Användarprofil Funkkonsulten Annelie Karlsson / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Funkkonsulten Annelie Karlsson

Antal betyg: 22
Antal recensioner: 11

Pojken med extra allt : hur lärare kan bemöta adhd o...

Ett unikt inifrånperspektiv

8 september 2020

Hur kan det kännas att vara det där barnet som de vuxna har så svårt att förstå och bemöta? Vad tänker och känner ett barn med adhd och autism när saker inte funkar i skolan? Vad skulle jag som lärare kunna göra för att ge det här barnet möjlighet till en stabil skolgång och inlärning?

I den här boken får vi ett unikt inifrånperspektiv. Alexander Skytte är läraren som var den där eleven med adhd och autism som ingen förstod. I boken delar han generöst med sig av sin livsberättelse. Exempel på när det gick fel, vad som kunde hjälpa så att det blev bättre och konkreta tips blandas med Alexanders egna reflektioner och kopplas till teori och forskning.

Genom att läsa denna lättillgängliga och intressanta bok kan vi alla öka vår förståelse och kunskap. Konkreta saker från boken kan ge oss riktlinjer till förändring i vårt arbete med barn och elever.

Alla läsare kommer bära med sig olika delar av boken. Hos mig fastnar berättelserna om hur det känns när intrycken blir för mycket, hur det kan göra fysiskt ont efter att en blivit arg och mest av allt exempel på vilken skillnad det gjort när någon vuxen lyssnat, förstått och brytt sig om.

Jag hoppas att boken läses av alla som arbetar i förskola, skola, bup och socialtjänst. Även föräldrar och andra som har ett barn med adhd och/eller autism i sin närhet kan lära sig mycket av att läsa boken.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Vardagsstöd 1 - För personer med autism, adhd och an...

Vardagsstöd 1 och 2 förenklar vardagen

27 september 2020

Det här är två böcker fyllda med konkret arbetsmaterial, tips och tankar om hur arbetsmaterialet kan användas samt bakgrund till varför det behövs. Det kan användas för att ge stöd till personer som har autism, adhd och/eller andra neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar. De kan också användas för att ge stöd till många med intellektuell funktionsnedsättning.

Författarna ger oss alla de där verktygen som många verksamheter vill kunna erbjuda men är osäkra på hur de ska tillverka och använda. Första bokens förra version har funnits i mer än tio år, den nya är uppdaterad på hur samhället ser ut nu och vilka behov som finns av att få stöd i nu, saker som att använda bank-id har tillkommit. Den andra boken är helt ny. Där blandas den ena författarens professionella syn med den andra författarens självupplevda syn på stödbehov. De beskriver vikten av att ha gemensamma ord, den som ger stöd och den som får stöd. Annars kan stödet bli obegripligt och inte användbart. I Vardagsstöd 1 och 2 får vi inte bara användbart kartläggningsmaterial, skattningsskalor och exempel på stöd. Vi får också en viktig insikt i varför stödet behövs och vilken skillnad det kan göra.

De här två böckerna behöver finnas hos alla boendestödjare, boenden med särskild service, daglig verksamhet, lägerverksamheter, assistansanordnare, arbetsförmedlingar, ungdomsvård som SiS och HVB och andra som möter människor med osynliga funktionsnedsättningar. De kan också användas av föräldrar. Dessa böcker behöver också finnas hos alla skolors specialpedagoger och kuratorer, såväl inom särskolans olika skolformer som "vanlig" skola och fritidshem. När de används öppnas dörrar till en vardag där den vi ger stöd kan uppleva självkontroll, bli mer självgående och där med få ett mer harmoniskt liv. Visst är det fint!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Flickor med autism och adhd : en guidebok för föräld...

Hoppas många läser denna viktiga bok!

13 september 2020

Det här är en efterlängtad bok, trots att vi skriver 2020 i almanackan saknas litteratur om hur flickor med autism och/eller adhd påverkas av sin funktionsnedsättning och hur de egentligen mår. Hur fungerar det för dessa flickor med kompisar och skola och hur mår de psykiskt? Vad kan vi göra för att underlätta för dem när vi möter dem som anhöriga, skolpersonal, vårdpersonal eller i andra sammanhang? Den här boken ger svar på dessa frågor.

