Filtrera

Språk
 • (704)
 • (3310)
 • (1757)
 • Visa alla
Ämne
 • (3)
 • (4)
 • (616)
 • (8)
 • (4)
 • (1029)
 • (2)
 • (898)
 • (33)
 • (35)
 • (105)
 • (7)
 • (1)
 • (6)
 • (143)
Format
 • (1863)
 • (900)
 • (2520)
Nyheter
 • (34)
 • (1)
 • (43)
Utgivningsår
 • (44)
 • (773)
 • (1056)
 • (930)
 • (3280)
Inspiration
 • (5)
Pris
 • (72)
 • (511)
 • (2488)
Leveranstid
 • (900)
 • (1554)
 • (1781)
 • (1880)
Tidsperiod i boken
 • (5)
Geografisk plats i boken
 • (2)
 • (457)
 • (23)

Förlag Wolters Kluwer

Sökningen gav 6111 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Sveriges Rikes Lag 2018 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2018 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2018-01-16, ISBN 9789139020431

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2018. En systematiskt bearbetad sammanställ...

 2. Sveriges Rikes Lag 2017 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2017 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2017-01-16, ISBN 9789139019848
  (4 röster)

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2017. En systematiskt bearbetad sammanställ...

 3. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017

  av Skolverket

  Häftad, Svenska, 2017-08-22, ISBN 9789138327166
  (4 röster)

  Skolverket har reviderat läroplanen med skrivningar om digitalisering. Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den här reviderade läroplanen eller läroplanen från 2016. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa...

 4. Trafikförfattningar 2017/18

  Häftad, Svenska, 2017-10-11, ISBN 9789139020257

  Trafikförfattningar gavs tidigare ut av NTF Förlag. I årets utgåva, 2017/18, har ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister samt i lagen respektive förordningen om kollektivtrafik. Den senast...

 5. Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

  av Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-11, ISBN 9789139208402

  Brottsbalken. En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och fömögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna åt...

 6. Brottsbalken : en kommentar. Del 2, (13-24 kap.) - brotten mot allmänheten och staten m.m.

  av Stefan Johansson, Madeleine Leijonhufvud, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-11, ISBN 9789139208419

  Brottsbalken. En kommentar Del II (13-24 kap.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna åttonde...

 7. Utlänningslagen : med kommentarer

  av Håkan Sandesjö, Gerhard Wikrén

  Häftad, Svenska, 2017-09-08, ISBN 9789139115878
  (1 röst)

  Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta och studera här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars...

 8. Upphandling : enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV

  av Niclas Forsberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-28, ISBN 9789139115069

  Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och...

 9. SOU 2017, del 85:

  Rekrytering av framtidens domare. SOU 2017:85 : Betänkande från Domarrekryteringsutredningen

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-11-08, ISBN 9789138246924

  Ser över rekryteringen av ordinarie domare i syfte att säkerställa att alla domstolar i hela landet även i framtiden kan rekrytera domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna. Ett av utredningens förslag går ut p...

 10. Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder

  av Ulf Bernitz, Mia Carlsson, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Cecilia Magnusson Sjöberg

  Inbunden, Svenska, 2017-12-11, ISBN 9789139208372

  Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA ...

 11. Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok

  av Jakob Broman, Bo Ericson, Carolina Öhrn

  Häftad, Svenska, 2017-12-08, ISBN 9789139116240

  När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därför att han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsregler som syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning och kunna fort...

 12. Författningssamling i polisrätt

  av Andreas Anderberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-10, ISBN 9789139208211

  Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olika rättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt och socialrätt. Boken riktar sig i först...

 13. Svensk juridik

  av Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin

  Häftad, Svenska, 2017-10-13, ISBN 9789139207900
  (1 röst)

  Svensk juridik en grundläggande lärobok i juridik där författarna på ett modernt, pedagogiskt och överskådligt sätt beskriver stora delar av det svenska rättssystemet. Boken går förhållandevis djupt för att vara en grundläggande lärobok, samtidigt...

 14. Svensk aktiebolagsrätt

  av Torsten Sandström

  Häftad, Svenska, 2017-08-23, ISBN 9789139208174

  Svensk aktiebolagsrätt handlar om en företagsform i centrum av det svenska näringslivet: aktiebolaget. Regler om detta finns i 2005 års aktiebolagslag (ABL). Boken tar sikte på regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och...

 15. Tullrätt

  av Christina Moell, Pierre Duras

  Häftad, Svenska, 2017-10-02, ISBN 9789139115366

  Tullagstiftningen är viktig för all verksamhet som involverar internationell varuhandel. Genom god kännedom om bestämmelserna och deras tillämpning kan aktörerna säkerställa att reglerna efterlevs och planera sin verksamhet så att den blir så kost...

 16. Arbetslagstiftning 2017 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2017

  av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe, Naiti Del Sante

  Häftad, Svenska, 2017-08-21, ISBN 9789139208334

  ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrä...

