Filtrera

Språk
 • (176)
 • (2)
 • (2)
 • Visa alla
Ämne
 • (3)
 • (3)
 • (7)
 • (41)
 • (2)
 • (6)
 • (44)
 • (64)
 • (38)
 • (1)
 • (4)
 • (2)
Format
 • (1)
 • (2)
 • (4)
 • (5)
 • (4)
Nyheter
 • (9)
 • (3)
Utgivningsår
 • (49)
 • (42)
 • (44)
 • (46)
Inspiration
 • (29)
 • (2)
 • (156)
Pris
 • (32)
 • (57)
 • (173)
Leveranstid
 • (4)
 • (174)
 • (177)
Geografisk plats i boken
 • (2)

Förlag Gothia Fortbildning

Sökningen gav 183 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Måltidspedagogik i förskolan : ett lustfyllt lärande

  av Hanna Sepp

  Häftad, Svenska, 2017-09-25, ISBN 9789177410331

  Måltidspedagogik i förskolan - ett lustfyllt lärande är en praktisk och konkret bok som ger verktyg, inspiration, övningar och recept för att integrera mat och måltider i förskolan. Måltidspedagogik utgår från att det är roligt att upptäcka och lä...

 2. Riskbruk och beroende : beroendelära för socialtjänsten

  av Peter Wirbing, Liria Ortiz

  Häftad, Svenska, 2014-01-15, ISBN 9789172058989
  (1 röst)

  Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa yrkeskårer har unika möjligheter att fånga upp riskbruk och göra tidiga insatser. Ur innehållet Boke...

 3. Särskilt begåvade elever : pedagogens utmaning och möjlighet

  av Mona Liljedahl

  Häftad, Svenska, 2017-05-16, ISBN 9789177410010
  (5 röster)

  Boken Särskilt begåvade elever - pedagogens utmaning och möjlighet berättar hur skolan kan upptäcka och identifiera dessa elever samt vilka pedagogiska verktyg som behöver tillämpas. Elever som tidigare utgjort en stor utmaning kan faktiskt vara e...

 4. Handbok i akuttandvård

  av Anna Jinghede, Gunilla Johnson

  Kartonnage, Svenska, 2017-05-16, ISBN 9789188099914
  (3 röster)

  Handbok i akuttandvård ger vägledning vid de vanligaste tillstånden inom akuttandvården. Boken inleds med ett schema med konsultationsorsaker och förslag på diagnoser. Därefter redovisas de akuta tillstånden efter mönstret diagnostik, differential...

 5. Trygg förlossning : En omvårdnadsmodell för minskad stress och rädsla

  av Liisa Svensson, Susanna Heli

  Häftad, Svenska, 2017-10-04, ISBN 9789177410355

  Genom ett mångårigt samarbete med flera av landets barnmorskeutbildningar, förlossningskliniker och barnmorskemottagningar har författarna tagit fram en modell, Trygghetsmodellen, för att minska och förebygga stress och rädsla inför och under föda...

 6. Ny i psykiatrin : våra vanligaste psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar - bemötande, behandling, anhörigperspektiv

  av Heléne Glant

  Häftad, Svenska, 2017-10-03, ISBN 9789177410133

  Ny i psykiatrin redogör för våra vanligaste psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. De beskrivs på ett okomplicerat sätt och ger läsaren kunskap om symtom, förlopp och behandling. Vid varje diagnos ges tydlig vägledning kring bemötande, äve...

 7. MI Motiverande samtal i socialt arbete

  av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing

  Häftad, Svenska, 2016-08-09, ISBN 9789188099945
  (1 röst)

  Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad samtalsmetod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra sitt beteende. I denna praktiska handbok presenteras MI på ett tydligt och överskådligt sätt. Läsaren får en...

 8. Karies : sjukdom och hål

  av Bengt Olof Hansson, Dan Ericson

  Häftad, Svenska, 2016-03-11, ISBN 9789188099570

  Hål i tänderna har de flesta en uppfattning om vad det är, men vad betyder karies som sjukdom? När en kariesskada upptäcks hos en patient har kariessjukdomen, den biokemiska processen, pågått under lång tid. Vad ska man behandla, kariesskadan elle...

 9. Skolkompassen : ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan

  av Lena W Henrikson, Anna Sjölund

  Häftad, Svenska, 2015-02-19, ISBN 9789172059788
  (5 röster)

  Skolkompassen är ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan. I varje klass finns elever med ojämna förmågor. Den pedagogiska utredningen ska ligga till grund för att vi ska kunna kompensera f...

 10. Möta människor med rättshaveristiskt beteende : handbok för yrkesverksamma

  av Jakob Carlander, Andreas Svensson

  Häftad, Svenska, 2017-01-18, ISBN 9789188099761
  (4 röster)

  Människor med ett rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Många gånger bottnar deras agerande i psykisk ohälsa. Möt...

 11. Lärandematriser

  av Johan Alm

  Häftad, Svenska, 2015-10-13, ISBN 9789172059801
  (8 röster)

  Lärandematriser beskriver målen ur elevers perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma sitt eget och kamraters lärande.  Boken Lärandematriser - Att få eleven att förstå visar steg för steg hur du skapar lärandematriser med andra lärar...

 12. Kunskapsöversikter : kunskapskrav på ett nytt och översiktligt sätt

  av Johan Alm

  Spiral, Svenska, 2017-05-30, ISBN 9789177410126
  (1 röst)

  "Alms material utgör ett mycket väldisponerat, lättanvänt och arbetsbesparande hjälpmedel vid undervisningen och elevbedömningen, samt bör öka möjligheterna till effektiviserad och korrekt läroplanstolkning och precis betygsättning." /Ol...

 13. Oral medicin i teori och praktik

  av Ulf Mattsson, Kerstin Bäckman

  Häftad, Svenska, 2016-11-22, ISBN 9789188099860

  Många av de slemhinneförändringar man som allmänpraktiker finner på sina patienter kan omhändertas i allmäntandvård, under förutsättning att handläggningen i den diagnostiska processen är korrekt och rationell. Det är också viktigt att veta när en...

 14. Att sätta betyg : en berättelse från ett kollegierum

  av Helena Wallberg

  Häftad, Svenska, 2017-03-08, ISBN 9789188099631

  Hur kan man få till en likvärdig bedömning och betygsättning mot nationella krav som ska gälla alla och samtidigt organisera för en undervisning som möter alla elever där de är, utifrån deras behov och förutsättningar? I boken Att sätta betyg av H...

 15. EHM - Elevhälsomötet : en främjande, förebyggande och lärande modell

  av Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson, Ida Necovski

  Häftad, Svenska, 2017-04-12, ISBN 9789188099624
  (1 röst)

  Hur kan lärare och elevhälsa få till en samverkan kring förebyggande insatser som minskar behovet av akuta åtgärder i skolans vardag? Vad krävs för att all den kunskap som individuella elevmöten ger ska leda till mer övergripande förändringar av l...

 16. Meningen med våld

  av Per Isdal

  Häftad, Svenska, 2017-03-07, ISBN 9789177410294

  Våld i alla dess former påverkar samhället med sin brutalitet och sin meningslöshet, oavsett om det sker på gatan eller inom familjen. För att motverka och stoppa våldet är det nödvändigt att förstå dess bakgrund och orsaker. Att det är en reaktio...

 17. Parodontit : en introduktion

  av Björn Klinge, Anders Gustafsson

  Häftad, Svenska, 2016-04-22, ISBN 9789188099587

  I denna sjätte upplaga av Parodontit har texten uppdaterats och utökats. Parodontala infektioner brukar betraktas som världens vanligaste infektioner och drabbar främst den vuxna befolkningen. Hit hör tandköttsinflammation - gingivit - och tandlos...

 18. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan : med barns lärande i fokus

  av Anja Mistrén, Anne-Lie Armerö

  Häftad, Svenska, 2017-08-15, ISBN 9789177410423

  Varje förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att planera, följa upp och utveckla verksamheten utifrån läroplan och styrdokument skapas rätt förutsättningar för barns lärande och utveckling samt för en likvärdig utbildning. I ...

 19. Motiverande samtal i hälso-och sjukvården

  av Barbro Holm Ivarsson

  Häftad, Svenska, 2016-02-24, ISBN 9789188099600
  (1 röst)

  Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra ett beteende. MI-metoden är evidensbaserad och används idag på hela livsstilsområdet. Här får läsaren en lättillgängli...