I boken har Maria Bühler intervjuat många personer med stor kunskap, en del med egen diagnos, andra som är anhöriga eller professionella. Intervjuerna varvas med författarens beskrivningar och teori. Alla avsnitt är lätta att förstå, läsaren behöver inte slå upp svåra ord och begrepp, allt beskrivs på ett lättillgängligt vis. I boken finns illustrationer av Terése Österholm som förstärker textens beskrivningar.

I de första kapitlen ges en viktig grundläggande beskrivning av de olika funktionsnedsättningarna och hur de påverkar olika funktionsförmågor.

Ett kapitel handlar om flickornas mående och beskriver också andra funktionsnedsättningar och tillstånd som ofta finns i kombination med autism och/eller adhd. Här beskrivs också hur stress påverkar flickornas mående och vi får konkreta tips om hur vi kan stötta flickorna för att minska stressen.

Kapitlet om vänskap beskriver skillnaden mellan flickors och pojkars behov av stöd i det sociala samspelet och relationer. Det kan underlätta mycket för dessa flickor när vi använder de redskap vi får här om hur vi kan göra för att ge stöd med det sociala.

Ett kapitel om skolan belyser framförallt det viktiga behovet av att se och upptäcka dessa flickor. Alltför ofta kämpar flickor så hårt med att deras svårigheter inte ska synas att de blir helt slut och ibland utbrända innan någon förstår att de har ett annorlunda sätt att fungera.

Att vara anhörig är ett kapitel som är viktigt för föräldrar och andra runt flickan. Personlogen uppskattar jag i detta kapitel mycket att det ges stort utrymme åt syskonrelationer och hur det kan vara att vara syskon till en flicka med autism och/eller adhd.

Avslutningsvis finns ett kapitel om utredning och diagnos. Hur en utredning går till beskrivs. Vad de som utreder behöver tänka extra på när det är en flicka de utreder tas upp noggrant, detta kapitel känns mycket användbart för personal på BUP, skolpsykologer, habilitering och andra professionella som arbetar med att utreda eller behöver kunna läsa och förstå utredningar i sitt arbete.

Detta är en bok som behöver finnas på alla förskolor och skolor, inom vård och socialtjänst och i många familjer.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Beteendeproblem i skolan

En populär bok i förnyad och ännu bättre version

11 oktober 2020

Ska elever få bete sig hursomhelst? Vad är egentligen lärares uppdrag? Frågor som dessa är ständigt aktuella både i media och ute på skolor. Som specialpedagog och före detta rektor tycker jag också att det är högst relevanta frågor. När jag hör dem blir jag nyfiken, jag funderar på vad som gjort att en situation uppstått som väckt dessa frågor. Det är så vi arbetar när vi arbetar med Lågaffektivt bemötande som metod.

Jag har lärt mig mycket om metoden av Bo Hejlskov Elvén och i den här boken lär han ut den till skolpersonal. Sedan den första utgåvan kom 2014 har jag följt ett antal skolors arbete utifrån boken. De har fått stöd i sitt sätt att se på elever som inte beter sig efter normen och lärt sig hur de kan arbeta med dem. Genom metoden har de kunnat få ned stressnivån både hos sig själva och eleverna och allas arbetsmiljö har förbättrats.

I den nya utgåvan finns mer forskning och vetenskapligt stöd för lågaffektivt bemötande som metod. Hejlskov Elvén reflekterar också över metoden utifrån barnkonventionen som nu blivit svensk lag. En tredje och mycket viktig bit är att den nya utgåvan innehåller mer utvecklade delar om utvärdering och förändringsarbete.

Jag tror att alla som uppskattat första utgåvan kommer tycka om hur den nya utvecklats och blir ännu mer användbar. De som missat första utgåvan har något nytt och stort att ta till sig och mötas runt. Denna bok är utmärkt att ha som studiecirkel på en skola och kan vara ett material att mötas runt för skolans olika professioner.

1 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Hantera, utvärdera och förändra : Med lågaffektivt b...

Mycket bra bok för LSS-verksamheter och särskola

5 september 2019

I denna bok kopplas tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande ihop. Boken är lättläst, tänkvärd och mycket användbar i vardagen. Kanonbra bok att ha som diskussionsunderlag/bokcirkel i arbetsgrupper.

