Filtrera

Språk
 • (642)
 • (3172)
 • (1729)
 • Visa alla
Ämne
 • (3)
 • (6)
 • (607)
 • (8)
 • (4)
 • (966)
 • (2)
 • (886)
 • (32)
 • (33)
 • (92)
 • (7)
 • (1)
 • (6)
 • (142)
Format
 • (1790)
 • (887)
 • (2455)
Nyheter
 • (60)
 • (1)
 • (38)
Utgivningsår
 • (17)
 • (626)
 • (1015)
 • (932)
 • (3282)
Inspiration
 • (5)
Pris
 • (67)
 • (495)
 • (2444)
Leveranstid
 • (887)
 • (1491)
 • (1814)
Tidsperiod i boken
 • (5)
Geografisk plats i boken
 • (2)
 • (425)
 • (23)

Förlag Wolters Kluwer

Sökningen gav 5895 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Skattelagstiftning 17:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2017

  av Gunnar Rabe

  Häftad, Svenska, 2017-08-09, ISBN 9789139019992

  Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofemte gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också ä...

 2. Utlänningslagen : med kommentarer

  av Håkan Sandesjö, Gerhard Wikrén

  Häftad, Svenska, 2017-09-08, ISBN 9789139115878
  (1 röst)

  Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta och studera här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars...

 3. Författningssamling i polisrätt

  av Andreas Anderberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-10, ISBN 9789139208211

  Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olika rättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt och socialrätt. Boken riktar sig i först...

 4. Sveriges Rikes Lag 2017 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2017 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2017-01-16, ISBN 9789139019848
  (3 röster)

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2017. En systematiskt bearbetad sammanställ...

 5. Förvaltningsprocesslagen m.m. : en kommentar

  av Ulrik Von Essen

  Häftad, Svenska, 2017-09-19, ISBN 9789139020035

  Denna bok är ägnad förvaltningsprocessen sådan den framträder i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Kommentaren redogör för reglerna i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser i olika specialfö...

 6. Trafikförfattningar 2017/18

  Häftad, Svenska, 2017-10-11, ISBN 9789139020257

  Trafikförfattningar gavs tidigare ut av NTF Förlag. I årets utgåva, 2017/18, har ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister samt i lagen respektive förordningen om kollektivtrafik. Den senast...

 7. Statsrättens grunder

  av Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Hedvig Bernitz, Lena Sandström

  Häftad, Svenska, 2015-11-06, ISBN 9789139207061
  (2 röster)

  Statsrättens grunder utgör en kommentar av 2011 års reviderade regeringsform. Statsrätten handlar om formalia kring riksdagsval, regeringsbildning, normgivning, etc., men innefattar också många juridiska frågor med direkt anknytning till politik o...

 8. Svensk juridik

  av Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin

  Häftad, Svenska, 2017-10-13, ISBN 9789139207900

  Svensk juridik en grundläggande lärobok i juridik där författarna på ett modernt, pedagogiskt och överskådligt sätt beskriver stora delar av det svenska rättssystemet. Boken går förhållandevis djupt för att vara en grundläggande lärobok, samtidigt...

 9. Totalförsvarets författningshandbok 2017/18

  av Försvarsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-10-06, ISBN 9789138327173

  När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbok finner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor. I boken finns al...

 10. Sveriges Rikes Lag 2018 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2018 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2018-01-16, ISBN 9789139020431

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2018. En systematiskt bearbetad sammanställ...

 11. Konkurs : och annan insolvensrätt

  av Mikael Mellqvist, Lars Welamson

  Häftad, Svenska, 2017-03-10, ISBN 9789139207740

  Denna bok är en lärobok i insolvensrätt, främst konkursrätt. Boken är frikostig med hänvisningar till rättsfall, förarbeten och annan relevant litteratur och är därför också användbar som en handbok.

 12. Polislagen : en kommentar

  av Nils-Olof Berggren, Johan Munck

  Häftad, Svenska, 2017-08-10, ISBN 9789139115625

  Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenhet...

 13. Aktiebolagslagen, del I-III : inkl suppl 12

  av Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

  Häftad, Svenska, 2017-06-27, ISBN 9789139020288

  Ny reviderad upplaga. Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf och nu har verket uppdaterats med ett supplement 12.

 14. SOU 2017, del 70:

  Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i. SOU 2017:70 : Slutbetänkande från Utlandsspioneriutredningen

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-10-02, ISBN 9789138246689

  Svenska myndigheter deltar i en mängd olika internationella samarbeten för fred och säkerhet. Inom ramen för dessa samarbeten förekommer känsliga uppgifter som kan inverka på våra relationer till andra länder eller organisationer och Sveriges egen...

 15. Sveriges Rikes Lag 2017 (skinnband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2017 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  Inbunden, Svenska, 2017-01-26, ISBN 9789139019855

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningsamling fram till början av januari 2017.En systematiskt bearbetad sammanställni...

 16. Upphandling : enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV

  av Niclas Forsberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-28, ISBN 9789139115069

  Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och...

 17. Yttrandefrihetsgrundlagarna

  av Hans-Gunnar Axberger

  Häftad, Svenska, 2017-08-22, ISBN 9789139207931

  I sin lärobok Yttrandefrihetsgrundlagarna beskriver Hans-Gunnar Axberger dessa lagars framväxt och roll i rättssystemet. De bärande principerna - censurförbud, utgivaransvar, meddelarfrihet, källskydd, juryrättegång m.m. - analyseras och illustrer...

 18. Kommunalrättens grunder

  av Alf Bohlin

  Häftad, Svenska, 2016-02-29, ISBN 9789139207092

  Kommunalrätten är den del av juridiken som behandlar kommunernas organisation, verksamhetsformer, befogenheter och åligganden. Kommunernas verksamhet är av skiftande slag och styrs av en rad olika lagar. Kommunalrättens grunder är primärt avsedd a...

 19. Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

  Häftad, Svenska, 2017-01-17, ISBN 9789139115151
  (1 röst)

  Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen - från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske ...

 20. Bolagsledningens skadeståndsansvar

  av Rolf Dotevall

  Häftad, Svenska, 2017-10-16, ISBN 9789139020059

  Frågor som rör personligt ansvar för personer verksamma i ledningen för aktiebolag har tilldragit sig ett allt större intresse under de senaste åren. Denna bok behandlar styrelseledamots och verkställande direktörs ansvar för skada som de genom oa...

 21. Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt

  av Mikael Berglund, Emil Elgebrant, Marie Karlsson-Tuula, Erik Nerep, Annina H Persson

  Häftad, Svenska, 2017-08-09, ISBN 9789139208587

  Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall inom de obeståndsrättsliga, fordringsrättsliga, säkerhetsrättsliga och sakrättsliga områdena. Rättsfallssamlingen vänder sig till alla som har intres...

 22. Arbetsrätten : en översikt

  av Tore Sigeman, Erik Sjödin

  Häftad, Svenska, 2017-08-04, ISBN 9789139207528

  Denna sjunde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mell...

 23. SOU 2017, del 74:

  Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning. SOU 2017:74 : Slutbetänkande från Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-10-04, ISBN 9789138246757

  Europeiska unionen har enats om en genomgripande dataskyddsreform som ska vara genomförd under våren 2018. Reformen omfattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskyddsdirektiv som behandlar dataskyddet vid bland annat brottsbekämpnin...

 24. Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis

  av Kazimir Åberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-01, ISBN 9789139115618

  Boken ger en heltäckande kommentar till ordningslagen (1993:1617). Lagen ersatte bl.a. allmänna ordningsstadgan (1956:617) och lagen (1956:618) om allmänna sammankomster. I boken redovisas olika former av rättsliga ställningstaganden på området so...

 25. Ackordcentralens skriftserie:

  Kryptovalutor : särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betalningsmedel

  av Emil Elgebrant

  Häftad, Svenska, 2016-04-04, ISBN 9789139019138

  Intresset för olika kryptovalutor har ökat lavinartat sedan Satoshi Nakamoto gav ut sin text Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 2009. Betalningar med bitcoins och andra liknande betalningsmedel har dock visat sig ställa flera befintlig...

 26. Arbetslagstiftning 2017 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2017

  av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe, Naiti Del Sante

  Häftad, Svenska, 2017-08-21, ISBN 9789139208334

  ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrä...

 27. Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

  av Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-11, ISBN 9789139208402

  Brottsbalken. En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och fömögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna åt...

 28. Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt, EU-rätt och associationsrätt : 2016/17

  av Mikael Berglund, Emil Elgebrant, Marie Karlsson-Tuula, Annina H Persson, Leif Östling

  Häftad, Svenska, 2016-10-20, ISBN 9789139208365

  FÖRFATTNINGSSAMLING I KREDIT- OCH OBESTÅNDSRÄTT, EU-RÄTT OCH ASSOCIATIONSRÄTT innehåller en för kredit- och obeståndsrätt relevanta lagtexter (vissa i urval) i civilrätt, brottslighet och förbud relaterad till näringsverksamhet, obeståndsrätt och ...

 29. UFB 2 ht Skolans författningar 2017/18

  Häftad, Svenska, 2017-08-22, ISBN 9789139115540

  En heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sa...

 30. Brottsbalken : en kommentar. Del 2, (13-24 kap.) - brotten mot allmänheten och staten m.m.

  av Stefan Johansson, Madeleine Leijonhufvud, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-11, ISBN 9789139208419

  Brottsbalken. En kommentar Del II (13-24 kap.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna åttonde...