Användarprofil Nelum Berglund / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Nelum Berglund

Antal betyg: 16
Antal recensioner: 16

Medarbetarskap : från ord till handling!

Medarbetarnas engagemang är lika viktigt!

1 april 2016

Mycket läsvärt bok! Rekommenderar varmt till alla som vill utveckla sitt ledarskap och medarbetarskap.

Författarna lyfter upp vikten av engagemang hos alla anställda oavsett vilken roll du har i organisationen och går genom enkla modeller som kan använda för att utveckla medarbetarskap både enskilt och i grupp. Författarna lyfter även upp vikten av stödresurser till första linjens chefer från sina överordnade chefer för att dessa ska kunna göra ett bra jobb, vilket jag ser som positivt. Min erfarenhets är att det läggs stort ansvar på chefer att lyckas men ges alldeles för lite stödresurser.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Chefen suger : den osminkade versionen av nordiskt l...

Ledarskapet är en spegelbild av medarbetarskapet

11 mars 2016

Innehållet är bra för någon som inte har utbildning i ledarskap- och organisation eller inte arbetat som chef. Författarna tar inte upp något nytt som jag kunde ha nytta av. Det jag saknar är medarbetarnas ansvar för en hälsosam arbetsplats. Författarna nuddar i ämnet men fördjupar sig inte i det. Medarbetarskapet är en spegelbild av ledarskapet, alltså två sidor av samma mint, vardera förbunden med den andra på ett dynamiskt sätt. Idag läggs ansvaret för förändringar på chefen och dennes prestation, ledarstil och beteende. När det önskade resultat inte uppnås läggs skulden på chefen, inte på hela gruppen. Jag menar att chefen är en del av hela organisationen och bör därför ifråga sätta chefens ansvarstagande i relation till medarbetarnas, vilket författarna i denna bok inte lyckas få fram.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Styrkebaserad teamutveckling : en praktisk handbok i...

En bok som lyfter upp teamets positiva egenskaper och...

4 augusti 2013

En bok som lyfter upp teamets positiva egenskaper och styrkor, vilka i sin tur underlättar teamutveckling. Boken är bra på det vis att den medvetandegör ledarens och teammedlemmens eget bidrag till teamets framgång genom reflekterande frågor och tankar.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Teambuilding : 40 enkla recept på effektiva lagövningar

En bok som tar upp enkla övningar som kan underlätta...

4 augusti 2013

En bok som tar upp enkla övningar som kan underlätta teamutveckling. Bokens syfte är att teammedlemmar ska lära känna varandra och öka samarbetet samt kommunikationsförmågan genom olika lagövningar som sedan ska leda till ett välfungerande team.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Organisationsmetaforer

Bokens innehåll är bra på så sätt att författaren tar...

4 augusti 2013

Bokens innehåll är bra på så sätt att författaren tar upp liknelser som underlättar förståelsen för olika sorters organisationsmetaforer. Nackdelen med boken är att den är svårläst. Texten innehåller långa meningar som försvårar läsförståelsen och många viktiga aspekter i innehållet går då förlorade. Detta gör även att det blir både tungt och tråkigt att läsa.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Det ordnar sig alltid : arbetsbok kring frågor om or...

Lättläst bok med många exempel på hur ojämställdhet...

4 augusti 2013

Lättläst bok med många exempel på hur ojämställdhet mellan könen tar sig dagliga uttryck på arbetsplatsen, i vardagen och i samhället i stort som ger läsaren en tankeställare. Problematiken medvetandegörs. Rekommenderas varmt till de som vill skaffa en grundläggande kunskap om hur könen påverkas i vår vardag, både positivt och negativt.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej