Filtrera

Språk
 • (51)
 • (1)
Ämne
 • (10)
 • (2)
 • (18)
 • (1)
 • (16)
 • (1)
 • (10)
 • (3)
 • (7)
Format
 • (3)
 • (47)
 • (2)
Utgivningsår
 • (1)
 • (51)
Inspiration
 • (6)
Pris
 • (5)
 • (44)
Geografisk plats i boken
 • (1)

Förlag Dualis förlags

Sökningen gav 52 träffar.

Sortering:
 1. Hillbilly : en familj och kultur i kris

  av J D Vance

  Inbunden, Svenska, 2017-05-26, ISBN 9789187852596
  (3 röster)

  "Hillbilly - en familj och kultur i kris" är den personliga berättelsen om en släkts historia, från Appalachernas bergstrakter i Kentucky till "rostbältets" industristäder i Ohio. J.D. Vance gjorde en klassresa mot alla odds - ...

 2. Jag och du

  av Martin Buber

  Inbunden, Svenska, 1994-04-01, ISBN 9789187852176
  (7 röster)

  Martin Bubers filosofiska huvudverk, "Jag och Du", publicerat 1923 och utkommet på svenska 1962 på Dag Hammarskjölds initiativ, är märkligt såtillvida att det förenar en existentia- listisk grundhållning med en filosofisk. Var han då före sin tid ...

 3. Vilse I Speglingar : Borderline Sett Inifrån

  av Richard A Moskovitz

  Inbunden, Svenska, 2001-12-01, ISBN 9789187852374
  (3 röster)

  I denna tankeväckande bok tar förfat- taren oss med in i borderlinepatientens värld och hjälper oss förstå hennes smärta. En spännande undersökning av denna mångfasetterade störning - med hjälp av patienternas egna berättelser - gör Vilse i spegli...

 4. Mellanmänskliga

  av Martin Buber

  Inbunden, Svenska, 1995-06-01, ISBN 9789187852183
  (5 röster)
 5. Att förstå psykos och schizofreni

  av Anne Cooke

  Häftad, Svenska, 2015-10-22, ISBN 9789187852589

  Denna rapport ger en översikt över det aktuella kunskaps-läget om varför vissa människor hör röster, har förföl-jelsetankar eller andra upplevelser som betraktas som "psykotiska". Den beskriver också vad som kan hjälpa. Vi hoppas att rap...

 6. Klanvälde : från stamsamhälle till rättsstat

  av Mark S Weiner

  Inbunden, Svenska, 2015-05-20, ISBN 9789187852572
  (10 röster)

  Klanvälde handlar om hur människan under historiens gång och i nutid har organiserat sina samhällen. Den visar att det västerländska samhällssystemet, byggt på rättsstatens principer och individens frihet, inte är det normala. Under historien och ...

 7. På Förtvivlans Krön

  av Émile Michel Cioran

  Inbunden, Svenska, 1998-10-01, ISBN 9789187852305
  (1 röst)

  Om jag kunde, skulle jag leda hela världen mot dödsångest för att rena livet från grunden. Jag skulle placera brännheta och envisa lågor där, för att utplåna världen, utan för att ta den över till en annorlunda, savrik värme. Den eld jag gav värld...

 8. Ingen dans på rosor

  av Hannah Green

  Inbunden, Svenska, 2001-07-01, ISBN 9789187852367
  (3 röster)

  En över hela världen uppmärksammad och lovordad roman om en flicka som flyr undan en motbjudande verklighet in i sinnessjukdomens förföriska och skrämmande värld. Deborah Blau är sexton år när hon tas in på psykiatriskt sjukhus med diagno- sen Sch...

 9. Människans Väg : Enligt den Chassidiska Läran

  av Martin Buber

  Inbunden, Svenska, 1989-12-01, ISBN 9789187852008
  (2 röster)

  Buber - en människa i det 20:e århund- radets värld, beläst i dess egen littera- tur, hemmastadd hos Kierkegaard, Nietzche och andra, aktivt engagerad i tidens kulturella och politiska omstört- ningar - skänker dessutom sin egen problematik åt de ...