 17. Preskription : om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid

  av Stefan Lindskog

  Inbunden, Svenska, 2017-01-30, ISBN 9789139020172

  Denna snart tre decennier gamla preskriptionsmonografi uppdateras med denna upplaga för tredje gången. Trots allt som har hänt under åren är grunden i arbetet oförändrad. Det som har tillkommit i senare upplagor är - utöver vad som följer av ny la...

 18. Kommunalrättens grunder

  av Alf Bohlin

  Häftad, Svenska, 2016-02-29, ISBN 9789139207092

  Kommunalrätten är den del av juridiken som behandlar kommunernas organisation, verksamhetsformer, befogenheter och åligganden. Kommunernas verksamhet är av skiftande slag och styrs av en rad olika lagar. Kommunalrättens grunder är primärt avsedd a...

 19. Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt

  av Mikael Berglund, Emil Elgebrant, Marie Karlsson-Tuula, Erik Nerep, Annina H Persson

  Häftad, Svenska, 2017-08-09, ISBN 9789139208587

  Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall inom de obeståndsrättsliga, fordringsrättsliga, säkerhetsrättsliga och sakrättsliga områdena. Rättsfallssamlingen vänder sig till alla som har intres...

 20. Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

  Häftad, Svenska, 2017-01-17, ISBN 9789139115151
  (1 röst)

  Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen - från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske ...

 21. Anställningsskydd : en lagkommentar

  av Lars Lunning, Gudmund Toijer

  Inbunden, Svenska, 2016-09-14, ISBN 9789139114741

  Anställningsskydd är en kommentar till den svenska lagstiftningen på anställningsskyddets område. Här finns en genomgång av lagförarbeten och av den omfattande rättspraxis som har vuxit fram i Arbetsdomstolen under mer än fyrtio år. Genom de senas...

 22. Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017

  av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

  Häftad, Svenska, 2017-01-24, ISBN 9789139115519
  (3 röster)

  "Nya sociallagarna" ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om s...

 23. Sekretess i allmän verksamhet : En introduktion till de grundläggande reglerna

  av Sigvard Holstad, Per Holstad

  Häftad, Svenska, 2017-12-19, ISBN 9789139115649

  I denna bok får läsaren veta när allmänna handlingar ska hållas hemliga och när de som är verksamma inom stat och kommun har tystnadsplikt. Framställningen utgår från de grundläggande reglerna i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen ...

 24. Skattelagstiftning 17:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2017

  av Gunnar Rabe

  Häftad, Svenska, 2017-08-09, ISBN 9789139019992
  (1 röst)

  Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofemte gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också ä...

 25. SOU 2016, del 77:

  En gymnasieutbildning för alla. SOU 2016:77. Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. DEL 1 & DEL 2. : Betänkande från Gymnasieutredningen

  av Utbildningsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-11-02, ISBN 9789138245217

  Föreslår åtgärder för at alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Man föreslår många och varierande åtgärder och menar att förslag om åtgärder kan göras utifrån flera olika ambitionsnivåer. En utgångspunkt har varit att försl...

 26. UFB 2 ht Skolans författningar 2017/18

  Häftad, Svenska, 2017-08-22, ISBN 9789139115540

  En heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sa...

 27. Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. H.2, Allmänna ämnen

  av Jan Hellner, Richard Hager, Annina H Persson

  Häftad, Svenska, 2016-01-14, ISBN 9789139206811

  I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågor på grundval bl.a. av köplagen. Här behandlas frågeställningar som är gemensamma för den speciella avtalsrättens avtalstyper: köp av lös egendom, köp av fast egendom, arbete på annan...

 28. Marknadsdomstolens avgöranden 2015-2016

  Inbunden, Svenska, 2016-11-28, ISBN 9789139019619

  Sammanställning av Marknadsdomstolens avgöranden under år 2015 och 2016. Avgörandena redovisas i sin helhet, och denna årsvolym är den trettiosjunde i samlingen. Varje avgörande inleds med en ingress som anger frågeställningen i målet. Ett omfatta...

 29. Anställdas integritetsskydd : och dataskyddsförordningen

  av Erik Grahn, Susanna Kjällström

  Häftad, Svenska, 2017-11-22, ISBN 9789139019213

  I Sverige finns ingen samlad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Den som söker svaret på om en integritetskänslig åtgärd är lagenlig måste ta hänsyn till flera olika internationella och nationella rättskällor. An...

 30. Internationella köplagen (CISG ) : en kommentar

  av Johnny Herre, Jan Ramberg

  Häftad, Svenska, 2016-08-10, ISBN 9789139019626

  FN-konventionen om internationella köp (CISG) från 1980 har utgjort förebilden för den svenska köplagen. Vid tillämpning av CISG i Sverige är det därför främst av intresse att framhålla i vilka avseenden bestämmelserna i köplagen skiljer sig från ...