 20. Digitalisering som lyfter skolan : teori möter praktik

  av Håkan Fleischer, Helena Kvarnsell

  Häftad, Svenska, 2015-11-10, ISBN 9789188099358
  (1 röst)

  För att utveckla elevernas kunskaper med hjälp av digitala verktyg måste vi utgå från pedagogik snarare än teknik. Boken Digitalisering som lyfter skolan - Teori möter praktik innehåller inte ett enda apptips, men däremot finns strategier och förh...

 21. Odontologisk ordbok

  av Stig Edward

  Häftad, Svenska, 2016-10-24, ISBN 9789188099938
  (3 röster)

  Den här reviderade upplagan innehåller en omfattande sammanställning av odontologiska termer och deras betydelse. Boken passar både studerande vid tandvårdsutbildningarna och yrkesverksamma tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor samt administ...

 22. Modern odontologi:

  Pedodonti

  av Ingegerd Mejàre, Thomas Modéer, Svante Twetman

  Häftad, Svenska, 2016-02-15, ISBN 9789188099525

  Barn- och ungdomstandvård omfattar en lång period från spädbarn till ung vuxen ålder och innefattar det primära bettet, växelbettet och det unga permanenta bettet. Förutsättningarna för att behandla ett barn förändras i takt med barnets utveckling...

 23. Utmaningar i förskolan : Att förebygga problemskapande beteenden

  av David Edfelt

  Häftad, Svenska, 2015-06-16, ISBN 9789172059863
  (3 röster)

  För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna. Boken Utmaningar i förskolan - Att förebygga problemskapande beteenden ger råd ...

 24. Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF

  av Thomas Carlsson, Ann Nilsson

  Häftad, Svenska, 2016-03-21, ISBN 9789172059870

  Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Boken visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassif...

 25. Salutogent ledarskap : för hälsosam framgång

  av Anders Hanson

  Inbunden, Svenska, 2010-05-15, ISBN 9789170912306
  (10 röster)

  Juryn för Årets HR-bok, tidningen Personal & Ledarskap samt Sveriges HR-förening gav Salutogent ledarskap sitt hedersomnämnande med motiveringen: "För dess positiva människosyn där författaren utgår från att skapa begriplighet, hanterbarh...

 26. Kommunikativt ledarskap i praktiken : handbok för chefer

  av Pär Lager

  Häftad, Svenska, 2017-08-29, ISBN 9789177410157

  Det här är en praktisk och inspirerande bok om det kommunikativa ledarskapet, riktad till alla chefer - inte bara kommunikationsexperter. Den visar hur du kan bli en bättre ledare, så att dina medarbetare kan bli bättre, så att din organisation ka...

 27. Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt : en handbok i bemötande

  av Jane Cars, Beata Terzis

  Häftad, Svenska, 2015-10-07, ISBN 9789188099259
  (2 röster)

  När någon drabbas av demenssjukdom eller andra tillstånd som påverkar hjärnan till exempel stroke, Parkinsons sjukdom, MS eller hjärnskada, medför det kognitiv svikt som försvårar ett självständigt liv. Vanliga symtom är till exempel nedsatt uppmä...

 28. Psykiatrisk tvångsvård : kliniska riktlinjer för vård och behandling

  av Svenska Psykiatriska Föreningen

  Häftad, Svenska, 2017-05-08, ISBN 9789177410430

  Psykiatrisk tvångsvård - kliniska riktlinjer för vård och behandling fokuserar på tvångsvård enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och beskriver noggrant juridiken kring denna vård. Etik, bemötande, dialog och patientmedverkan är värdefulla...

 29. Språk i alla ämnen : handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning

  av Hanna Stehagen

  Häftad, Svenska, 2014-02-28, ISBN 9789172059252
  (3 röster)

  Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever...

 30. Amning i dag

  av Elisabeth Kylberg, Mia Westlund, Sofia Zwedberg

  Häftad, Svenska, 2014-02-03, ISBN 9789172059603
  (2 röster)

  Amningen är en viktig folkhälsofråga och kunskapen om den är nödvändig att ständigt hålla vid liv så länge den inte är en självklar del i vår kultur. Länge såg man amning som enbart en matstund för spädbarnet, i dag betonas även många andra fördel...