Filtrera

Språk
 • (73)
 • (13)
Ämne
Format
Nyheter
 • (1)
 • (1)
Utgivningsår
 • (3)
 • (5)
 • (8)
 • (70)
Inspiration
 • (21)
 • (15)
Pris
 • (8)
 • (42)
 • (72)
Leveranstid
 • (29)
 • (52)
 • (76)
Geografisk plats i boken
 • (4)

Medicin

Sökningen gav 86 träffar.

Sortering:
 1. Psykiatri

  av Jörgen Herlofson, Lisa Ekselius, Anders Lundin, Björn Mårtensson, Marie Åsberg

  Kartonnage, Svenska, 2016-08-29, ISBN 9789144094977
  (5 röster)

  I den här grundligt reviderade utgåvan av Psykiatri skriver närmare 50 författare - de flesta läkare och psykologer - om sina specialområden, och boken fyller högt ställda krav på vetenskaplig sakkunskap. I och med omarbetningen har ett tiotal nya...

 2. Akut EKG-diagnostik

  av Sverker Jern

  Kartonnage, Svenska, 2011-10-21, ISBN 9789163366673
  (22 röster)

  Fickhandboken ger dig snabbt och enkelt en illustration av alla viktiga EKG-diagnoser. Handboken är framtagen för att underlätta EKG-tolkning i akuta situationer. Formatet är anpassat så att man kan bära den i rock- eller byxfickan.

 3. Anatomi - En fotografisk atlas

  av Johannes W Rohen, Chihiro Yokochi, Elke Lütjen-Drecoll

  Kartonnage, Svenska, 2018-03-13, ISBN 9789144118192

  Denna atlas ger en fascinerande och verklighetstrogen inblick i den mänskliga kroppens uppbyggnad. Färgfoton ger en oöverträffat autentisk återgivning av kroppens regioner, organ och strukturer. Boken är unik, inte enbart på grund av fotografierna...

 4. Kirurgi - (bok + digital produkt)

  av Bengt Jeppsson, Olle Ljungqvist, Peter Naredi, Malin Sund

  Kartonnage, Svenska, 2016-01-26, ISBN 9789144099842
  (3 röster)

  Kirurgin har under de senaste åren genomgått en omfattande utveckling vilken möjliggjorts genom ny medicinsk-teknisk utrustning, nya operations¿metoder och medicinska framsteg inom kirurgin och närliggande special¿iteter. I denna fjärde upplaga av...

 5. Medicinsk terminologi

  av Bengt I Lindskog

  Kartonnage, Svenska, 2014-04-16, ISBN 9789144103037
  (10 röster)

  Medicinsk terminologi ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna sjätte upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den femte upplagan. Medicinsk terminologi är den mest anlitade större medicinska ordboken på svenska. Den...

 6. Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt förhållningssätt inom människovårdande yrken

  av Ulla Holm

  Kartonnage, Svenska, 2009-08-31, ISBN 9789127117709
  (9 röster)

  Att visa empati, stötta och motivera är viktiga uppgifter för läkare, sjuksköterskor, socionomer och andra professionella hjälpare. Men ett professionellt bemötande kräver så mycket mer än att bara vara snäll i ordets gängse mening. Att sympatiser...

 7. Handbok i akuttandvård

  av Anna Jinghede, Gunilla Johnson

  Kartonnage, Svenska, 2017-05-16, ISBN 9789188099914
  (5 röster)

  Handbok i akuttandvård ger vägledning vid de vanligaste tillstånden inom akuttandvården. Boken inleds med ett schema med konsultationsorsaker och förslag på diagnoser. Därefter redovisas de akuta tillstånden efter mönstret diagnostik, differential...

 8. Att göra systematiska litteraturstudier : värdering analys och present

  av Christina Forsberg, Yvonne Wengström

  Kartonnage, Svenska, 2016-02-15, ISBN 9789127146549
  (2 röster)

  Omvårdnadsforskningens starka framväxt ställer krav på sjuksköterskans förmåga att systematiskt söka, värdera, analysera och sammanställa resultat från olika studier. Med hjälp av systematiska litteraturstudier kan resultat från flera vetenskaplig...

 9. Blåvita serien:

  Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi

  av Bo Sigrell

  Kartonnage, Svenska, 2000-09-01, ISBN 9789127080638
  (4 röster)

  Det har länge saknats en modern och lättillgänglig lärobok i psykoanalytisk psykoterapi. Bo Sigrell ger här en levande bild av psykoterapin som en komplicerad och fascinerande process mellan en engagerad och utbildad specialist och en hjälpsökande...

 10. Empati : Att förstå andra människors känslor
  Ny revidera

  av Ulla Holm

  Kartonnage, Svenska, 2001-03-01, ISBN 9789127080973
  (2 röster)

  Här ges en utförlig redogörelse för olika tolkningar av empatibegreppet; bl a belyses de nygamla termerna emotionell intelligens och social intelligens. Utförligt beskrivs hur det går till att förmedla känslor och hur vi bär oss åt för att förstå ...

