Filtrera

Språk
 • (298)
 • (3)
Ämne
 • (2)
 • (23)
 • (1)
 • (1)
 • (9)
 • (1)
 • (87)
 • (21)
 • (2)
 • (11)
 • (1)
 • (9)
 • (29)
 • (12)
 • (35)
 • (23)
 • (1)
 • (7)
 • (1)
 • (6)
Format
 • (5)
 • (132)
 • (2)
 • (16)
Utgivningsår
 • (1)
 • (4)
 • (296)
Inspiration
 • (27)
Pris
 • (7)
 • (159)
 • (299)
Leveranstid
 • (273)
Tidsperiod i boken
 • (16)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (3)
 • (2)
 • (31)
 • (1)

Förlag Bokförlaget Nya Doxa

Sökningen gav 301 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Som dig själv : En inledning i etik

  av Sven Andersen

  Häftad, Svenska, 1997-01-01, ISBN 9789157800107
  (2 röster)

  Boken följer det etiska tänkandets utveckling från den grekiska filosofin och den bibliska tankevärlden fram till idag, hos bl a Thomas av Aquino, Luther, Kant och Nietzsche. Den presenterar grundläggande etiska teorier och begrepp som kärleken ti...

 2. Bhagavad-Gita : vishet och yoga

  av Martin Gansten

  Häftad, Svenska, 2008-02-01, ISBN 9789157805072
  (2 röster)
 3. Vad är meningen med alltihop?

  av Thomas Nagel

  Häftad, Svenska, 1991-01-01, ISBN 9789188248107
  (8 röster)

  I denna bok ges en introduktion till de klassiska filosofiska frågorna om livets mening, kunskapens natur, förhållandet mellan materia och medvetande, själens odödlighet och vår inställning till döden. Boken kan med fördel användas som introduktio...

 4. Logik, filosofi och språk - Strömningar och gestalter i modern filososi

  av Georg Henrik Von Wright

  Häftad, Svenska, 1993-01-01, ISBN 9789188248213

  "Den vetenskapliga filosofin" blev ett begrepp under första hälften av 1900-talet. Filosofer som Bertrand Russell, G. E. Moore och Ludwig Wittgenstein började analysera klassiska problem och teorier från radikalt nya angreppspunkter. Logiken och s...

 5. Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar : handbok med teori

  av Martin Schibli, Lars Vilks

  Häftad, Svenska, 2005-06-01, ISBN 9789157804594

  Förr tog det lång tid att bli konstnär. Det krävdes lång teknikträning för att lära sig att skapa konsten med stort K. Idag har det blivit betydligt enklare. På tre dagar kan man installera sig som samtidskonstnär om man följer de råd och anvisnin...

 6. Zarathustra och zoroastrismen

  av Michael Stausberg

  Häftad, Svenska, 2005-08-01, ISBN 9789157804693

  Zarathustra är en sägenomspunnen gestalt från forntiden. Friedrich Nietzsche uppkallade sin filosofiska dikt efter honom, och även andra diktare och tänkare har svärmat för Zarathustra. Men om den historiske Zarathustra är föga känt. Denna bok ger...

 7. Modern politisk filosofi : En introduktion

  av Will Kymlicka

  Häftad, Svenska, 1995-01-01, ISBN 9789188248688
  (3 röster)

  Grundtankarna hos liberal, nyliberal, marxistisk och feministisk rättviseteori granskas, liksom den nyare amerikanska riktning som i Sverige kallats "gemenskaparna". Kymlicka ger i denna internationellt uppmärksammade bok sakligt men engagerat arg...

 8. Små platser - stora frågor : En introduktion till socialantropologi

  av Thomas Hylland Eriksen

  Häftad, Svenska, 2000-01-01, ISBN 9789157803436
  (2 röster)

  En koncis och lättillgänglig introduktion till socialantropologin, som ger en inblick i kulturens och samhällslivets vida spektrum av global variation. Små platser - stora frågor vidgar, till skillnad från tidigare böcker i ämnet, perspektivet gen...

 9. Vad är vetenskap egentligen?

  av Alan Chalmers

  Häftad, Svenska, 1995-01-01, ISBN 9789188248824
  (1 röst)

  Nyare teorier inom vetenskapsfilosofin har rubbat den etablerade uppfattningen att vetenskapliga teorier kan rättvärdigas med att de härletts ur observationer och experiment. utvecklingen har visat att denna uppfattning ofta är felaktig; ändå sätt...

 10. Talmud - En introduktion

  av Adin Steinsaltz

  Häftad, Svenska, 1996-01-01, ISBN 9789188248961

  Gamla testamentets böcker, särskilt de inledande fem Moseböckerna, är judendomens grund. En stomme för dessa är Talmud, som bär upp judendomens andliga och intellektuella innehåll. Det kan därför räknas som den judiska kulturens viktigaste verk, d...

 11. Filosofiska essäer om människovärde

  av Dan Egonsson

  Inbunden, Svenska, 1999-01-01, ISBN 9789157803191

  Vardagsmoralen uppfattar egenskapen att vara människa som ett egenvärde. Hur ska detta förstås och vad följer av det? Man tänker sig vanligen att idén om människovärdet har två delar: en första del som säger att människor har ett värde som djuren ...

 12. Nyreligiositet i Sverige : Ett religionsvetenskapligt perspektiv

  av Liselotte Frisk

  Häftad, Svenska, 1998-01-01, ISBN 9789157800442

  Vad är egentligen att betrakta som nyreligiositet? Hur förhåller det sig till de "gamla" religionerna och till det sekulariserade samhället? Inte minst viktig är den distinktion som görs mellan begreppen nyreligiositet, nya religiösa rörelser och ...

 13. Renhet och fara : En analys av begreppen orenande och tabu

  av Mary Douglas

  Häftad, Svenska, 1997-01-01, ISBN 9789188248909
  (3 röster)

  Tabuföreställningar och renhetsregler i olika kulturer är ämnet för den framstående socialantropologen Mary Douglas' bok. Den vann internationell uppmärksamhet vid utgivningen 1967, då den som första i sitt slag blev en uppgörelse med den etnocent...

 14. Globaliseringens Kulturer

  Inbunden, Svenska, 1999-10-01, ISBN 9789157803122
  (3 röster)

  Den postkoloniala teorin tar ett samlat grepp på en rad aktuella problemområden. Här finns texter av Rushdie, Said, Fanon, Spivak och andra välkända och framstående författare inom ämnet.

 15. Franska Idiom

  av Kjell Rönnheim

  Inbunden, Svenska, 2002-03-01, ISBN 9789157803931
  (1 röst)

  I mötet med främmande språk ställs man emellanåt inför språkliga egenheter och uttryck vars innebörd inte klart framgår av de enskilda ordens betydelse. I detta lexikon har samlats såväl vardagliga som mer seriösa men samtliga välkända franska idi...

 16. De tidiga upanisaderna

  av Martin Gansten, Måns Broo

  Inbunden, Svenska, 2005-08-01, ISBN 9789157804686
  (1 röst)

  Upanisadernas många anonyma författare levde under de sju sista århundradena före vår tideräkning en tid av dramatiska förändringar i norra Indien, då nya läror som buddhismen och jainismen uppstod. Deras verk ger oss en fascinerande inblick i män...

 17. Förtrollade Zonen : Lekar Med Tid, Rum Och Identitet Under Medeltidsveckan

  av Lotten Gustafsson

  Häftad, Svenska, 2002-08-01, ISBN 9789157804099

  En trollkarl träder fram på ett av ringmurens torn. Hans ansikte är sminkat i två hälfter, för att markera att han tillhör både nuet och det förflutna. Med hög röst framför han de ord som inleder Medeltidsveckan på Gotland och proklamerar övergång...

 18. Etnicitet och nationalism

  av Thomas Hylland Eriksen

  Häftad, Svenska, 1998-01-01, ISBN 9789157800121
  (1 röst)

  "Etnicitet" och "nationalism" har blivit centrala begrepp i vår tid. I vilken utsträckning är etnicitet beroende av kulturella skillnader, och hur yttrar den sig i praktiken? Thomas Hylland Eriksen visar i denna bok att etnicitet inte är någonting...

 19. Ovisshetens etik

  av Gunilla Silfverberg

  Inbunden, Svenska, 2005-07-01, ISBN 9789157804549
  (1 röst)

  När vi står inför svåra etiska valsituationer finns det sällan några enkla svar som stakar ut den rätta handlingsvägen. Aristoteles förespråkade en etik uppbyggd kring dygd som grund för ett etiskt ansvarsfullt handlande. Hans etiklära har under d...

 20. Rötter och fötter : Identitet i en föränderlig tid

  av Thomas Hylland Eriksen

  Inbunden, Svenska, 2004-09-01, ISBN 9789157804389
  (3 röster)

  Vår kulturella identitet förändras ständigt och det tycks ske i en allt snabbare takt. Träd har rötter - människor fötter. Vilka värden är beständiga och vilka har vi rätt att värna när samhället hyser alltfler människor med olika kulturella värde...

 21. Mångkulturellt medborgarskap

  av Will Kymlicka

  Häftad, Svenska, 1998-01-01, ISBN 9789157800312

  Moderna samhällens alltmer mångkulturella struktur har väckt många nya frågor och konflikter. Kymlicka hävdar att vissa former av kollektiva rättigheter för minoritetskulturer kan förenas med liberala demokratiska principer, och hur man bemöter de...

 22. Teologiskt lexikon

  av Per Beskow

  Kartonnage, Svenska, 1999-01-01, ISBN 9789157803184
  (1 röst)

  Var och en som har läst teologisk litteratur vet hur oerhört omfattande den kristna terminologin är, och vilket hinder detta kan vara för den ovane läsaren. Inte minst är rikedomen på latin och grekiska termer en svårighet i en tid då de klassiska...

 23. Hur Homo blev sapiens : om tänkandets evolution

  av Peter Gärdenfors

  Inbunden, Svenska, 2000-01-01, ISBN 9789157803528
  (8 röster)

  När vi jämför människan med andra djur, letar vi gärna efter särdrag som gör henne unik. Hur Homo blev sapiens lyfter fram människans alldeles speciella förmåga att tänka och att skaffa sig kunskap om världen. Under människans långa utveckling bli...

 24. Förtrycket av kvinnorna / Kvinnornas befrielse

  av John Stuart Mill, Harriet Taylor Mill

  Inbunden, Svenska, 1995-01-01, ISBN 9789188248985
  (1 röst)

  John Stuart Mills The Subjection of Women från 1869, och dess pendang Harriet Taylor Mills The Enfranchisement of Women från 1851 har kommit att bli klassiska texter i kampen mot kvinnoförtrycket. Paret Taylor Mill tillhörde tidens radikala kretsa...

 25. Kulturterrorismen: en uppgörelse med tanken

  av Thomas Hylland Eriksen

  Häftad, Svenska, 1999-09-01, ISBN 9789157803351

  I denna högaktuella och skarpsynta pamflett levererar Eriksen en svidande kritik av ideologier om kulturell renhet och etnisk nationalism. Att bara ett folk av samma slag skall leva i ett land är absurd, hävdar han, och pekar på de blodiga konsekv...

 26. Flugfällan Pocket

  av Fredrik Sjöberg

  Pocket, Svenska, 2008-06-01, ISBN 9789157805249
  (25 röster)

  Fredrik Sjöbergs Flugfällan är en underhållande betraktelse över samlandets psykologi. Författaren är biolog han är specialist på insekter och samlar själv på blomflugor men också författare och litteraturkritiker. En viktigt person i boken är den...

 27. Socialdemokratins tidsålder : Sverige och Norge under 1900-talet

  av Francis Sejersted

  Inbunden, Svenska, 2005-06-01, ISBN 9789157804570
  (1 röst)

  Unionsupplösningen 1905 bildar utgångspunkt för utvecklingen av två moderna stater till den särpräglade skandinaviska socialdemokratin. Den ömsesidiga kontakten och påverkan var stark och likheten mellan de båda staterna är slående. Men det fanns ...