Användarprofil Allan / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Allan

Antal betyg: 25
Antal recensioner: 7

Creating Russophobia

En mycket värdefull analys av Ryssland

17 augusti 2017

Det är mycket sällsynt med västliga analytiker som lyckas se Ryssland och rysk politik ur ett ryskt perspektiv, och som lyckas förklara varför ryssarna faktiskt är lika rädda för oss i väst som vi är för dem, och varför detta är sakligt och historiskt motiverat. Tvärtemot alla högtidliga tal och löften i samband med Berlinmurens fall och Gorbachovs utsträckta hand till väst, bestämde sig NATO snabbt för att utnyttja Rysslands tillfälliga svaghet och flytta fram sina positioner djupt in i områden som historiskt sett tillhört Ryssland eller stått Ryssland nära, t.ex. Georgien och Ukraina. Samtidigt har amerikanska politiker gjort allt de kunnat för att återuppväcka det kalla kriget, som tydligen för dem ändå innebar en slags trygghet och förutsägbarhet. Inte ens Trump har lyckats ändra på detta, trots aktningsvärda försök.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Vita spår

Lika bra som övriga böcker i Emelie Schepps serie

13 november 2017

Ytterligare en gastkramande bok med åklagare Jana Berzelius som mycket unik huvudrollsinnehavare. Fortsätter den världsberömda svenska krimlitteraturtraditionen på bästa sätt med spänning i kombination med samhällsengagemang. Stieg Larsson kunde inte ha gjort det bättre.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Prio ett

Emilie Schepp etablerad i toppklass

13 november 2017

Emilie Schepp har etablerad sig bland de allra bästa i den svenska krimtraditionen, som kombinerar spänning med intressanta samhällsperspektiv - från Sjöwall-Wahlöö till Stieg Larsson. Jana Berzelius är lika unik som Lisbeth Salander.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Information and Law in Transition : Freedom of Speec...

Bästa boken inom området

9 oktober 2017

Boken är allsidig och har inte bara juristernas vinkling, som ofta innebär att förlagens och rättighetsinnehavarnas intressen prioriteras. Den här boken framhåller också studenters, forskares, lärares och allmänhetens intresse av informationsfrihet och lättillgängliga kunskaper via Internet.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Juridiken kring e-lärande

E-lärande ur ett strikt juridiskt perspektiv

28 september 2017

Som jurister har författarna till denna bok problemet att ge tydliga svar på de många praktiska frågor kring informationsfrihet som den snabba tekniska och pedagogiska utvecklingen inom utbildningsområdet, och där lagstiftningen inte alls hängt med. Författarna gör sitt bästa för att hitta rättsfall som kan ge vägledning för hur domstolarna tolkar den gamla juridiken under de nya förutsättningar som numera föreligger. Min slutsats av framställningen är att domstolarna tenderar att ge större tyngd åt resursstarka upphovsrättsinnehavares intressen (t.ex. kommersiella förlag) än åt individer (lärare och studenter) och lärosäten, som har berättigade intressen av att kunna utnyttja den moderna tekniken (inte minst Internet) för att tillgängliggöra kunskap på ett fritt och rationellt sätt. Lyckligtvis finns det sätt att värna om kunskaps- och informationsfriheten även under de nya tekniska och pedagogiska förutsättningarna, men då gäller det - som författarna också påpekar - att man hanterar potentiella problem, t.ex. när det gäller upphovsrätten, i god tid och på ett väl genomtänkt sätt. Den befintliga lagstiftningen är därvid helt otillräcklig och måste kompletteras med avtal mellan de inblandade, innan problem uppkommer. Ett lärosäte måste t.ex. vara noga med att sluta avtal som täcker upphovsrättsliga frågor, innan man anställer eller anlitar någon som lärare eller för att ta fram och tillgängliggöra utbildningsmaterial av de många olika slag, som idag är möjliga och önskvärda.

Författarna håller sig begripligt nog till juridiken kring upphovsrätt, som är det som de är specialister på, men det hade onekligen varit intressant om man hade vågat sig på lite vidare resonemang kring vilka hot som utvecklingen innebär för grundlagens intentioner kring offentlighet, informationsfrihet och öppenhet. Domstolarnas uttolkningar av de delvis föråldrade upphovsrättslagarna synes innebära ett hot mot dessa grundlagsfästa intressen och framflyttade positioner för sekretess och annan inskränkande och repressiv lagstiftning inom upphovsrätten.

För den som vill vidga det upphovsrättsliga perspektivet till de vidare frågorna kring rättigheterna att fritt utnyttja och dela kunskap med hjälp av nya och effektiva metoder till gagn för forskare, lärare, studenter och medborgare i allmänhet - även de resurssvaga - rekommenderar jag skriften "Information and Law in Transition - Freedom of Speech, the Internet, Privacy and Democracy in the 21st Century" av Anna-Sara Lind, Jane Reichel & Inger Österdahl (eds), utgiven av Liber 2015.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Varför vi älskar att hata Ryssland : russofobi från ...

Ytterligare en värdefull analys av Ryssland

17 augusti 2017

En värdeful och annorlunda analys av Ryssland och ryssarna, där en västlig analytiker sätter sig in i det ryska perspektivet. Se vidare min recension av en annan bok om russofobi av samme författare, den fransktalande schweizaren Guy Mettan.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Korsika

Kort och koncist - men lite historielöst

7 september 2015

Guiden ger en kort och koncis översikt över Korsikas geografi och sevärdheter. Jag saknar dock en kort redogörelse för huvddragen i Korsikas ganska dramatiska historia med många främmande härskare och frihetskamper. En sådan redogörelse skulle ge en bättre förståelse för en del saker som man stöter på vid ett besök: distansen gentemot turister, motviljan mot utländska produkter, värnandet om det egna språket och universitetet m.m.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Själens dunkla rum

(enbart betyg)

21 augusti 2018

När musiken tystnar

(enbart betyg)

21 augusti 2018