Filtrera

Språk
 • (636)
 • (3166)
 • (1733)
 • Visa alla
Ämne
 • (3)
 • (6)
 • (607)
 • (8)
 • (4)
 • (964)
 • (2)
 • (886)
 • (32)
 • (34)
 • (92)
 • (7)
 • (1)
 • (6)
 • (142)
Format
 • (1794)
 • (887)
 • (2454)
Nyheter
 • (59)
 • (1)
 • (32)
Utgivningsår
 • (15)
 • (621)
 • (1014)
 • (937)
 • (3282)
Inspiration
 • (5)
Pris
 • (66)
 • (492)
 • (2438)
Leveranstid
 • (887)
 • (1485)
 • (1819)
Tidsperiod i boken
 • (5)
Geografisk plats i boken
 • (2)
 • (425)
 • (22)

Förlag Wolters Kluwer

Sökningen gav 5892 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Förvaltningsprocesslagen m.m. : en kommentar

  av Ulrik Von Essen

  Häftad, Svenska, 2017-09-19, ISBN 9789139020035

  Denna bok är ägnad förvaltningsprocessen sådan den framträder i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Kommentaren redogör för reglerna i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser i olika specialfö...

 2. Sveriges Rikes Lag 2017 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2017 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2017-01-16, ISBN 9789139019848
  (3 röster)

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2017. En systematiskt bearbetad sammanställ...

 3. Utlänningslagen : med kommentarer

  av Håkan Sandesjö, Gerhard Wikrén

  Häftad, Svenska, 2017-09-08, ISBN 9789139115878
  (1 röst)

  Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta och studera här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars...

 4. Trafikförfattningar 2017/18

  Häftad, Svenska, 2017-10-11, ISBN 9789139020257

  Trafikförfattningar gavs tidigare ut av NTF Förlag. I årets utgåva, 2017/18, har ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister samt i lagen respektive förordningen om kollektivtrafik. Den senast...

 5. Skattelagstiftning 17:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2017

  av Gunnar Rabe

  Häftad, Svenska, 2017-08-09, ISBN 9789139019992

  Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofemte gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också ä...

 6. Svensk juridik

  av Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin

  Häftad, Svenska, 2017-10-13, ISBN 9789139207900

  Svensk juridik en grundläggande lärobok i juridik där författarna på ett modernt, pedagogiskt och överskådligt sätt beskriver stora delar av det svenska rättssystemet. Boken går förhållandevis djupt för att vara en grundläggande lärobok, samtidigt...

 7. Sveriges Rikes Lag 2018 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2018 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2018-01-16, ISBN 9789139020431

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2018. En systematiskt bearbetad sammanställ...

 8. Aktiebolagslagen, del I-III : inkl suppl 12

  av Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

  Häftad, Svenska, 2017-06-27, ISBN 9789139020288

  Ny reviderad upplaga. Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf och nu har verket uppdaterats med ett supplement 12.

 9. SOU 2017, del 70:

  Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i. SOU 2017:70 : Slutbetänkande från Utlandsspioneriutredningen

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-10-02, ISBN 9789138246689

  Svenska myndigheter deltar i en mängd olika internationella samarbeten för fred och säkerhet. Inom ramen för dessa samarbeten förekommer känsliga uppgifter som kan inverka på våra relationer till andra länder eller organisationer och Sveriges egen...

 10. Statsrättens grunder

  av Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Hedvig Bernitz, Lena Sandström

  Häftad, Svenska, 2015-11-06, ISBN 9789139207061
  (2 röster)

  Statsrättens grunder utgör en kommentar av 2011 års reviderade regeringsform. Statsrätten handlar om formalia kring riksdagsval, regeringsbildning, normgivning, etc., men innefattar också många juridiska frågor med direkt anknytning till politik o...

 11. Sveriges Rikes Lag 2017 (skinnband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2017 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  Inbunden, Svenska, 2017-01-26, ISBN 9789139019855

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningsamling fram till början av januari 2017.En systematiskt bearbetad sammanställni...

 12. Totalförsvarets författningshandbok 2017/18

  av Försvarsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-10-06, ISBN 9789138327173

  När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbok finner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor. I boken finns al...

 13. Polislagen : en kommentar

  av Nils-Olof Berggren, Johan Munck

  Häftad, Svenska, 2017-08-10, ISBN 9789139115625

  Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenhet...

 14. Upphandling : enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV

  av Niclas Forsberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-28, ISBN 9789139115069

  Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och...

 15. Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis

  av Kazimir Åberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-01, ISBN 9789139115618

  Boken ger en heltäckande kommentar till ordningslagen (1993:1617). Lagen ersatte bl.a. allmänna ordningsstadgan (1956:617) och lagen (1956:618) om allmänna sammankomster. I boken redovisas olika former av rättsliga ställningstaganden på området so...

