Användarprofil J B / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av J B

Antal betyg: 225
Antal recensioner: 28

Pessimistiska kardinalsatser : vademecum för de fria...

Omtumlande läsning

11 september 2015

Denna text har jämförts med Valerie Solanas Scum-manifest, och det ligger nära till hands. Samma raseri, samma inspiration, samma utsatthet. Druskowitz är däremot filosof, och texten bär med sig intryck av Nietzsche, Leibnitz och Schopenhauer. Genialiskt blandas med ren galenskap. Peter Handbergs essä är lika lång som själva texten, välskriven och mycket upplysande. En boks yttre gestaltning är också en stor del av upplevelsen. Här har man valt att klä Druskowitz epos i två ilsket orange kartonger, hopsydda med öppen rygg, vilket gör denna utgåva än mer genomtänkt. En upplivande om omtumlande läsning.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Eros skakar mig

Detta är en fantastisk liten bok. Dessa antika dikter...

23 augusti 2013

Detta är en fantastisk liten bok. Dessa antika dikter har en fräschör som aldrig försvinner, och man kan känna hur århundraden av poesi inspirerats av dem. Översättningarna är lysande liksom kommentarerna. Dock ska man inte välja bort Papageorgiou och William-Olsson när det gäller Sapfo, utan se nu till att skaffa bägge böckerna!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

En sky av vittnen ; Vintergata ; Den inre rymden

Nya och gamla rolldikter

30 mars 2020

Betyget för Kjell Espmarks senaste diktsamling dras ner av att de nya dikterna i "En sky av vittnen" bara upptar en knapp tredjedel av boken: resten är oförändrade nyutgåvor av "Vintergata" (2007) och "Den inre rymden" (2014). I alla diktsamlingarna får en historisk känd eller anonym person "låna sin röst" åt poeten och skapa beröringspunkter mellan århundradena. Att det finns mycket som förenar rolldikterna i Espmarks samlingar hade läsaren nog förstått utan att man behövde presentera de nya dikterna i en dyrare form som dubblerar tidigare utgåvor. Dessutom innehöll redan "Vintergata" ett antal redan utgivna dikter. Jag tycker "Den inre rymden" är den bästa av de tre samlingarna, för att författaren där tillåter sig att bli mer personlig. I synnerhet med 330 sidor historiska rolldikter i en volym blir det för mycket rebus över det hela ("Hmm, det här måste vara Ötzi" eller "Jag fattade minsann att det handlar om Nelly Sachs!")

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

A Sand County Almanac

Fina naturskildringar och en sympatisk miljöetik

30 augusti 2017

Denna bok innehåller dels ett antal fina naturskildringar som med öppna ögon och öppet sinne skildrar årstidernas växlingar på Leopolds gård i Wisconsin, dels ett par essäer där Leopold lägger ut sina tankar kring miljöetik och naturvård. Leopold är känd för sin landetik, en etik som förespråkar en nära relation mellan människa och natur som värnar om ekosystemen och inte utesluter ett ansvarsfullt bedrivande av skogs- och jordbruk och viltvård. Det var intressant att läsa om detta i sin primära källa. Dock var jag inte riktigt beredd på att de miljöetiska tankarna här är så rudimentärt utvecklade. Antingen skriver Leopold mer om detta på annat håll, eller så har man tillskrivit honom uppfattningar som uttryckts av Callicott eller andra efterträdare.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Spela ukulele 1 (med cd, dvd och på Spotify)

Mycket bra ukuleleskola

23 maj 2016

Detta är en utmärkt nybörjarbok i ukulelespel. Den innehåller ett stort antal välkända och trevliga melodier som illustreras med text, ackordanalys, musik och video. Ackord och tekniker visas tydligt.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Epidemiology

En utmärkt och läsbar översikt

13 maj 2015

Detta är en väldigt välskriven bok som inte bara introducerar epidemiologins grundläggande begrepp utan även diskuterar frågeställningar med relevans för alla områden av medicinsk forskning, till exempel kausalitet, interventionsstudier och statistisk signifikans. Den ägnar betydligt mer utrymme åt tänkandet bakom metoderna än åt formler och statistik, vilket är bra men kan göra att man behöver komplettera med andra böcker.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej
St. Basil the Great to Students on Greek Literature;...

Intressant skrift i dålig form

10 mars 2015

En klassisk skrift om den klassiska bildningens betydelse i en kristen undervisningskontext. Innehållet är av såväl historiskt som aktuellt intresse, och gloslistor och kommentarer är fortfarande värdefulla. Problemet är för det första att utgåvan utgår från ett avfotograferat biblioteksexemplar, för det andra att den utgår från ett exemplar som man kladdat extensivt i, och för det tredje att ett bättre biblioteksexemplar finns gratis tillgängligt på internet. Boken rekommenderas alltså bara om du mycket gärna vill ha ett tryckt exemplar i bokform. Hade det funnits en bättre utgåva hade jag gärna skaffat den.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Spektrum : den svenska drömmen - tidskrift och förla...

Gedigen och välskriven

19 augusti 2014

En enormt gedigen biografi och historik kring tidskriften och förlaget Spektrum. De nya lärdomarna är många, både när det gäller författarna och deras tid. Märklig är kontrasten mellan en i stort lätt akademisk framtoning med detaljer kring företagsekonomi och dylikt å ena sidan och å andra sidan insprängda miniartiklar och välbekanta företeelser som funkis och händelserna i Ådalen.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Dikter

Lyckat första möte

9 april 2014

Edfelts var för mig känd som akademiledamot och översättare men inte som poet. Detta urval gav en fin introduktion till hans författarskap och omfattar hela hans långa karriär från 20- till 90-talet. De flesta dikterna har odödliga teman som kärlek, åldrande, tidens gång, men i en del, särskilt från andra världskrigets år, märks en del politiska inslag. Många dikter anknyter till antikens litteratur och andra klassiker. Versen är oftast bunden, mycket elegant och lätt ironisk till stilen. Den närmaste motsvarigheten jag känner är Hjalmar Gullberg, men Edfelt är ofta lite mer desillusionerad.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej