Användarprofil Lassej / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Lassej

Antal betyg: 2
Antal recensioner: 2

Mördarkommandot

Sämre än de tidigare böckerna

16 januari 2017

Anders Jallai skriver bra anser jag. Jämför jag denna bok med de tidigare så upplever jag att det är mer en utredningsbok med lite fiction snarare än en deckare. Referenser och övriga upplysningar som inte hör till själva deckarstoryn kunde ha förlagts i slutet på boken och inte vara insprängt i varje kapitel. Historien om Anton modin är fortfarande intressant men jag upplever Mördarkommandot som den sämsta av böckerna.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Att leda förändring. Hur svårt kan det vara?

Bra fortsättning!

21 april 2015

Att leda förändring. Hur svårt kan det vara? är en fortsättning på Peter Nilssons tidigare bok Skärp dig! Hur svårt kan det vara att förändra? från 2012. Den nya boken är fristående från den tidigare men författaren gör ibland återkopplingar till den tidigare boken. Då återkopplingarna görs så skriver Peter Nilsson också en kort resume över vad den delen i den tidigare boken handlar om vilket säkert skapar en nyfikenhet på den tidigare boken om man inte läste den före. Jag tycker att den här boken är bra. Jag är intresserad av hur kommunikationen i mitt ledarskap kan bli bättre och hur jag på ett bättre sätt kan möta varje individ utifrån detas egna behov kring kommunikation. Boken delas genom att olika kapitel beskriver olika nyckelfaktorer. En nyckelfaktor här är ett ord eller en förkortning som i sin tur förklaras utförligt i kapitlet. Ordet blir ett ankare som gör det lättare att komma ihåg innehållet i kapitlet.En del i boken tydliggör hur olika vi människor kan ta till oss information och författaren delar med sig av konkreta tips på hur vi kan bli bättre på att möta andra människor utifrån det "bästa" sättet att kommmunicera med envar. Boken är pedagogiskt uppbyggd och slutar med ett kapitel som summerar de tidigare kapitlen med tips.

Jag rekommenderar den här boken varmt till de är intresserade av att bli bättre på att förstå andra människor och bli bättre på att bli förstådd och få grupper av medarbetare att följa och uppskatta ditt ledarskap.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej