Filtrera

Språk
 • (118)
 • (115)
 • (6)
 • Visa alla
Ämne
 • (2)
 • (1)
 • (2)
 • (10)
 • (37)
 • (21)
 • (5)
 • (2)
 • (9)
 • (8)
 • (2)
 • (35)
 • (11)
 • (14)
 • (8)
 • (1)
Format
 • (8)
 • (121)
Läsålder
 • (2)
Utgivningsår
 • (32)
 • (26)
 • (25)
 • (156)
Pris
 • (13)
 • (150)
Leveranstid
 • (2)
 • (239)
Tidsperiod i boken
 • (11)
Geografisk plats i boken
 • (3)
 • (18)
 • (1)

Förlag Södertörns högskola

Sökningen gav 240 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Södertörn Studies in Practical Knowledge, del 1:

  Vad är praktisk kunskap?

  av Fredrik Svenaeus, Jonna Bornemark

  Inbunden, Svenska, 2009-05-19, ISBN 9789186069049

  Antologin beskriver och fördjupar forskningsfältet praktisk kunskap med tonvikt på frågor kring yrkeskunnande och utbildning. Medverkande är lärare, forskare och magisterstudenter vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. Perspektiven...

 2. Södertörn Academic Studies, del 68:

  Allt görs liksom baklänges : verksamheten vid Nya Karolinska Solna

  av Jan Öhrming

  Häftad, Svenska, 2017-08-10, ISBN 9789187843792

  Byggandet av Nya Karolinska Solna (NKS) är förknippat med en dröm från slutet av 1990-talet om ett sjukhus som ett nav i ett internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukvårdssystem. Det skulle vara ett specialsjukhus för regionen och inta e...

 3. Södertörn Doctoral Dissertations, del 41:

  Kunskapens gräns, gränsens vetande : en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet

  av Jonna Bornemark

  Häftad, Svenska, 2010-01-18, ISBN 9789186069131

  Hur gränsen mellan det egna och det främmande ska dras är en central fråga inom den fenomenologiska traditionen, en fråga som här undersöks i ett religionsfilosofiskt sammanhang. På vilket sätt kan vi överskrida oss själva mot det främmande och og...

 4. Södertörn retoriska studier, del 4:

  Aristoteles retoriska toposlära : En verktygsrepertoar för fronesis

  av Maria Wolrath Söderberg

  Häftad, Svenska, 2017-09-14, ISBN 9789188663085

  Man skulle kunna tro att Aristoteles "Retoriken" är en talarlära i den mening som vi senare möter hos till exempel Cicero, men den är i själva verket en omfångsrik och närmast listbetonad samling topos. Topos är ett omtvistat begrepp, oc...

 5. Södertörn Studies in Practical Knowledge, del 7:

  Klassiska texter om praktisk kunskap

  av Jonna Lappalainen Hjertström

  Inbunden, Svenska, 2015-06-04, ISBN 9789187843228

  Klassiska texter om praktisk kunskap är det allra första försöket att i bokform sammanställa texter som är centrala för den praktiska kunskapens teoribildning. Antologin består av 13 översättningar av olika tänkare från främst filosofi och vetensk...

 6. Södertörn Studies in Higher Education, del 5:

  Den reflekterade erfarenheten : John Dewey om demokrati, utbildning och tänkande

  av Anders Burman

  Häftad, Svenska, 2014-09-11, ISBN 9789186069971

  Amerikanen John Dewey är inte bara en betydelsefull filosof, utan framför allt är han en av det senaste århundradets allra mest inflytelserika pedagogiska tänkare. Även om hans omfattande författarskap inbegriper studier inom praktiskt taget samtl...

 7. Södertörn Studies in Higher Education, del 3:

  Konst och lärande : essäer om estetiska lärprocesser

  av Anders Burman

  Häftad, Svenska, 2014-05-15, ISBN 9789186069919

  Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar. Det handlar om hur estetiska uttrycksformer kan användas i undervisningen och hur det estetiska på olika...

 8. Södertörn Doctoral Dissertations, del 106:

  Living Simultaneity : on religion among semi-secular Swedes

  av Ann Af Burén

  Häftad, Engelska, 2015-04-01, ISBN 9789187843150

  Semi-secular individuals, those who are neither religious nor unreligious, seldom get the attention of scholars of religion. Here, however, they stand at the center. Th e interviewees live in the same Stockholm neighborhood and it is their ways of...

 9. Södertörn Academic Studies, del 65:

  Phenomenology of Pregnancy

  av Jonna Bornemark, Nicholas Smith

  Häftad, Engelska, 2016-02-04, ISBN 9789187843389

  The fundamental and irreducible experience of carrying a child and bringing forth new life from one"s own body is in this anthology subjected to careful analyses that specifically, though not exclusively, draw on female experiences. In this w...

