Filtrera

Språk
 • (37)
 • (34)
Ämne
 • (2)
 • (3)
 • (12)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (13)
 • (9)
 • (7)
 • (6)
 • (13)
 • (5)
 • (4)
 • (1)
Format
 • (5)
 • (22)
 • (3)
Utgivningsår
 • (2)
 • (7)
 • (2)
 • (59)
Pris
 • (21)
 • (61)
Leveranstid
 • (1)
 • (56)
Tidsperiod i boken
 • (4)
Geografisk plats i boken
 • (5)

Förlag Prevent

Sökningen gav 71 träffar.

Sortering:
 1. Styckegods - Vägtransport av farligt gods

  Häftad, Svenska, 2018-01-01, ISBN 9789173652469

  Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transport av farligt gods. Handboken är i första hand avsedd för den som skall genomgå utbildning till förare av fordon eller tran...

 2. Tanktransport - farligt gods

  Häftad, Svenska, 2018-01-01, ISBN 9789173652476

  Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med tanktransporter. Handboken vänder sig främst till de som ska utbilda sig till förare av tankfordon och som tidigare genomgått en g...

 3. Bättre arbetsmiljö handbok

  Häftad, Svenska, 2017-01-27, ISBN 9789173652254

  Det här är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska och psykosociala. Om...

 4. Arbete och teknik på människans villkor

  Inbunden, Svenska, 2015-09-04, ISBN 9789173651950
  (2 röster)

  Den här boken ger högskolestuderande grundläggande kunskaper för att i sina framtida yrkesroller kunna utforma produkter och arbetsplatser med hänsyn till människans förmågor och begränsningar. För att förstå samspelet mellan människor och mellan ...

 5. Arbetsmiljölagen

  Inbunden, Svenska, 2017-01-27, ISBN 9789173652261

  Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. I denna bok återges Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning - med utförliga kommentarer till alla paragrafer. Dessutom finns hänvisningar till föreskrifter som anknyter t...

 6. Jobba praktiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö

  av Carin Hedström

  Häftad, Svenska, 2017-03-20, ISBN 9789173652339

  Många arbetsplatser behöver hantera frågor om konflikter, stress och mobbning. Det här är en praktiskt inriktad handbok som ger stöd. Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på omr...

 7. Stress i arbetslivet

  Häftad, Svenska, 2008-02-01, ISBN 9789175229799

  Inom stressforskningen har man länge studerat kroppens stressystem och sambandet med arbetsorganisatoriska förhållanden. Denna kunskap når dock inte alltid ut till chefer och andra som kan genomföra förändringar. Den här boken tar upp vad stress e...

 8. Ergonomi för ett gott arbete

  av Svend Erik Mathiassen, Ulla Munck-Ulfsfält, Birgitta Nilsson

  Häftad, Svenska, 2014-03-31, ISBN 9789173651677

  En faktabok som riktar sig till alla i en organisation som har inflytande över hur arbetet utformas och därmed också över ergonomin. Boken visar hur ergonomi kan användas som ett verktyg i alla faser av en produktion för att öka effektiviteten och...

 9. Förebygg hot och våld på jobbet

  av Alexander Tilly

  Häftad, Svenska, 2014-02-24, ISBN 9789173651660

  40% av alla våldsbrott sker på jobbet, och de som drabbas påverkas ofta starkt av händelsen. Boken Förebygg hot och våld på jobbet handlar om hur vi kan göra vårt arbete tryggare, enklare och säkrare. Boken är baserad på aktuell forskning och bepr...

 10. Work and technology on human terms

  Inbunden, Engelska, 2009-03-11, ISBN 9789173650588

  Work and Technology on Human Terms is a textbook for studying work science, ergonomics, human-machine systems and other similar subjects at universities of technology.

 11. Nycklar till friska företag

  av Helene Thornblad

  Häftad, Svenska, 2009-04-28, ISBN 9789173650731

  Forskningsprojektet Hälsa och Framtid visar att det finns en röd tråd i friska företag. De har bland annat ett gott ledarskap och erbjuder människor mening i arbetet. Den här boken visar vad som utmärker företag med friska medarbetare. Forskare ha...

 12. Arbetsmiljö för chefer

  Spiral, Svenska, 2017-10-01, ISBN 9789173652438

  Det här är en bok som på ett lättöverskådligt och kortfattat sätt ger chefer och arbetsledare överblick och vägledning i arbetsmiljöfrågor. Här sammanfattas i huvuddrag det man som chef behöver veta om lagar, regler och praktiskt arbetsmiljöarbete...

 13. Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare

  Häftad, Svenska, 2017-03-03, ISBN 9789173652315

  Den här skriften är en introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Den beskriver på ett övergripande och enkelt sätt hur var och en på arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar bland annat upp arbetsgi...

 14. Accidental Cure: Extraordinary Medicine for Extraordinary Patients

  av Simon Yu

  Häftad, Engelska, 2010-02-01, ISBN 9780979734267
 15. Rutiner och instruktioner : systematiskt arbetsmiljöarbete

  av Margareta Edling

  Häftad, Svenska, 2014-08-08, ISBN 9789173651783
  (1 röst)

  Det behövs rutiner och instruktioner för ett bra arbetsmiljöarbete. Rutiner som är kända och väl utformade förebygger risker eller hjälper till att hantera tillbud och olyckor i verksamheten. Den här boken består av två delar. Den första beskriver...

