Filtrera

Språk
 • (40)
 • (34)
Ämne
 • (2)
 • (3)
 • (12)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (13)
 • (9)
 • (8)
 • (6)
 • (14)
 • (5)
 • (5)
 • (1)
Format
 • (6)
 • (22)
 • (4)
Utgivningsår
 • (6)
 • (5)
 • (8)
 • (54)
Inspiration
 • (1)
Pris
 • (21)
 • (63)
Leveranstid
 • (1)
 • (16)
 • (59)
Tidsperiod i boken
 • (4)
Geografisk plats i boken
 • (5)

Förlag Prevent

Sökningen gav 74 träffar.

Sortering:
 1. Arbete och teknik på människans villkor

  Inbunden, Svenska, 2015-09-04, ISBN 9789173651950
  (1 röst)

  Den här boken ger högskolestuderande grundläggande kunskaper för att i sina framtida yrkesroller kunna utforma produkter och arbetsplatser med hänsyn till människans förmågor och begränsningar. För att förstå samspelet mellan människor och mellan ...

 2. Bättre arbetsmiljö handbok

  Häftad, Svenska, 2017-01-27, ISBN 9789173652254

  Det här är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska och psykosociala. Om...

 3. Arbetsmiljölagen

  Inbunden, Svenska, 2017-01-27, ISBN 9789173652261

  Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. I denna bok återges Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning - med utförliga kommentarer till alla paragrafer. Dessutom finns hänvisningar till föreskrifter som anknyter t...

 4. Jobba praktiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö

  av Carin Hedström

  Häftad, Svenska, 2017-03-20, ISBN 9789173652339

  Många arbetsplatser behöver hantera frågor om konflikter, stress och mobbning. Det här är en praktiskt inriktad handbok som ger stöd. Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på omr...

 5. Work and technology on human terms

  Inbunden, Engelska, 2009-03-11, ISBN 9789173650588

  Work and Technology on Human Terms is a textbook for studying work science, ergonomics, human-machine systems and other similar subjects at universities of technology.

 6. Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare

  Häftad, Svenska, 2017-03-03, ISBN 9789173652315

  Den här skriften är en introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Den beskriver på ett övergripande och enkelt sätt hur var och en på arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar bland annat upp arbetsgi...

 7. Arbetsmiljö för chefer

  Kartonnage, Svenska, 2016-02-22, ISBN 9789173652100

  Det här är en bok som på ett lättöverskådligt och kortfattat sätt ger chefer och arbetsledare överblick och vägledning i arbetsmiljöfrågor. Här sammanfattas i huvuddrag det man som chef behöver veta om lagar, regler och praktiskt arbetsmiljöarbete...

 8. Arbetsmiljömanual för sjöfarten

  Övrigt, Svenska, 2008-04-01, ISBN 9789173650311
 9. Förebygg hot och våld på jobbet

  av Alexander Tilly

  Häftad, Svenska, 2014-02-24, ISBN 9789173651660

  40% av alla våldsbrott sker på jobbet, och de som drabbas påverkas ofta starkt av händelsen. Boken Förebygg hot och våld på jobbet handlar om hur vi kan göra vårt arbete tryggare, enklare och säkrare. Boken är baserad på aktuell forskning och bepr...

 10. Inventera friskfaktorer : metodbok för handledare

  av Helene Thornblad

  Häftad, Svenska, 2012-01-13, ISBN 9789173651417

  Friskfaktorer är det som får oss att trivas och må bra, hemma och på arbetet. Genom att inventera, bevara och utveckla det friska kan man stimulera trivsel, utveckling och prestation. I det här handledarmaterialet finns en modell för att inventera...

 11. I lagens anda

  av Kerstin Ahlberg, Bo Ericson, Mats Holmberg

  Häftad, Svenska, 2012-09-25, ISBN 9789173651516

  Lagar och föreskrifter på arbetsmiljöorådet ska kunna förstås och tillämpas av många människor på en arbetsplats. Men arbetsmiljörätten kan vara svår att överblicka. Den här boken beskriver arbetsmiljörätten med den enskilda arbetsplatsen som utgå...

 12. Ergonomi för ett gott arbete

  av Svend Erik Mathiassen, Ulla Munck-Ulfsfält, Birgitta Nilsson

  Häftad, Svenska, 2014-03-31, ISBN 9789173651677

  En faktabok som riktar sig till alla i en organisation som har inflytande över hur arbetet utformas och därmed också över ergonomin. Boken visar hur ergonomi kan användas som ett verktyg i alla faser av en produktion för att öka effektiviteten och...

 13. Stress i arbetslivet

  Häftad, Svenska, 2008-02-01, ISBN 9789175229799

  Inom stressforskningen har man länge studerat kroppens stressystem och sambandet med arbetsorganisatoriska förhållanden. Denna kunskap når dock inte alltid ut till chefer och andra som kan genomföra förändringar. Den här boken tar upp vad stress e...

