Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (6)
 • (11)
Utgivningsår
 • (5)
 • (79)
 • (85)
 • (71)
 • (1060)
Inspiration
 • (1)
Pris
 • (67)
 • (255)
 • (411)
Leveranstid
 • (185)
 • (203)
 • (408)
 • (535)
Tidsperiod i boken
 • (23)
 • (4)
 • (3)
Geografisk plats i boken
 • (1142)
 • (33)
 • (44)
 • (5)
 • (26)
 • (9)

Finansrätt

Sökningen gav 1301 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Företagsrekonstruktion : i teori och praktik

  av Marie Karlsson-Tuula, Annina H Persson

  Häftad, Svenska, 2017-09-13, ISBN 9789139020653

  Boken syftar till att belysa lagen om företagsrekonstruktion ur såväl ett rättsteoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Boken är i huvudsak rättsteoretisk men i bilagorna ges även exempel på innehållet bl.a. i en rekonstruktionsplan och en rekonst...

 2. Institutet för rättsvetenskaplig forskning:

  Försäkringsavtalsrätt

  av Bertil Bengtsson

  Häftad, Svenska, 2015-08-04, ISBN 9789139018759

  Boken behandlar försäkringsavtalsrätten. Första delen ger en översikt över vissa allmänna frågor på rättsområdet, den andra delen kommenterar försäkringsavtalslagens bestämmelser. Bertil Bengtsson är jur.dr, professor i rättsvetenskap och f.d. jus...

 3. Försäkring och ansvarsfördelning : om förhållandet mellan försäkring och kommersiella leverans- och entreprenadavtal : version II

  av Harald Ullman

  Inbunden, Svenska, 2006-09-01, ISBN 9789176786390

  Kan kommersiella risker försäkras? Har avtalsparterna i ett kommersiellt köpavtal eller entreprenadavtal var för sig eller gemensamt möjligheten att skydda sig mot de skaderisker som hör ihop med avtalet? Hur ser samspelet mellan kommersiella avta...

 4. Reko - Svensk standard för redovisningstjänster 2016

  Häftad, Svenska, 2016-01-18, ISBN 9789187387586
 5. Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar

  av Trygve Hellners, Mikael Mellqvist

  Häftad, Svenska, 2013-10-17, ISBN 9789139017349

  I den nu föreliggande upplagan har uppdateringar gjorts med hänsyn till lagändringar, lagförslag, rättsfall och doktrin som tillkommit efter utgivningen av den första upplagan (1997). Texten har också i övrigt setts över med hänsyn till tidens utv...

 6. Bankvolymen 2017/2018

  Häftad, Svenska, 2017-08-25, ISBN 9789187387920

  I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Bankvolymen riktar sig till dig som arbetar med lednings-, ekonomi-, compliance- och kapitaltäckningsfrågor för banker. Ytterligare yrkesroller som bo...

 7. Värdepappersvolymen 2017/18

  Häftad, Svenska, 2017-08-25, ISBN 9789187387951

  Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Nu med MiFID II, MiFIR och den nya regleringen av marknadsmissbruk. Värdepappersvolymen samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepap...

 8. Patientskadelagen : en kommentar m.m.

  av Carl Espersson, Ulf Hellbacher

  Häftad, Svenska, 2016-11-01, ISBN 9789163908149

  Sverige var det första landet i världen som införde en särskild försäkring för att ersätta patienter för skador i samband med behandling inom hälso- och sjukvården samt tandvården. År 1975 tillkom en frivillig patientförsäkring som den 1 januari 1...

 9. Hudson Law of Finance

  av Alastair Hudson

  Häftad, Engelska, 2013-08-21, ISBN 9780414027640

  Alastair Hudson's The Law of Finance brings together, for the first time, in a single volume, the whole of international finance, as understood in English law. The volume is divided into two halves with section one considering the principles of th...

 10. Revisorns roll : En revisors- och revisionsrättslig introduktion

  av Stefan Olsson

  Häftad, Svenska, 2017-03-29, ISBN 9789140688804

  Revisorns roll är en introduktionsbok som behandlar revisors- och revisionsrätt. Med revisionsrätt menas de regler som gäller för revision i olika företagsformer. Revisorsrätt avser i stället de krav som ställs på revisorer och deras verksamheter....

 11. Ackordcentralens skriftserie:

  Kryptovalutor : särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betalningsmedel

  av Emil Elgebrant

  Häftad, Svenska, 2016-04-04, ISBN 9789139019138

  Intresset för olika kryptovalutor har ökat lavinartat sedan Satoshi Nakamoto gav ut sin text Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 2009. Betalningar med bitcoins och andra liknande betalningsmedel har dock visat sig ställa flera befintlig...

 12. Stockholm Centre for Commercial Law, del 2:

  Nyemission av aktier - de lege lata och de lege ferenda

  av Rolf Skog, Klaes Edhall, Erik Nerep, Per Thorell, Carl Svernlöv

  Häftad, Svenska, 2004-03-01, ISBN 9789176785539

  Centret ordnade våren 2003 ett heldagsseminarium rörande aktiebolagslagens regler om nyemissioner av aktier. Vid seminariet deltog en rad framträdande jurister med särskilda kunskaper i ämnet. Den andra volymen i skriftserien innehåller de föredra...

 13. Ds 2017, del 13:

  Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning. Ds 2017:13

  av Finansdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-05-03, ISBN 9789138245989

  Utredning angående hur skadestånd ska bestämmas vid brister i finansiell rådgivning till konsumenter, något som för närvarande regleras i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (LFR). Ds:n utgår från att skadeståndsansvaret liksom nu ska ...