 16. Process- och industriventilation

  Häftad, Svenska, 2005-11-01, ISBN 9789175228945
 17. Uppgiftsfördelning : systematiskt arbetsmiljöarbete

  Häftad, Svenska, 2015-02-02, ISBN 9789173651868

  Skriften Uppgiftsfördelning ger kunskap och vägledning i att fördela uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den beskriver vem som ska göra vad och de befogenheter, resurser och den kompetens som behövs för att lösa dessa uppgifter. Skr...

 18. Effektivare med 5S-metoden : systematiskt arbetsmiljöarbete

  Kartonnage, Svenska, 2016-02-10, ISBN 9789173651035

  Den här boken visar hur enkelt det är att skapa ordning och reda på arbetsplatsen med hjälp av den japanska metoden 5S som används inom lean production. En välorganiserad arbetsplats lönar sig. Förutom tidsbesparing, ökad effektivitet och minskat ...

 19. Bättre arbetsmiljö : exempelsamling

  Häftad, Svenska, ISBN 9789175229607
 20. I lagens anda

  av Kerstin Ahlberg, Bo Ericson, Mats Holmberg

  Häftad, Svenska, 2012-09-25, ISBN 9789173651516

  Lagar och föreskrifter på arbetsmiljöorådet ska kunna förstås och tillämpas av många människor på en arbetsplats. Men arbetsmiljörätten kan vara svår att överblicka. Den här boken beskriver arbetsmiljörätten med den enskilda arbetsplatsen som utgå...

 21. BAM Chefens och skyddsombudets roll

  Häftad, Svenska, 2016-08-08, ISBN 9789173652186

  Den här skriften tar på ett grundläggande sätt upp chefens och skyddsombudets roller. Den beskriver på ett enkelt sätt chefens och skyddsombudets uppdrag, deras skyldigheter och rättigheter och hur de kan jobba tillsammans med att förbättra arbets...

 22. Inventera friskfaktorer : metodbok för handledare

  av Helene Thornblad

  Häftad, Svenska, 2012-01-13, ISBN 9789173651417

  Friskfaktorer är det som får oss att trivas och må bra, hemma och på arbetet. Genom att inventera, bevara och utveckla det friska kan man stimulera trivsel, utveckling och prestation. I det här handledarmaterialet finns en modell för att inventera...

 23. Personkonflikter på arbetsplatsen

  Häftad, Svenska, 2008-01-01, ISBN 9789173650526

  Då och då ställs vi inför konflikter där vi själva ingår eller som pågår mellan andra i vår omgivning. Skilda åsikter är inget problem i sig själva. Men när en konflikt inte hanteras skapar den obehag. Den här boken ger kunskaper om hur destruktiv...

 24. Fokus på arbetsmiljö och säkerhet

  Häftad, Svenska, 2011-07-15, ISBN 9789173651233

  Det här är ett läromedel för gymnasieskolans yrkesinriktade program som är anpassat till nya läroplanen GY2011. Faktaboken ger en översikt över hela arbetsmiljöområdet och täcker in aspekter som fysisk och psykosocial arbetsmiljö, hälsa, lagar och...

 25. Kommunikation, samverkan och förändringsarbete

  Kartonnage, Engelska, 2017-02-14, ISBN 9789173652278

  Skriften har tagits fram för skyddsombud, arbetsledare, chefer och andra som vill kunna kommunicera och samverka på ett bra och enkelt sätt.

 26. Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete

  Häftad, Svenska, 2012-12-20, ISBN 9789173651578

  Ett häfte som ger en kort orientering i systematiskt arbetsmiljöarbete för att väcka tankar om hur man kan arbeta vidare med arbetsmiljön på sin arbetsplats. I häftet beskrivs kort innebörden av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbe...

 27. Arbetsskador och tillbud : systematiskt arbetsmiljöarbete

  Häftad, Svenska, 2014-05-07, ISBN 9789173651721

  Boken beskriver hur arbetsgivare, skyddsombud med flera ska agera om en arbetstagare drabbas av ett arbetsolycksfall eller en arbetssjukdom. Den tar också upp hur verksamheter i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förebygga arbetsskador genom ...

 28. Arbetsmiljöpolicy : systematiskt arbetsmiljöarbete

  Häftad, Svenska, 2014-11-12, ISBN 9789173651790

  En arbetsmiljöpolicy beskriver företagets visioner, riktlinjer och mål för arbetsmiljöarbetet. Syftet är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa. Arbetsgivaren har ansvaret att initiera arbetet med po...

 29. Årlig uppföljning : systematisk arbetsmiljöarbete

  Häftad, Svenska, 2014-08-18, ISBN 9789173651776

  Årlig uppföljning systematiskt arbetmiljöarbete är en praktisk vägledning vid planering och genomförande av den årliga uppföljningen. Skriften innehåller tips, råd, checklistor och mallar för att underlätta förbättringsarbetet i såväl små som stor...

 30. Trygga hästjobb

  Övrigt, Svenska, 2015-09-21, ISBN 9789173652001

  Vardagen med hästar är ofta fysiskt ansträngande. Därtill kommer säkerhetsrisker och ett stort ansvar för att både människor och djur ska må bra. I den här boken finns en hel del konkreta tips och råd om hur det går att utveckla arbetsmiljön genom...