 16. Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

  Häftad, Svenska, 2017-01-17, ISBN 9789139115151
  (1 röst)

  Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen - från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske ...

 17. Författningssamling i polisrätt

  av Andreas Anderberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-10, ISBN 9789139208211

  Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olika rättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt och socialrätt. Boken riktar sig i först...

 18. SOU 2017, del 74:

  Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning. SOU 2017:74 : Slutbetänkande från Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-10-04, ISBN 9789138246757

  Europeiska unionen har enats om en genomgripande dataskyddsreform som ska vara genomförd under våren 2018. Reformen omfattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskyddsdirektiv som behandlar dataskyddet vid bland annat brottsbekämpnin...

 19. Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa

  av Örjan Teleman

  Häftad, Svenska, 2016-08-15, ISBN 9789139018964
  (1 röst)

  Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Boken inleds med en redogörelse för rättsutvecklingen. Därefter beskrivs egendomsordningen avseende öppen och dold äganderätt för m...

 20. Kommunalrättens grunder

  av Alf Bohlin

  Häftad, Svenska, 2016-02-29, ISBN 9789139207092

  Kommunalrätten är den del av juridiken som behandlar kommunernas organisation, verksamhetsformer, befogenheter och åligganden. Kommunernas verksamhet är av skiftande slag och styrs av en rad olika lagar. Kommunalrättens grunder är primärt avsedd a...

 21. Företagsrekonstruktion : i teori och praktik

  av Marie Karlsson-Tuula, Annina H Persson

  Häftad, Svenska, 2017-09-13, ISBN 9789139020653

  Boken syftar till att belysa lagen om företagsrekonstruktion ur såväl ett rättsteoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Boken är i huvudsak rättsteoretisk men i bilagorna ges även exempel på innehållet bl.a. i en rekonstruktionsplan och en rekonst...

 22. Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten

  av Susann Swärd

  Häftad, Svenska, 2016-11-15, ISBN 9789139114918

  Barnkonventionen i praktisk tillämpning förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter relaterade till socialtjänstens verksamhet. Handboken bidrar till en ökad förståelse för hur barnkonventionen kan förverkligas inom socialtjä...

 23. Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017

  av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

  Häftad, Svenska, 2017-01-24, ISBN 9789139115519
  (3 röster)

  "Nya sociallagarna" ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om s...

 24. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017

  av Skolverket

  Häftad, Svenska, 2017-08-22, ISBN 9789138327166
  (4 röster)

  Skolverket har reviderat läroplanen med skrivningar om digitalisering. Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den här reviderade läroplanen eller läroplanen från 2016. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa...

 25. Tullrätt

  av Christina Moell, Pierre Duras

  Häftad, Svenska, 2017-10-02, ISBN 9789139115366

  Tullagstiftningen är viktig för all verksamhet som involverar internationell varuhandel. Genom god kännedom om bestämmelserna och deras tillämpning kan aktörerna säkerställa att reglerna efterlevs och planera sin verksamhet så att den blir så kost...

 26. Arbetsrätten : en översikt

  av Tore Sigeman, Erik Sjödin

  Häftad, Svenska, 2017-08-04, ISBN 9789139207528

  Denna sjunde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mell...

 27. Konkurs : och annan insolvensrätt

  av Mikael Mellqvist, Lars Welamson

  Häftad, Svenska, 2017-03-10, ISBN 9789139207740

  Denna bok är en lärobok i insolvensrätt, främst konkursrätt. Boken är frikostig med hänvisningar till rättsfall, förarbeten och annan relevant litteratur och är därför också användbar som en handbok.

 28. Yttrandefrihetsgrundlagarna

  av Hans-Gunnar Axberger

  Häftad, Svenska, 2017-08-22, ISBN 9789139207931

  I sin lärobok Yttrandefrihetsgrundlagarna beskriver Hans-Gunnar Axberger dessa lagars framväxt och roll i rättssystemet. De bärande principerna - censurförbud, utgivaransvar, meddelarfrihet, källskydd, juryrättegång m.m. - analyseras och illustrer...

 29. Statlig tjänsteman : vilka regler gäller för dig?

  av Ylva Ehrnrooth

  Häftad, Svenska, 2017-08-30, ISBN 9789139116110

  Trots att de statliga uppdragen ser väldigt olika ut är grundreglerna som styr Sveriges 350 myndigheter desamma. Statlig tjänsteman är en praktisk introduktion till dessa gemensamma regler. Boken beskriver hur statliga myndigheter fungerar och vad...