Filtrera

Ämne
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Utgivningsår
 • (1)
 • (8)
Pris
 • (4)

Serie Södertörn Studies in Education

Sökningen gav 9 träffar.

Sortering:
 1. Södertörn Studies in Higher Education, del 5:

  Den reflekterade erfarenheten : John Dewey om demokrati, utbildning och tänkande

  av Anders Burman

  Häftad, Svenska, 2014-09-11, ISBN 9789186069971

  Amerikanen John Dewey är inte bara en betydelsefull filosof, utan framför allt är han en av det senaste århundradets allra mest inflytelserika pedagogiska tänkare. Även om hans omfattande författarskap inbegriper studier inom praktiskt taget samtl...

 2. Södertörn Studies in Higher Education, del 3:

  Konst och lärande : essäer om estetiska lärprocesser

  av Anders Burman

  Häftad, Svenska, 2014-05-15, ISBN 9789186069919

  Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar. Det handlar om hur estetiska uttrycksformer kan användas i undervisningen och hur det estetiska på olika...

 3. Södertörn Studies in Education, del 2:

  Den interkulturella blicken i pedagogik : Inte bara goda föresatser

  av Katrin Goldstein-Kyaga, María Borgström, Tobias Hübinette

  Häftad, Svenska, 2012-06-15, ISBN 9789186069513
  (1 röst)

  Med "interkulturell blick" avses i denna antologi ett speciellt förhållningssätt. Perspektivet är gränsöverskridande och kosmopolitiskt. Det handlar om en "inkluderande globalism", en strävan att frigöra sig från etnocentriska ...

 4. Södertörn Studies in Higher Education, del 7:

  Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap

  av Anna Malmbjer

  Häftad, Svenska, 2017-05-22, ISBN 9789187843914

  För att lyckas i sina studier behöver studenter använda skrivande på flera olika sätt. Den här boken lyfter fram undervisningens betydelse och möjligheter att ge studenter bra förutsättningar för att lyckas med skrivandet. Utgångspunkten är att st...

 5. Södertörn Studies in Higher Education, del 2:

  Våga veta! : Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv

  av Anders Burman

  Häftad, Svenska, 2011-09-22, ISBN 9789186069339
  (1 röst)

  Fler människor än någonsin studerar idag vidare på eftergymnasial nivå, och den utbildning som ges - och som studenterna själva efterfrågar - motiveras allt oftare i ekonomiska termer, som ett medel för individuella karriärer och nationell ekonomi...

 6. Södertörn Studies in Higher Education, del 1:

  Tradition och praxis i högre utbildning : tolv ämnesdidaktiska studier

  av Anders Burman, Anna Graviz, Johan Rönnby

  Häftad, Svenska, 2010-12-20, ISBN 9789186069193

  Här undersöker lärare vid Södertörns högskola tradition och praxis inom undervisningen i tio ämnen: arkeologi, filosofi, företagsekonomi, genusvetenskap, geografi, historia, idéhistoria, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt musiku...

 7. Södertörn Studies in Education, del 1:

  Tvära möten : Om utbildning och kritiskt lärande

  av Lindqvist Beatriz, Forsberg Håkan, Peter Strandbrink

  Häftad, Svenska, 2010-06-01, ISBN 9789186069278

  I denna inledande forskningsvolym i serien Södertörn Studies in Education presenteras en samling studier av utbildning och lärande av Södertörnsforskare. Boken är indelad i tre övergripande teman: bildning, interkulturalitet och styrning. Här pres...

 8. Södertörn Studies in Higher Education, del 4:

  Att växa som människa : om bildningens traditioner och praktiker

  av Anders Burman

  Häftad, Svenska, 2014-05-15, ISBN 9789186069926

  När utbildning numera diskuteras görs det vanligtvis i termer av nytta, effektivitet och mätbara resultat. Det innebär en utmaning för de gamla bildningsidealen som handlar om att växa som människa, om att utvecklas som medborgare, om akademisk fr...

 9. Södertörn Studies in Higher Education, del 6:

  Att lära en företagsekonom att tänka

  av Tommy Larsson Segerlind

  Häftad, Svenska, 2014-10-01, ISBN 9789187843051

  Här beskriver åtta högskolelärare i företagsekonomi egenupplevda undervisningssituationer utifrån vilka de, med hjälp av pedagogiska och filosofiska teorier, undersöker och reflekterar över sin praktiska kunskap. Vad kan dessa lärares redogörelser...