 14. Försäkringsvolymen 2017/18

  Häftad, Svenska, 2017-08-25, ISBN 9789187387944

  Försäkringsvolymen är regelsamlingen för försäkringsföretag. Innehåller nya Solvens II-förordningen som är direktverkande, Solvens II-direktivet och försäkringsförmedlingsdirektivet m.m. Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområde...

 15. SOU 2015, del 49:

  Nya regler för revisorer och revision. SOU 2015:49 : Betänkande från Utredningen om EU:s revisionspaket

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2015-06-05, ISBN 9789138242995

  Utredningen föreslår bland annat att börsbolag och finansiella företag ska vara tvungna att byta revisionsbyrå efter viss tid (s.k. byrårotation). Det föreslås också att revisionsberättelsen framöver ska innehålla mer information till nytta för fö...

 16. The Swedish Takeover Code

  av Rolf Skog

  Inbunden, Engelska, 2016-08-19, ISBN 9781138638419

  The Swedish Takeover Code is the Swedish equivalent of the UK City Code on Takeovers and Mergers. First published in the 1970s, it was largely based on the UK City Code, which served as its model. Since then, Sweden has witnessed a large number of...

 17. Principles of Banking Law

  av Ross Cranston

  Häftad, Engelska, 2017-12-01, ISBN 9780199276080

  This third edition of the Principles of Banking Law provides a unique and authoritative treatment of both domestic and international banking law. Assembled by a group of expert authors, this new edition contains expanded coverage of developments i...

 18. Stockholm Centre for Commercial Law, del 1:

  Tvångsinlösen av minoritetsaktier : kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen?

  av Rolf Skog, Leif Thorsson, Stefan Sandén, Lars Heuman, Anders Victorin

  Häftad, Svenska, 2003-06-01, ISBN 9789176785416

  Stockholm Centre for Commercial Law anordnade våren 2002 ett heldagsseminarium om tvångsinlösen i dels den nuvarande, dels den föreslagna, nya aktiebolagslagen. Vid seminariet deltog ett stort antal framstående jurister med särskilda kunskaper i ä...

 19. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice E-bok

  av Robert Baldwin, Martin Cave, Martin Lodge

  E-bok, Engelska, 2011-10-27, ISBN 9780191617775

  Regulation is a key concern of industries, consumers, citizens, and governments alike. Building on the success of the first edition, Understanding Regulation, Second Edition provides the reader with an introduction to key debates and discussions i...

 20. Rules and Regulators

  av Julia Black

  Inbunden, Engelska, 1997-05-01, ISBN 9780198262947

  Julia Black's book is the first authoritative study of rulemaking in one of the most important areas of economic life: financial services. The author draws on theoretical and empirical studies in jurisprudence, linguistics, economics, politics, an...

 21. Company Law

  av Brenda Hannigan

  Häftad, Engelska, 2015-10-01, ISBN 9780198722861

  Company Law provides an in-depth, sophisticated but readable account of the major topics commonly studied in company law courses. Hannigan captures the dynamism of the subject, highlights its relevance and topicality and, above all, helps students...

 22. Intellectual Property

  av Michael Spence

  Inbunden, Engelska, 2007-08-01, ISBN 9780198765028

  This text examines the ethical issues and debates surrounding intellectual property law and focuses on three aspects of the major intellectual property regimes: subject matter; the allocation of the first ownership of rights; and the scope of prot...

 23. Ellinger's Modern Banking Law

  av E P Ellinger

  Häftad, Engelska, 2011-07-21, ISBN 9780199232093

  This book looks at the UK banking in the context of general legal doctrines and banking regulation. It draws on Australian, US and Canadian examples and deals with the impact of the recent global financial crisis.

 24. Principles of Banking Law

  av Ross Cranston

  Häftad, Engelska, 2002-10-01, ISBN 9780199253319

  This new edition of Principles of Banking Law provides a clear, up-to-date and comprehensive account of the subject, incorporating all significant changes in banking law, regulation and practice that have occurred since the publication of the firs...

 25. Ellinger's Modern Banking Law

  av E P Ellinger

  Häftad, Engelska, 2005-09-01, ISBN 9780199281190

  Ellinger's Modern Banking Law sets banking law clearly against the background of general legal doctrines and banking regulation, discussing its operation in the context of its wider economic function. The book examines the different types of banks...

 26. Financial Law

  av Joanna Benjamin

  Inbunden, Engelska, 2007-12-01, ISBN 9780199282937

  This book offers a cross-sectoral and functional approach to financial law; it seeks to present a range of traditional subjects (including insurance, derivatives, commercial banking, capital markets and asset management) as a unified subject. It w...

 27. Understanding Regulation

  av Robert Baldwin

  Häftad, Engelska, 2011-10-27, ISBN 9780199576098

  Based on cross-national and cross-sectoral case studies, the revised and updated second edition of this seminal and successful text provides a multi-disciplinary introduction to key debates in regulation, including fundamental and institutional st...

 28. Debt Restructuring

  av Rodrigo Olivares-Caminal

  Inbunden, Engelska, 2011-04-14, ISBN 9780199579693

  Debt Restructuring provides a legal analysis of international corporate, banking and sovereign debt restructuring from both the creditors' and debtors' perspective. It serves as a toolkit providing a practical review of different options available...

 29. Competition Law

  av Richard Whish

  Häftad, Engelska, 2012-01-12, ISBN 9780199586554

  The seventh edition of this leading textbook offers perceptive analysis of key areas in competition law, including mergers, IP and competition policy. This edition addresses key changes, including the ratification of the Lisbon Treaty, and major n...

 30. Accounting Regulation in Europe

  av Stuart McLeay

  Inbunden, Engelska, 1999-04-01, ISBN 9780333694602

  This book describes how the rules of accounting are developed. It provides a new perspective on European accounting, showing how laws, standards, decrees and other regulations evolve, discussing and comparing the institutional settings and the leg...