 10. Relation före metod : att hålla ut i arbete med tyngre psykisk problematik

  av Sverker Belin

  Inbunden, Svenska, 2007-02-01, ISBN 9789187852466
  (2 röster)

  Det går att hjälpa, men det måste få ta tid! Med 'Relation före metod - att hålla ut i arbete med tyngre psykisk problematik' återkommer nu Sverker Belin i ett angeläget ämne. Hans tidigare böcker "Schizofrenibehandling" och "Vansin...

 11. Historien om människan : nya tankar om mänsklighetens tillblivelse

  av Robin Dunbar

  Inbunden, Svenska, 2006-06-01, ISBN 9789187852459
 12. Om Uppfostran

  av Martin Buber

  Inbunden, Svenska, 1993-12-01, ISBN 9789187852169
  (1 röst)

  Boken har tre delar: OM DET PEDA- GOGISKA, som är skriven över temat barnets skapande krafter. I den andra, BILDNING OCH VÄRLDSÅSKÅDNING sam- manfattar Buber erfarenheter från sitt arbete med vuxenutbildning och i OM KARAKTÄRSFOSTRAN skriver förfa...

 13. Skuld och skuldkänsla

  av Martin Buber

  Inbunden, Svenska, 1989-12-01, ISBN 9789187852015
  (1 röst)

  "Skuld och skuldkänsla" är en av Martin Bubers viktigaste essäer - som ett exempel på hans filosofiska antro- pologi, som en grund för hans etik, som en kommentar till samtida kultur och som tillämpning av hans tankar på psykoterapi. Buber skiljer...

 14. Den gåtfulla hälsan : essäer och föredrag

  av Hans-Georg Gadamer

  Inbunden, Svenska, 2003-03-01, ISBN 9789187852404

  Den tyska filosofins nyligen bortgångne nestor, Hans-Georg Gadamer (1900-2002), behandlar i denna bok sjukdom och hälsa utifrån skillnaden mellan den vetenskapliga medicinen och läkekonsten. Inom medicinen är kunskapen om det allmänna något som lä...

 15. Människan och Hennes Bildkonst

  av Martin Buber

  Inbunden, Svenska, 1991-12-01, ISBN 9789187852060
  (1 röst)

  vi lever i en tid som frejdigt och samtidigt aningslöst producerar bilder som ren förbrukningsvara. Just därför är det viktigt att det finns böcker (utan bilder) som tar sig an frågan om konstens mening och det konstnärliga skapandets uppgift i vå...

 16. Tokfursten Pocket

  av Elgard Jonsson

  Pocket, Svenska, 1996-06-01, ISBN 9789187852237
  (5 röster)

  "Jag gör inte anspråk på att denna beskrivning av sju år på dårhus ska uppfattas och bedömas som en sann skildring. När man är helt galen så är man inte omdömesgill utan helt upp- slukad av sina föreställning om "den andra sidan". Utifrån denna fö...

 17. Dialogens Väsen : Traktat om det Dialogiska Livet

  av Martin Buber

  Inbunden, Svenska, 1993-12-01, ISBN 9789187852152
  (2 röster)

  Dialogens väsen - en traktat om det dialogiska livet - får gälla som kom- plettering till min bok "Jag och Du", säger Martin Buber om denna skrift. Genom konkreta exempel och resone- mang, som refererar till vardagliga situationer, tjänar den som ...

 18. Konst som spel, symbol och fest

  av Hans-Georg Gadamer

  Inbunden, Svenska, 2013-05-03, ISBN 9789187852565

  Hur förhåller sig människan till konst? Gadamer undersöker detta och frågan om konstens väsen, som han fördjupar med hjälp av begreppen spel, symbol och fest. Man kanske skulle kunna tro att Gadamer, i egenskap av filosof, har ett abstrakt och teo...

 19. Människans väsen

  av Martin Buber

  Inbunden, Svenska, 2005-12-01, ISBN 9789187852428
 20. Människans natur

  av Donald Woods Winnicott

  Inbunden, Svenska, 1991-01-01, ISBN 9789187852053

  D.W. Winnicott kan sägas vara den mest inflytelserika infödda Brittiske psykoanalytikern och - tillsammans med Klein och Fairbairn - grundaren av objektrelationsperspektivet. Winnicott gjorde bara ett försök att skriva en sammanställning av sina t...