 14. Trygga hästjobb

  Övrigt, Svenska, 2015-09-21, ISBN 9789173652001

  Vardagen med hästar är ofta fysiskt ansträngande. Därtill kommer säkerhetsrisker och ett stort ansvar för att både människor och djur ska må bra. I den här boken finns en hel del konkreta tips och råd om hur det går att utveckla arbetsmiljön genom...

 15. Arbetsskador och tillbud : systematiskt arbetsmiljöarbete

  Häftad, Svenska, 2014-05-07, ISBN 9789173651721

  Boken beskriver hur arbetsgivare, skyddsombud med flera ska agera om en arbetstagare drabbas av ett arbetsolycksfall eller en arbetssjukdom. Den tar också upp hur verksamheter i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förebygga arbetsskador genom ...

 16. Arbetsmiljöpolicy : systematiskt arbetsmiljöarbete

  Häftad, Svenska, 2014-11-12, ISBN 9789173651790

  En arbetsmiljöpolicy beskriver företagets visioner, riktlinjer och mål för arbetsmiljöarbetet. Syftet är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa. Arbetsgivaren har ansvaret att initiera arbetet med po...

 17. Årlig uppföljning : systematisk arbetsmiljöarbete

  Häftad, Svenska, 2014-08-18, ISBN 9789173651776

  Årlig uppföljning systematiskt arbetmiljöarbete är en praktisk vägledning vid planering och genomförande av den årliga uppföljningen. Skriften innehåller tips, råd, checklistor och mallar för att underlätta förbättringsarbetet i såväl små som stor...

 18. Personkonflikter på arbetsplatsen

  Häftad, Svenska, 2008-01-01, ISBN 9789173650526

  Då och då ställs vi inför konflikter där vi själva ingår eller som pågår mellan andra i vår omgivning. Skilda åsikter är inget problem i sig själva. Men när en konflikt inte hanteras skapar den obehag. Den här boken ger kunskaper om hur destruktiv...

 19. Syn och belysning i arbetslivet

  av Per Nylén

  Häftad, Svenska, 2012-04-27, ISBN 9789173651486
  (1 röst)

  Den här boken ökar din förståelse för seendets betydelse för människans välbefinnande och funktion och hjälper dig till synergonomiska förbättringar på arbetsplatsen. Förbättringar som kan genomföras till låg kostnad på kort tid och som både arbet...

 20. Undvik mobbning på jobbet

  av Ilona Björk Bovin, Krister Skoglund

  Inbunden, Svenska, 2008-05-01, ISBN 9789173650199
 21. BAM Chefens och skyddsombudets roll

  Häftad, Svenska, 2016-08-08, ISBN 9789173652186

  Den här skriften tar på ett grundläggande sätt upp chefens och skyddsombudets roller. Den beskriver på ett enkelt sätt chefens och skyddsombudets uppdrag, deras skyldigheter och rättigheter och hur de kan jobba tillsammans med att förbättra arbets...

 22. 5 Love Handles

  av Caxton Opere Md

  Häftad, Engelska, 2015-04-01, ISBN 9780970311955
 23. Your Heart Needs the Mediterranean Diet

  av Emilia Klapp

  Häftad, Engelska, 2007-08-01, ISBN 9780979126031

  Emilia Klapp's innovative book offers a glimpse of how a registered dietician can personalise a lifestyle intervention. The book is unique in that is written in simple-to-follow dialogue that will answer questions about what makes this diet so spe...

 24. Accidental Cure: Extraordinary Medicine for Extraordinary Patients

  av Simon Yu

  Häftad, Engelska, 2010-02-01, ISBN 9780979734267
 25. Preventive Medicine Guide to Staying Healthy: A New Results Oriented Approach

  av Robert Burkich

  Häftad, Engelska, 2011-08-01, ISBN 9780979734298

  In this groundbreaking new guide, Dr. Burkich explains how to stay healthy with brisk walks that clean out the circulatory system by elevating plasminogen levels in the blood and the benefits of a low-carbohydrate diet.

 26. Smile Inside

  av Vanessa Lee

  Häftad, Engelska, 2013-06-19, ISBN 9780989511124Läslov 5%

  During the middle years, young people benefit from developing self-awareness about their feelings, thinking, and behavior. This resource for ages twelve and thirteen provides a comprehensive social and emotional learning curriculum that will prepa...

 27. Smile Inside

  av Vanessa Lee

  Häftad, Engelska, 2013-06-19, ISBN 9780989511148

  During adolescence, young people thrive when given opportunities for self-analysis and personal improvement while building genuine connections with their peers. This resource offers an essential collection of sixty-five effective and fun activitie...