 10. Södertörn Studies in Practical Knowledge:

  Inifrån och utifrån : Om praktisk kunskap i förskolan

  av Lotte Alsterdal, Maria Pröckl

  Inbunden, Svenska, 2016-10-06, ISBN 9789187843563

  Här tecknar studenter på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen, och forskare som undervisar på samma utbildning, en bild av förskolepedagogens praktiska kunskap. Texterna rör sig mellan ett förtroget inifrånperspektiv och ett teoretiskt...

 11. Södertörn Studies in Practical Knowledge, del 4:

  Kentauren : om interaktion mellan häst och människa

  av Jonna Bornemark, Ulla Ekström Von Essen, Petra Andersson, Mari Zetterqvist Blokhuis, Ingvar Svanberg

  Inbunden, Svenska, 2011-01-20, ISBN 9789186069223

  Antologin består av 10 bidrag med olika upplägg. En del är baserade på personlig erfarenhet andra på ett mer traditionellt vetenskapligt arbete och ytterligare andra är intervjuer med spännande hästmänniskor. Tillsammans tecknar bidragen en mångfa...

 12. Södertörn Academic Studies, del 61:

  Solidaritet och diplomati : Svenskt fackligt och diplomatiskt stöd till Polens demokratisering under 1980-talet

  av Klaus Misgeld, Karl Molin, Pawel Jaworski

  Inbunden, Svenska, 2015-04-14, ISBN 9789187843174

  Polens förvandling från kommunistisk enpartistat till liberalt folkstyre var först och främst ett verk av landets demokratiska opposition och i synnerhet av den oberoende fackliga rörelsen Solidaritet. Men länderna i väst spelade också en roll gen...

 13. Södertörn Doctoral Dissertations, del 121:

  Academics and Politics : Northern European Area Studies at Greifswald University, 1917-1991

  av Marco Nase

  Häftad, Engelska, 2016-05-04, ISBN 9789187843471

  Inspired by the need to increase general awareness of foreign sentiments and cultures the Prussian Parliament decided in 1917 to found Area Studies Institutes. In the University of Greifswald the reform saw the establishment of the Nordic Institut...

 14. Södertörn Philosophical Studies, del 20:

  Ad Marciam

  av Hans Ruin, Jonna Bornemark

  Häftad, Svenska, 2017-02-20, ISBN 9789187843723

  Genom sin distinkta röst och inriktning har Marcia Sá Cavalcante utvidgat det svenska filosofiska språket. I sina texter har hon förvandlat den i hennes eget fall fritt valda exilen till ett tema av större räckvidd. Hennes tänkande är inte bara et...

 15. Förvaltningsakademin, del 10:

  Tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen : Kan Regeringskansliet visa vägen?

  av Cajsa Niemann

  Häftad, Svenska, 2017-02-21, ISBN 9789187843785

  Under 2016 har regeringen lanserat en tillitsreform och i denna rapport diskuteras ett empiriskt exempel på tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen - rollerna i relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. Denna relation ha...

 16. Södertörn Philosophical Studies, del 21:

  Politikens omskakning : Negativitet, samexistens och frihet i Jan Patockas tänkande

  av Gustav Strandberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-31, ISBN 9789188663047

  Här analyseras den tjeckiske filosofen Jan Patockas (1907-1977) politiska tänkande. Det som står i centrum är frågan om hur vi bör förstå det politiska livets särart: Vilka är dess kännetecknande drag och hur ska vi närma oss dem begreppsligt? Frå...

 17. Södertörn Philosophical Studies, del 19:

  Un-common Sociality : Thinking Sociality with Levinas

  av Ramona Rat

  Häftad, Engelska, 2016-10-04, ISBN 9789187843600

  The present investigation develops the notion of sociality based on Emmanuel Levinas"s thought, and proposes an understanding of sociality that resists becoming a common foundation: an un-common sociality which interrupts the reciprocal share...

 18. Södertörn Studies in Education, del 2:

  Den interkulturella blicken i pedagogik : Inte bara goda föresatser

  av Katrin Goldstein-Kyaga, María Borgström, Tobias Hübinette

  Häftad, Svenska, 2012-06-15, ISBN 9789186069513
  (1 röst)

  Med "interkulturell blick" avses i denna antologi ett speciellt förhållningssätt. Perspektivet är gränsöverskridande och kosmopolitiskt. Det handlar om en "inkluderande globalism", en strävan att frigöra sig från etnocentriska ...

 19. Södertörn Studies in Practical Knowledge, del 3:

  Reflektionens gestalt

  av Kristina Fjelkestam

  Inbunden, Svenska, 2010-01-25, ISBN 9789186069117

  I reflektionen (jfr. lat. reflectere, återkasta) bemöter vi aktivt våra egna tankar genom kritisk prövning, vilket är centralt i kunskapsprocesser. Reflektionen fungerar därför både som ett praktiskt redskap inom till exempel pedagogiken och en te...

