Filtrera

Språk
 • (182)
 • (44)
 • (1)
Ämne
Format
Nyheter
 • (1)
 • (4)
Läsålder
 • (1)
 • (2)
Utgivningsår
 • (7)
 • (14)
 • (19)
 • (189)
Inspiration
 • (25)
 • (22)
Pris
 • (16)
 • (118)
 • (215)
Leveranstid
 • (79)
 • (146)
 • (194)
Tidsperiod i boken
 • (25)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (9)
 • (7)
 • (43)
 • (1)

Samhälle & politik

Sökningen gav 229 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Teori för psykosocialt arbete

  av Gunnar Bernler, Lisbeth Johnsson

  Kartonnage, Svenska, 2001-04-01, ISBN 9789127075818

  Teori för psykosocialt arbete är den första och hittills enda svenska fackbok som försöker beskriva en sammanhängande teori för det psykosociala arbetet, dvs allt behandlingsarbete där man tar hänsyn till människors dubbla verklighet den yttre sam...

 2. Perspektiv på sociala problem

  av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed, Henrik Andershed, Gunvor Andersson

  Kartonnage, Svenska, 2013-08-05, ISBN 9789127134287
  (10 röster)

  Perspektiv på sociala problem har sedan den kom ut första gången blivit en av grundpelarna inom svensk utbildning i socialt arbete. Boken går igenom ett brett spektrum av teorier om sociala problem, där såväl samhälleliga strukturer som grupper, o...

 3. Utreder socialtjänsten för barnets bästa? Bedöm själv en anonymiserad utredning.

  av Erik Philipson, Barnets Bästa Ideell Förening

  Kartonnage, Svenska, 2017-11-01, ISBN 9789198395921
  (4 röster)

  Media har avslöjat hur barn kan skiljas från en eller båda sina föräldrar utan orsak i vårdnadstvister och vid tvångsomhändertaganden. Varför? För att socialtjänsten inte gör rättssäkra utredningar. Istället är de osakliga och partiska. Media har ...

 4. Vi ska ha barn : handbok i jämställt föräldraskap

  av Marie Björk

  Kartonnage, Svenska, 2018-03-01, ISBN 9789137150550

  Äntligen en bok om jämställt föräldraskap! Som blivande föräldrar är det lätt att tappa greppet om jämställdheten. Det är kvinnan som ska bära och föda barnet, men när det gäller att bli förälder, att ta hand om ett barn - då är kvinnor och män li...

 5. Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete

  av Kerstin Svensson, Eva Johnsson, Leili Laanemets

  Kartonnage, Svenska, 2008-04-01, ISBN 9789127115170
  (4 röster)

  Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse. Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska socialarbetaren verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om va...

 6. Överlev katastrofen : 12 sätt att förbereda dig

  av Herman Geijer

  Kartonnage, Svenska, 2017-12-05, ISBN 9789177750116
  (3 röster)

  I Överlev katastrofen - tolv sätt att förbereda dig djupdyker zombieöverlevnadsexperten och folkbildaren Herman Geijer i vad vi faktiskt kan göra för att öka våra chanser att överleva när en katastrof eller bara något helt oväntat inträffar. En sv...

 7. Empati : Att förstå andra människors känslor
  Ny revidera

  av Ulla Holm

  Kartonnage, Svenska, 2001-03-01, ISBN 9789127080973
  (2 röster)

  Här ges en utförlig redogörelse för olika tolkningar av empatibegreppet; bl a belyses de nygamla termerna emotionell intelligens och social intelligens. Utförligt beskrivs hur det går till att förmedla känslor och hur vi bär oss åt för att förstå ...

 8. Vingar av stål : Kristoffer, drogerna, missbruket : en sann historia

  av Tina Rydberg

  Kartonnage, Svenska, 2016-04-25, ISBN 9789187813290
  (6 röster)

  Med denna bok vill jag visa hur snett det kan gå för en alldeles vanlig pojke i en alldeles vanlig familj. Hur det är att leva så nära en missbrukare under så många år och hur villkorslöst drogerna och drogdöden slår mot alla. Jag vill berätta om ...

 9. Förortens grupp 8 : 2000-talets kvinnokamp

  av Helene Bergman

  Kartonnage, Svenska, 2017-10-31, ISBN 9789186581541

  Åtta kvinnor som sökte det svenska systerskapet, men fann bortvända ryggar. De sökte förståelse för sina liv, men fann förakt. De höjde sina röster, men mötte tystnad. De blev besvikna. Åtta kvinnor som var och en och ibland tillsammans kämpar för...