 11. När vi släpper kontrollen : en bok om dataspelsmissbruk

  av Patrik Wincent

  Kartonnage, Svenska, 2014-09-03, ISBN 9789187009075
  (12 röster)

  Dataspelsindustrin är en stark och växande kraft i vårt samhälle, barnen tillbringar mer och mer tid framför sina datorskärmar. Måttlighet är nyckeln för allt, inklusive dataspel. Baserat på forskning, studier, utlåtande från läkare och psykologer...

 12. Vad har du varit med om? : PTSD och dissociation hos barn och unga : förekomst, diagnostik och behandling

  av Anna Gerge, Elisabeth Bergendahl-Odby, Ulrika Bringstål, Monica Dreijer, Anna Eckhardt

  Kartonnage, Svenska, 2013-03-12, ISBN 9789198020724
  (2 röster)

  Den här boken vänder sig till alla som i sitt yrke kommer i kontakt med traumatiserade barn och unga, oberoende av vilka diagnoser de eventuellt fått tidigare. Anna Gerge och medförfattare redogör för hur komplex psykisk traumatisering och dissoci...

 13. Fri från psykofarmaka

  av Anna Nederdal

  Kartonnage, Svenska, 2015-01-14, ISBN 9789163772641
  (18 röster)

  Det är bara människor som medicinerat med psykofarmaka som verkligen vet hur livet kan kännas under medicinering, vid nedtrappning och när man avgiftats och är fri från psykofarmaka. Boken Fri från psykofarmaka bygger på vanliga människors egna er...

 14. Sårbehandling : katalog över sårprodukter 2017 / 2018

  av Margareta Grauers, Christina Lindholm

  Kartonnage, Svenska, 2017-01-02, ISBN 9789188099785
  (1 röst)

  Sårbehandling 2017/2018 är en unik sammanställning av produkter och hjälpmedel för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl "vardags-sårprodukter" som produkter för avancerad sårbehandling. Uppställningen gör det ...

 15. Tjugo verkliga mord : en rättsläkare minns

  av Lennart Rammer

  Kartonnage, Svenska, 2016-04-01, ISBN 9789185701414
  (4 röster)

  I den breda floden av kriminalromaner förekommer en uppsjö av mord där författarna försöker överträffa varandra när det gäller fantasifulla och bestialiska våldsmetoder. Men många gånger är verkligheten mera uppfinningsrik och överträffar det påhi...

 16. ADHD - att leva utan bromsar : en praktisk vägledning

  av Martin L Kutscher

  Kartonnage, Svenska, 2010-07-19, ISBN 9789127121560
  (18 röster)

  Vissa barn drivs av en inre motor som de inte kan kontrollera på egen hand. De har svårt att koncentrera sig, är impulsiva och hyperaktiva, och känner inte att de har någon möjlighet att påverka sin situation. De lever helt enkelt utan bromsar. I ...

 17. Den mogna människan : kraften i den åldrande hjärnan

  av Gene D Cohen

  Kartonnage, Svenska, 2014-06-24, ISBN 9789173376051
  (3 röster)

  Nu kommer Gene Cohens banbrytande studie om åldrande äntligen på svenska. Den mogna människa - kraften hos den åldrande hjärnan utmanar på allvar uppfattningen om att vår hjärnkapacitet avtar med tidden, och visar istället att det i själva verket ...

 18. Sjukdomslära

  av Leif Svanström

  Kartonnage, Svenska, 2003-10-01, ISBN 9789144028835

  Boken beskriver sjukdomars orsaksmönster, antingen dessa finns i biologin, i miljön, i människors samlevnad i olika grupper eller i samhällsstrukturen i stort. I systematiskt uppställda faktarutor redogör författaren också för diagnos, eventuell b...

 19. Frigörande dans i mindfulness : vad händer egentligen?

  av Anne Grundel

  Kartonnage, Svenska, 2016-05-20, ISBN 9789163905520

  Frigörande Dans i mindfulness - Vad händer egentligen? När du i den Frigörande Dansen lyssnar hem till kroppen, är det inte i första hand intellektet du använder dig av. Med hjälp av rörelserna följer du impulserna från kroppens intelligens. Du ut...

 20. Det existentiella samtalet : Ett perspektiv för psykoterapin

  av Emmy Van Deurzen

  Kartonnage, Svenska, 1998-03-01, ISBN 9789127065550
  (6 röster)

  Hur når man fram till någon som tycker att livet är meningslöst och främmande? Vilka svar kan man själv erbjuda på frågorna? För psykoterapeuter är mötet med den existentiella ångesten en särskild utmaning. Denna bok, uppbyggd runt ett stort antal...

 21. Teknik i praktisk sjukvård

  av Bertil Jacobson, P Åke Öberg

  Kartonnage, Svenska, 2003-09-01, ISBN 9789163140044
  (3 röster)

  I denna lärobok beskrivs de vanligaste tekniska hjälpmedlen inom sjukvården. Såväl enkla som mer avancerade metoder för undersökning och behandling av patienter förklaras på ett pedagogiskt sätt. Ett viktigt syfte är att rikta uppmärksamheten på d...

 22. Vården inifrån : när sjuksköterskan blir patient

  av Petra Lilja Andersson, Ami Hommel

  Kartonnage, Svenska, 2012-09-17, ISBN 9789127132726
  (9 röster)

  I Vården inifrån följer Petra Lilja Andersson upp sin uppmärksammadedebut Vi som skulle bli gamla tillsammans. I samarbetemed kollegan Ami Hommel har hon intervjuat fem sjuksköterskor och lärare på sjuksköterskeprogrammet som plötsligt själva bliv...

 23. Kognitiv medicin

  av Christer Nilsson, Anders Wallin, Lars-Olof Wahlund

  Kartonnage, Svenska, 2011-07-18, ISBN 9789113023229
  (2 röster)

  Med människans kognition menas hennes förmåga att varsebli, tänka logiskt, tolka, fatta beslut, minnas och kommunicera. Brister i den kognitiva funktionen inverkar därför på möjligheten att fungera självständigt och interagera med omvärlden. Kogni...

 24. Vad chefen behöver veta om rehabilitering 2018

  av Monica Kjellman

  Kartonnage, Svenska, 2017-12-04, ISBN 9789163952449

  Vad ska chefen göra och vad är chefens ansvar när någon anställd blir sjukskriven? Vilka måste han eller hon samverka med i möten och beslut under den ibland snåriga rehabiliteringsprocessen? Och vad bör chefen ge akt på i den egna organisationen ...

 25. Smärta i fokus : bli din egen medicinska detektiv

  av Karin Öckert

  Kartonnage, Svenska, 2006-09-01, ISBN 9789188362339
  (5 röster)

  Tandläkare Karin Öckert lär dig att ta din hälsa i egna händer med hjälp av det funktionsmedicinska konceptet, som fokuserar på livsstil- och omgivningsfaktorer samt kosttillskott. Framför allt handlar boken om hur du kan hitta de 'bovar' som bela...

 26. Borderline personlighetsstörning : Uppkomst, symtom, behandling och prognos

  av Görel Kristina Näslund

  Kartonnage, Svenska, 1998-09-01, ISBN 9789127070592
  (6 röster)

  För första gången ges här en mångfasetterad bild av borderline personlighetsstörning. Flera olika perspektiv presenteras, bl a ett psykoanalytiskt och ett kognitivt. DBT, dialektisk beteendeterapi, är en relativt ny och framgångsrik behandlingsmet...

 27. Lugn och beröring : Oxytocinets läkande verkan i kroppen

  av Kerstin Uvnäs Moberg

  Kartonnage, Svenska, 2000-04-01, ISBN 9789127075054
  (4 röster)

  Kerstin Uvnäs Moberg har gått sin egen väg under sin medicinska karriär och blivit en relativt ensam världsauktoritet på vad som händer i kroppen vid tillstånd av lugn och beröring. Sjuksköterskor, barnmorskor, kroppsterapeuter, massörer och...

 28. Den inhumana vården - En bild från insidan av Skånes universitetssjukhus

  av Hans-Inge Persson

  Kartonnage, Svenska, 2015-09-16, ISBN 9789198276909
  (2 röster)

  Vart har humanismen tagit vägen i den svenska sjukvården? Varför liknar vårt hälso- och sjukvårdssystem en skärgård av isolerade öar, utan fungerande gemensamt sammanhang? Hur kan läkarna acceptera ett arbetssätt där de reduceras till "luftla...

 29. Från neuron till neuros : En introduktion till modern biologisk psykologi

  av Stefan Hansen

  Kartonnage, Svenska, 2000-08-01, ISBN 9789127080515
  (2 röster)

  Få forskningsområden har på senare år varit så expansiva och omdebatterade som det neurovetenskapliga. I Från neuron till neuros får vi grundläggande kunskaper om hjärnans anatomi och arbetssätt samtidigt som de senaste forskningsrönen och fascine...

 30. Stroke - och cerebrovaskulär sjukdom

  av Anders Gottsäter, Arne Lindgren, Per Wester

  Kartonnage, Svenska, 2014-09-30, ISBN 9789144086583

  Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och den vanligaste somatiska orsaken till funktionsnedsättning hos vuxna, och därmed en av våra allvarligaste folksjukdomar. Denna bok ger en bred översikt över epidemiologi, anatomisk och fysi...