 21. Samvetet och det dolda : om kärlek och kollektivitet

  av Hannes Nykänen

  Inbunden, Svenska, 2009-08-07, ISBN 9789187852497
  (6 röster)

  Denna moralfilosofiska essä är ett försök att genom kritiska dialoger med bl.a. Heidegger, Wittgenstein, Freud och Nietzche visa att våra svårigheter med samvetet utgör bakgrund till alla våra relationsproblem, såväl moraliska, existentiella som p...

 22. Den förlorade sorgsenheten : hur psykiatrin förvandlade normal sorg till en depressiv störning

  av Allan V Horwitz, Jerome C Wakefield

  Inbunden, Svenska, 2010-05-20, ISBN 9789187852527

  Den nutida epidemin av depressionsdiagnoser grundar sig i den psykiatriska professionens klassificering av normal sorg som onormal sjukdom. Författarna hävdar att diagnossystemet enligt DSM är bristfälligt eftersom det inte tar hänsyn till det sam...

 23. Familjen och Barnet

  av Donald Woods Winnicott

  Inbunden, Svenska, 1995-11-01, ISBN 9789187852190

  Denn bok har ett centralt tema: Familjen och samhällets mognad härstammar från den enskildes känslomässiga hälsa. Den engelske barnläkaren och psykoterapeuten D.W Winnicott beskriver barnets mognadsutveckling i familjen och diskuterar de gynnsamma...

 24. Distans och Relation : Bidrag till en Filosofisk Antropologi

  av Martin Buber

  Inbunden, Svenska, 1997-04-01, ISBN 9789187852244

  I denna essä klargör Martin Buber den antropologiska grundvalen för männis- kans förmåga att både möta andra i genuina relationer och uppnå självstän- dighet och oberoende. Självförverklig- ande är inte målet utan en biprodukt av relation, relatio...

 25. Det Är Hemifrån Man Startar : en Psykoanalytikers Essäer

  av Donald Woods Winnicott

  Inbunden, Svenska, 1991-12-01, ISBN 9789187852077

  Vi får möta en psykoanalytiker som undrar över matematikens innebörd; krigets syften; innebörden i grepp som hälsa; frihet; demokrati; det hoppfulla i kriminella handlingar och feminism. Winnicott vänder sig här till många, som berörs av de mänskl...

 26. Suveränitetens pris : en kritisk studie av självhjälpslitteratur

  av Jonas Aspelin

  Inbunden, Svenska, 2008-03-01, ISBN 9789187852473
 27. Samlade skrifter om schizofreni

  av Harold F Searles

  Inbunden, Svenska, 2004-06-01, ISBN 9789187852411
  (1 röst)

  Harold F. Searles, Med. Dr. f. 1918, är en av de främsta pionjärerna inom behandlingen av schizofreni. Han arbetade bl.a. tillsammans med Frieda Fromm-Reichman under många år. På sin ålders höst - men fortfarande med tidlös aktualitet och som en a...

 28. Förlust och Förbrytelse

  av Donald Woods Winnicott

  Inbunden, Svenska, 1998-02-01, ISBN 9789187852268
  (1 röst)

  Den engelske barnläkaren Donald W. Winnicott skrev och föreläste under hela sitt liv om berövandets bedrövelse och brottslighetens rötter. Hans livs- långa nyskapande arbete har fördjupat förståelsen för människans känslo- mässiga utveckling och m...

 29. Den zebrarandiga pudelkärnan Pocket

  av Barbro Sandin

  Pocket, Svenska, 1998-07-01, ISBN 9789187852312
  (3 röster)

  Sommaren 1983 deltog jag i en psy- kiatrikongress i Wien. Efter att ha lyssnat till många föreläsningar kände jag mig betryckt över hur litet intresse som ägnades åt de mänskliga livsvill- koren. Jag saknade tankegångar kring människans inväxande ...