 20. COMREC, del 6:

  Morgondagens jordbruk : med fokus på Östersjön

  av Artur Granstedt

  Häftad, Svenska, 2012-06-15, ISBN 9789197501729

  Här beskrivs hur ett ekologiskt jordbruk, baserat på lokala kretslopp och förnyelsebar energi, kan minska övergödningen av Östersjön och även bidra till att minska den globala uppvärmningen. Boken inleds med en beskrivning av de livsuppehållande e...

 21. Samtidshistoriska frågor, del 11:

  Hur rysk är den svenska kommunismen? - Fyra bidrag om kommunism, nationalism och etnicitet

  av Mari Gerdin, Kjell Östberg

  Häftad, Svenska, 2006-01-01, ISBN 9789189615106
 22. Södertörn Doctoral Dissertations, del 117:

  Gränsland : Svensk ungdomsvård mellan vård och straff

  av Kim Silow Kallenberg

  Häftad, Svenska, 2016-02-11, ISBN 9789187843426

  Ungefär tusen ungdomar placeras på särskilda ungdomshem i Sverige varje år. Detta är en tvångsåtgärd för den som bedöms riskera sin hälsa och utveckling och som av olika skäl inte kan vårdas på frivillig väg. Vistelsen är till skillnad från straff...

 23. COMREC, del 6:

  Farming for the Future : with a focus on the Baltic Sea Region

  av Artur Granstedt

  Häftad, Engelska, 2012-06-15, ISBN 9789197501750

  Artur Granstedt describes how ecologically adapted farming, based on local recycling and renewable energy sources, can reduce the eutrophication of the Baltic Sea and even help to reduce climate change. We are presented with descriptions of the ec...

 24. Södertörn Academic Studies, del 22:

  Transformation of the Swedish Welfare System: Fact or Fiction?

  av Ali Hajighasemi

  Häftad, Svenska, 2004-12-01, ISBN 9789189315471

  What happened to the once famous Swedish model? Since the economic crisis in the 1990s, prophecies of the imminent demise of the universal welfare state have been common. Cutbacks in social benefits and mass unemployment seem to confirm these prop...

 25. Södertörn Academic Studies, del 48:

  Phenomenology of Eros

  av Jonna Bornemark, Marcia Sá Cavalcante Schuback

  Häftad, Engelska, 2012-04-27, ISBN 9789186069469

  Eros manifests itself in multiple ways: as tragic eros and philosophical eros, as love, sexuality, seduction, care, desire, and friendship. Eros both defines us as beings and dislocates our existence. It breaks down our certitudes about selfhood a...

 26. Förvaltningsakademin, del 12:

  När målstyrning blev detaljstyrning : Arbetsvillkor och administrativa rutiner i hemtjänsten

  av Mikael Ljung, Anders Ivarsson Westerberg

  Häftad, Svenska, 2017-09-21, ISBN 9789188663115

  Genom en rad reformer har hemtjänsten förändrats från att vara en kommunal verksamhet till att idag omfatta både privata bolag och olika kommunala enheter. Grundidén med förändringarna var att verksamheten skulle målstyras och effektiviseras. Denn...

 27. Södertörn Doctoral Dissertations, del 74:

  Piety, Intimacy and Mobility : A Case Study of Charismatic Christianity in Present-day Stockholm

  av Jessica Moberg

  Häftad, Engelska, 2013-04-01, ISBN 9789186069575

  Stockholm County is a post-industrial Swedish region characterized by high levels of mobility and technologization as well as ethnic and religious diversity. Among its religious minorities exist various strands of charismatic Christianity, some of...

 28. Södertörn Academic Studies, del 50:

  Placing Art In the Public Realm

  av Håkan Nilsson

  Häftad, Engelska, 2012-05-21, ISBN 9789186069483

  The public realm is a space of paradoxes. While on one hand it seems to be shrinking due to commercialization and to be losing its position as a forum where different agendas can meet, it can also be said to be expanding through social media and t...

 29. Södertörn Studies in Higher Education, del 7:

  Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap

  av Anna Malmbjer

  Häftad, Svenska, 2017-05-22, ISBN 9789187843914

  För att lyckas i sina studier behöver studenter använda skrivande på flera olika sätt. Den här boken lyfter fram undervisningens betydelse och möjligheter att ge studenter bra förutsättningar för att lyckas med skrivandet. Utgångspunkten är att st...

 30. Södertörn Studies in Higher Education, del 2:

  Våga veta! : Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv

  av Anders Burman

  Häftad, Svenska, 2011-09-22, ISBN 9789186069339
  (1 röst)

  Fler människor än någonsin studerar idag vidare på eftergymnasial nivå, och den utbildning som ges - och som studenterna själva efterfrågar - motiveras allt oftare i ekonomiska termer, som ett medel för individuella karriärer och nationell ekonomi...