 10. Nätverksfamiljen

  av Margareta Bäck-Wiklund, Thomas Johansson

  Kartonnage, Svenska, 2012-04-09, ISBN 9789127133044
  (2 röster)

  Kärnfamiljen är fortfarande den vanligaste samlevnadsformen i vårt land men samhällstrenden visar på en allt större variation i samlevnadsmönster. Familjer bryter upp och nya par flyttar samman. Med barnen som länkar bildas nätverk av relationer. ...

 11. Tvärkulturella möten : grundbok för psykologer och socialarbetare

  av Carl Martin Allwood, Elsie C Franzén

  Kartonnage, Svenska, 2000-06-01, ISBN 9789127078215
  (3 röster)

  I dagens Sverige finns ca 1.6 miljoner individer med utländsk bakgrund. De har, allmänt sett, ett större behov av stöd från olika sociala och vårdande institutioner jämfört med personer med helsvensk bakgrund. Författarna till denna antologi belys...

 12. HMS Visborg

  av Hans Bergström

  Kartonnage, Svenska, 2016-12-22, ISBN 9789197892384
  (5 röster)

  Boken HMS Visborg har tillkommit genom att de tidigare fartygscheferna har nedtecknat sina minnen från tiden ombord. En författargrupp har därefter letat fram fotografier och gått igenom fartygets loggböcker för att komplettera historien om det sv...

 13. Västerlandets idéhistoria 1800-1950

  av Gunnar Eriksson

  Kartonnage, Svenska, 1993-02-01, ISBN 9789178442102
  (5 röster)

  Gunnar Eriksson, professor i idé- och lärdomshistoria i Uppsala, tecknar här en bild av västerlandets intellektuella utveckling under 150 år. Han visar hur filosofi, naturvetenskap, human- och socialvetenskaper och allmänt tankeliv samverkat till ...

 14. Den skenhelige svensken : korruption utan konsekvenser?

  av Louise Brown

  Kartonnage, Svenska, 2014-04-17, ISBN 9789173375221
  (3 röster)

  I Den skenhelige svensken - korruption utan konsekvenser granskar Louise Brown den svenska korruptionen och får oss att revidera bilden av oss själva som västvärldens Bror Duktig. Det här är berättelsen om ett land där man tror att korruption inte...

 15. Ungdomspsykologi : Utveckling Och Livsvillkor

  av Ann Erling, Philip Hwang, Kjerstin Almqvist

  Kartonnage, Svenska, 2001-09-01, ISBN 9789127084766
  (2 röster)

  Ungdomsåren är en omstörtande tid i en människas liv. Utvecklingen - såväl den inre som den yttre - går oerhört snabbt. Från barn till vuxen på några få år! Tonåringar blir klokare, mera sofistikerade och bättre på att fatta egna beslut. De blir i...

 16. Postkolonial feminism, vol. 2

  av Paulina De Los Reyes

  Kartonnage, Svenska, 2012-04-25, ISBN 9789186273163
  (1 röst)

  Vad är postkolonial feminism? Vilka frågeställningar, utgångspunkter och antaganden kännetecknar postkoloniala feministiska perspektiv? Var står den postkoloniala feminismen i samtidens intellektuella och politiska samtal? Föreliggande antologi sa...

 17. Kunskap i socialt arbete : Om villkor, processer och användning

  av Björn Blom, Stefan Morén, Lennart Nygren, Sten Anttila, Bengt Börjeson

  Kartonnage, Svenska, 2013-05-27, ISBN 9789127134065
  (1 röst)

  Under 2000-talet har det skett en markant förändrning i synen på socialt arbete. Det är idag en självklarthet för socialarbetare att utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad är egentligen tillförlitlig och relevant kunskap inom detta f...

 18. Brukarmakt - i teori och praktik

  av Martin Börjeson, Magnus Karlsson

  Kartonnage, Svenska, 2011-08-23, ISBN 9789127119796
  (1 röst)

  Brukarmakt i teori och praktik fördjupar, problematiserar och breddar diskussionen om brukarnas inflytande i människovårdande verksamheter. Utgångspunkten är det socialpsykiatriska området, men boken ger redskap för att förstå brukarmakt i vidare ...

 19. Socialt arbete i civilsamhället : aktörer, former och funktioner

  av Stig Linde, Roberto Scaramuzzino

  Kartonnage, Svenska, 2017-10-06, ISBN 9789144116969

  Socialt arbete har sin givna plats i det civila samhällets organisationer. Författarna till denna antologi har arbetat med forskningsprojekt som rör den ideella sektorns roll, funktion och status i ett föränderligt välfärdssamhälle, där konsekvens...

 20. Bildens retorik : i journalistiken

  av Henrik Olinder, Birgitte Mral

  Kartonnage, Svenska, 2011-12-20, ISBN 9789113023038
  (1 röst)

  Bilden är ett av retorikens mest kraftfulla redskap. En bild går rakt på känslorna och förmedlar (vad åskådaren tror är) sanningen. Bilder sätter sig dessutom i minnet - det man minns från en händelse eller en tidsperiod är ofta relaterat till nyh...