1 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Ett lärande som fungerar - för alla

Viktig bok om HUR vi kan göra

8 december 2020

Joanna Lundins förra bok En skola som fungerar - för alla (2017) är en av mina absoluta favoriter när det kommer till böcker som jag tycker att all skolpersonal borde läsa. Jag hade därför mycket höga förväntningar på denna bok som kom nu i december 2020. Den nya boken lever helt klart upp till mina förväntningar.

I den här boken beskriver Joanna Lundin själva görandet, hur vi ska göra för att alla elever ska kunna få ett gott lärande i skolan. Hennes utgångspunkt är att vi redan vet och förstår att vi behöver förändra undervisningen för att alla elever ska kunna lära sig, i boken berättar hon ingående men lättillgängligt hur detta kan göras. Boken är praktisk och innehåller många konkreta tips, saker som lärare kan starta upp och göra med en gång. Samtidigt ger den utrymme för reflekterande såväl enskilt som i grupp. Förutom Joannas egna tankar finns kopplingar till forskning och berättelser om hur några olika lärare arbetar. Detta ger både tyngd och viktig igenkänning.

Särskilt gillar jag beskrivningen av HURRA-modellen som jag tidigare hört Joanna berätta om på ett mycket inspirerande sätt. HURRA står för Handleda, Utvärdera, Refektera, Resonera och Arbeta i team. Det är en tydlig och strukturerad modell som kan tillföra mycket utan att vara tidskrävande eller betungande. Den innehåller till exempel vikten av att fira, att glädjas tillsammans och "sätta lite glitter på tillvaron" och det tycker jag verkligen att vi behöver ute i lärares vardag.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Vardagsstöd 2 - För personer med autism, adhd och an...

Vardagsstöd 1 och 2 förenklar vardagen

27 september 2020

Det här är två böcker fyllda med konkret arbetsmaterial, tips och tankar om hur arbetsmaterialet kan användas samt bakgrund till varför det behövs. Det kan användas för att ge stöd till personer som har autism, adhd och/eller andra neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar. De kan också användas för att ge stöd till många med intellektuell funktionsnedsättning.

Författarna ger oss alla de där verktygen som många verksamheter vill kunna erbjuda men är osäkra på hur de ska tillverka och använda. Första bokens förra version har funnits i mer än tio år, den nya är uppdaterad på hur samhället ser ut nu och vilka behov som finns av att få stöd i nu, saker som att använda bank-id har tillkommit. Den andra boken är helt ny. Där blandas den ena författarens professionella syn med den andra författarens självupplevda syn på stödbehov. De beskriver vikten av att ha gemensamma ord, den som ger stöd och den som får stöd. Annars kan stödet bli obegripligt och inte användbart. I Vardagsstöd 1 och 2 får vi inte bara användbart kartläggningsmaterial, skattningsskalor och exempel på stöd. Vi får också en viktig insikt i varför stödet behövs och vilken skillnad det kan göra.

De här två böckerna behöver finnas hos alla boendestödjare, boenden med särskild service, daglig verksamhet, lägerverksamheter, assistansanordnare, arbetsförmedlingar, ungdomsvård som SiS och HVB och andra som möter människor med osynliga funktionsnedsättningar. De kan också användas av föräldrar. Dessa böcker behöver också finnas hos alla skolors specialpedagoger och kuratorer, såväl inom särskolans olika skolformer som "vanlig" skola och fritidshem. När de används öppnas dörrar till en vardag där den vi ger stöd kan uppleva självkontroll, bli mer självgående och där med få ett mer harmoniskt liv. Visst är det fint!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Lärpocket Svenska som andraspråk : - För vilka eleve...

Lättläst och innehållsrik

25 augusti 2020

En viktig bok för oss alla som arbetar med undervisning. Den går snabbt att läsa och har ändå ett rikt innehåll. När jag läser den så känner jag att jag vill lära mig mer.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

De lönsamma : en bok om varför skolor slåss om elever

En viktig bok

25 augusti 2020

En viktig bok för att öppna ögonen på oss alla om hur neddragningar och förändringar i välfärden påverkat arbetslivet. Alla borde läsa den inför valet 2022.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej