bazom danych </b></h4></div> <ul><li> Projektowanie wydajnych baz danych </li><li> Uwzgl?dnianie kontekstu dzia?ania ap...

 23. SQL. Sztuka programowania E-bok

  av Stephane Faroult, Peter Robson

  E-bok, Polska, 2012-08-13, ISBN 9781457171857

  <div align="e;center"e;><h4><b> Wypowiedz wojn? niewydajnym bazom danych </b></h4></div> <ul><li> Projektowanie wydajnych baz danych </li><li> Uwzgl?dnianie kontekstu dzia?ania ap...

 24. JavaScript. Wprowadzenie E-bok

  av Shelley Powers, Shelley Powers

  E-bok, Polska, 2012-08-15, ISBN 9781457171888

  <div align="e;center"e;><h4><b> Kompleksowe omwienie programowania w JavaScript </b></h4></div> <ul><li> Jak weryfikowa? poprawno?? danych w formularzach HTML? </li><li> Jak zabez...

 25. JavaScript. Wprowadzenie E-bok

  av Shelley Powers, Shelley Powers

  E-bok, Polska, 2012-08-15, ISBN 9781457171901

  <div align="e;center"e;><h4><b> Kompleksowe omwienie programowania w JavaScript </b></h4></div> <ul><li> Jak weryfikowa? poprawno?? danych w formularzach HTML? </li><li> Jak zabez...

 26. Pi?kny kod. Tajemnice mistrzow programowania E-bok

  av Andy Oram, Greg Wilson, Greg Wilson

  E-bok, Polska, 2012-08-15, ISBN 9781457171987

  Poznaj techniki pracy guru programowania!<ul><li>Jak tworzy? czytelny i pozbawiony b??dw kod?<li>W jaki sposb projektowa? architektur? systemw?<li>Jak zbudowa? uniwersalne interfejsy u?ytkownika?</ul><p>Wbrew po...

 27. Pi?kny kod. Tajemnice mistrzow programowania E-bok

  av Andy Oram, Greg Wilson, Greg Wilson

  E-bok, Polska, 2012-08-15, ISBN 9781457172007

  Poznaj techniki pracy guru programowania!<ul><li>Jak tworzy? czytelny i pozbawiony b??dw kod?<li>W jaki sposb projektowa? architektur? systemw?<li>Jak zbudowa? uniwersalne interfejsy u?ytkownika?</ul><p>Wbrew po...

 28. Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno?ci witryny E-bok

  av James Kalbach

  E-bok, Polska, 2012-08-15, ISBN 9781457172137

  Sekrety sukcesu witryn WWW<ul><li>W jaki sposb u?ytkownicy przegl?daj? witryny WWW?</li><li>Jak wykorzysta? r?ne typy mechanizmw nawigacyjnych?</li><li>W jaki sposb dobra? kolorystyk? i liternictwo elementw nawi...

 29. Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno?ci witryny E-bok

  av James Kalbach

  E-bok, Polska, 2012-08-15, ISBN 9781457172151

  Sekrety sukcesu witryn WWW<ul><li>W jaki sposb u?ytkownicy przegl?daj? witryny WWW?</li><li>Jak wykorzysta? r?ne typy mechanizmw nawigacyjnych?</li><li>W jaki sposb dobra? kolorystyk? i liternictwo elementw nawi...

 30. 80 sposobow na Ajax E-bok

  av Bruce W Perry

  E-bok, Polska, 2006-11-22, ISBN 9781457172533

  <div align="e;center"e;><h4><b> Techniki tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych </b></h4></div> <ul><li> Przygotowywanie wygodnych w obs?udze formularzy </li><li> Integrac...