 21. Socialt arbete i hälso- och sjukvård : Villkor, innehåll och utmaningar

  av Björn Blom, Ann Lalos, Stefan Morén, Mariann Olsson, Elizabeth Beddoe

  Kartonnage, Svenska, 2014-02-24, ISBN 9789127134072
  (1 röst)

  Socialt arbete bedrivs på flera arenor, inte minst inom hälso- och sjukvård där kuratorn har en central roll. Socialt arbete i hälso- och sjukvård är den första svenska läroboken som tar ett brett grepp om ämnet utifrån ett kritiskt förhållningssä...

 22. Sociala nätverk, grupper och organisationer : praktiskt arbete och teoretisk reflexion

  av Ragnhild Andresen

  Kartonnage, Svenska, 2002-01-01, ISBN 9789127084254

  Vilka arbetssätt inom socialt arbete kan utnyttja de resurser som ligger i människors upplevelse av tillhörighet? Här diskuteras professionellt arbete inom olika gemenskapsformer som sociala nätverk, grupper och organisationer. Boken vill dels var...

 23. Samarbetskontraktet

  av Hanna Broberg

  Kartonnage, Svenska, 2014-10-21, ISBN 9789187003042
  (1 röst)

  Samarbetskontraktet - tillit och dialog mellan chefer och förtroendevalda handlar om rollfördelning i politiskt styrda organisationer, i både kommuner och idéburna organisationer. Oavsett om personkemin stämmer och oavsett vilka personer som har r...

 24. Vägen till social hållbarhet

  av Nima Sanandaji

  Kartonnage, Svenska, 2017-11-06, ISBN 9789144122861

  Den här boken vänder sig till dig som vill veta mer om hur det är möjligt att skapa ett socialt hållbart Sverige. Den är baserad på erfarenheter och kunskaper från 30 år av forskning och förebyggande sociala insatser stöttade av Skandias stiftelse...

 25. Försvenskningen av Sverige : det nationellas förvandlingar

  av Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Löfgren

  Kartonnage, Svenska, 1993-04-01, ISBN 9789127032859

  Vi lever i en värld där det nationella verkar upplösas i globala kulturströmningar samtidigt som det dramatiseras i våldsamma konflikter. Vad är det som ger nationella känslor en sådan kraft och mångtydighet i växlingen mellan hemlängtan och främl...

 26. Låsningen : en analys av svensk invandringspolitik

  av Jan Tullberg

  Kartonnage, Svenska, 2014-04-15, ISBN 9789198166507
  (83 röster)

  Den här boken tar upp de centrala frågorna kring invandring. Här finns väsentliga fakta och resonemang i den förmodligen viktigaste framtidsfråga som svenska folket kan bestämma över. Här diskuteras en mångfald dåliga beslut som resulterat i en si...

 27. Den nya tiden, del 3:

  Den nya tiden : utvandringen till Amerika III

  av Lennart Pehrson

  Kartonnage, Svenska, 2015-03-31, ISBN 9789100131944
  (5 röster)

  När 1800-talet gick mot sitt slut och ett nytt sekel tog vid, fortsatte den svenska emigrationen till Amerika att ligga på en hög nivå. Mer än en miljon svenskar hade gett sig av och ett Svensk-Amerika hade byggts upp i USA. I Sverige skedde ett u...

 28. Tusen år av invandring : en svensk kulturhistoria

  av Ingvar Svanberg

  Kartonnage, Svenska, 2005-05-01, ISBN 9789175041667

  Länge levde föreställningen att Sverige var ett "homogent land". Svenskarna sades ha styrt sina egna affärer och alla stammade de från nordiska odalmän. Men i själva verket har invandringen en lika lång historia som det svenska riket. Va...

 29. Den nya tiden, del 2:

  Den nya staden : utvandringen till Amerika II

  av Lennart Pehrson

  Kartonnage, Svenska, 2014-10-28, ISBN 9789100131937
  (12 röster)

  Det fanns en tid, i början av det förra seklet, när Chicago var Sveriges andra stad. När alla svenskfödda invandrare och deras barn räknades samman var de fler än på någon annan plats utanför Stockholm. I Den nya staden - andra delen i Lennart Peh...

 30. Inkludera

  av Frida Ohlsson Sandahl

  Kartonnage, Svenska, 2015-06-09, ISBN 9789187003059
  (8 röster)

  ?Inkludera - jämställdhet och hbtq i organisationen? handlar om rättighetsarbete i ideella organisationer och fokuserar på inkludering utifrån jämställdhet, könsidentitet ochsexualitet och utgår från normer och hur de välkomnar eller utesluter män...