Användarprofil Ulf Lundqvist / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Ulf Lundqvist

Antal betyg: 1
Antal recensioner: 1

An Unlikely Dilemma

Bok med nyhetsvärde

15 mars 2019

Boken lyfter fram samband mellan fred och rättvisa i konfliktsituationer och berör i det sammanhanget en del rättskällor av intresse, bl.a. internationell humanitär rätt. Av särskilt värde är att författarna argumenterar en modell och struktur för en successiv övergång från väpnad konflikt till fred, och jag ser här värdefulla bidrag till ökad förståelse för de omständigheter och förhållanden som påverkar olika vägval. För egen del hade jag gärna sett att konventioner om mänskliga rättigheter utvecklats något eftersom de inte upphör att vara tillämpliga vid konflikt i följd varav deltagande staters positiva och negativa skyldigheter under avtalet ska uppfyllas och med beaktandet av bl.a. 1949 års Genèvekonventioner och 1977 års TP I och II. Rättspraxis som t.ex. Barcelona Traction kunde ha noterats och staters skyldigheter erga omnes att motverka straffrättslig immunitet (impunity). Boken rekommenderas till alla som är intresserad av MR, IHL och ICL relaterat konflikter i vardande, pågående eller avslutade och samhällen i transition.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej