Användarprofil Jürgen Weigle / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Jürgen Weigle

Antal betyg: 69
Antal recensioner: 9

De svenska skolreformerna 1962-1985 och personerna b...

Skolreformer som ändrade skolan till det sämre

22 juli 2016

I "De svenska skolreformerna 162-1985 och personerna bakom dem" beskriver och analyserar Inger Enkvist på ett sakkunnigt och sakligt sätt de förmodligen mörkaste åren av svensk skolpolitik under modern tid. År av social ingenjörskonst, av maoistisk kulturrevolution i svensk tappning och av den svenska modellen av proletariatets diktatur med syftet att skapa "den socialistiska människan". Allt på bekostnad av de helt värnlösa elevernas utbildnings- och bildningsnivå. Speciellt på de socialt svagaste elevernas, ty de elever, som växte upp i studie- och läsvana familjer, kompenserades av sina familjer för bristerna i skolan. Dessa reformer motverkade således sitt av politikerna önskade resultat. Enkvists analys av de så kallade skolreformerna är troligen den viktigaste som levererats hittills och borde anbefallas som pliktlitteratur för kommande regeringars skolministrar.

4 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Tao te ching : taoismens källa

Tao te ching - svårigheten att tolka kinesisk text

28 oktober 2017

Jag har läst Tao Te Ching sedan 1947 - om och om igen. I tio olika tolkningar på engelska, svenska och tyska enär jag inte behärskar kinesiskan. Genom att jämföra olika tolkningar har jag försökt att förstå Lao Tzes visdom. Enligt mitt förmenande är följande två tolkningar helt överlägsna: dels den av Odette Brändli och Hans Knospe på tyska (Diogenes Verlag, 1996) och dels föreliggande tolkning av Stefan Stenudd på svenska (Arriba förlag, 2012).

Förutom att Stenudds tolkning verkar vara föredömlig och att den är skriven i en modern språkdräkt med värdefulla förklarande fotnoter, så innehåller boken även viktiga kommentarer för bättre förståelse av Tao, Te, Lao Tzu och Ching samt fakta om transkription och kinesiska dynastier. Stenudds tolkning av Tao Te Ching är viktig att ägas. För att kunna läsas om och om igen.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej
Großer Gesang vom ausgerotteten jüdischen Volk / Dos...

Jizchak Katzenelsons "sång" förstörs av Biermann

16 mars 2017

Biermanns tolkning av Jizchak Katzenelsons finstämda epos är ett hån mot Katzenelson. Speciellt om man jämför med Paul Baddes tolkning av Zvi Kolitz "Jossel Rakovers Wendung zu Gott". Katzenelsons "sång" är djupt mänsklig; Biermanns "tolkning" är tendensiöst politisk. Biermanns bok borde aldrig ha tryckts, än mindre säljas.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Als die Soldaten kamen

För många ord, för lite substans

19 februari 2016

Miriam Gebhardt är förmodligen en duktig journalist, titeln historiker verkar dock vara missvisande för henne. Jag saknar helt den akribi som skall känneteckna en historiker. I princip är alla hennes "källor" citat ur andra böcker vilket gör det omöjligt att kontrollera hennes uppgifter som är andrahandsuppgifter eller också tredjehandsuppgifter. För att kunna bedöma och värdera Ilja Ehrenburg borde hon Gebhardt studerat Röda arméns tidskrift "Krasnaja Zvezda" och där de nummer som gavs ut innan även Stalin tyckte att Ilja Ehrenburg gick för långt och gav honom sparken. Gebhardts beräkningsmodell är grovt tillyxad och dubiös. Om man ändra en parameter, till exempel antalet havandeskap till följd av våldtäkt till varannan, minskas antalet våldtäkter totalt med cirka åttio procent. Hennes beräkningar är således oseriösa. Hela boken är tendentiös och riskerar därmed att göra offren, kvinnorna som togs med våld, en björntjänst, ty det grymma som drabbade dem är inte kvantiteten utan det omänskliga lidande varje enskild kvinna fick utstå. En enda våldtäkt under och efter krigsslutet 1945 hade varit en för mycket. Det har Gebhardt missat.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Det största brottet : offer och gärningsmän i den no...

Ett epitafium över de oskyldiga som mördades

12 februari 2016

Marte Micheletes bok "Det största brottet" är en viktig bok. När man läser om sex miljoner judar som mördades av nazisterna, delvis med hjälp av de mördades landsmän, har man svårt att ta det till sig. Sex miljoner är ett stort tal, svårt att föreställa sig. Marte Micheletes sätt att utgå från Benzel Braude och hans familj samt några andra gripbara människor hopvävd med porträtt av deras bödlar gör att man inte kan skaka av sig budskapet, inte kan vara oberörd när man läst det sista ordet. Den borde vara en pliktbok på gymnasienivå i alla svenska skolor. Förutom några små människors, med vilka man kan identifiera sig, grymma öde ger Michelete även en allmän bakgrund och beskriver den skizofrena orsaken till mördandet. Boken är ett lågmält skri: "Vad gjorde ni? Vad tillät vi?"

Jag har själv sett en dödsmarsch år 1945. Det år jag fyllde femton. Jag har läst hyllmeter med litteratur på engelska, svenska och tyska om denna fruktansvärda era i mänsklighetens historia. Marte Micheletes bok platsar väl in bland de bästa skildringar från denna tid av Cordelia Edvardsom, Rudolf Höss, Imre Kertész, Zvi Kolitz, Primo Levi, Chil Rajchman, Jean-Francois Steiner, Isa Vermehren, Elie Wiesel med flera. Tack Marte Michelete! Stort tack!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Konspirationsteorierna och verkligheten : sex histor...

Vad hände egentrligen?

21 december 2015

Lättläst! Bra sammanfattning av sex olösta historiska händelser i nutid. Det mesta var känt för mig men torde inte vara det för de yngre generationerna (under 70 år).

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Judar på vandring

På baksidestexten (Klappentext) av Joseph Roths bok...

4 januari 2014

På baksidestexten (Klappentext) av Joseph Roths bok skriver lektorn bland annat att "Judar på vandring" är ett dokument över en förfluten tid. Det bör kompletteras med att "Judar på vandring" än idag är allmängiltig vad gäller rasism, förföljelse, utanförskap, trakasserier av judar och andra minoriteter. Roth skriver bland annat: "För östjuden är exempelvis Tyskland fortfarande Goethes och Schillers land, dessa tyska diktare som varje vetgirig judisk yngling känner bättre än vår hakkorsprydde gymnast." Hakkorsprydde gymnast bör kanske bytas mot politiker och minister, som kallat Kosovoalbaner kollektivt för tjuvar, som talat om social turism och som anklagat judarna i Malmö för vad som sker på Gazaremsan. Boken rekommenderas med Joseph Roths ord varmt till "alla läsare som hyser aktning inför smärta och mänsklig storhet och inför den smuts som överallt åtföljer lidandet;". Tyvärr är alltför få verk av Joseph Roth översatta till svenska.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej
Positiver Nihilismus

"Positiver Nihilismus" innehåller tänkvärda kritiska...

6 oktober 2013

"Positiver Nihilismus" innehåller tänkvärda kritiska kommentarer till den existentiella filosofin, främst Martin Heideggers men även Jean-Paul Sartres, av Tysklands förmodligen mest betydelsefulla, levande novellist Hartmut Lange, skriven i Langes pregnanta stil. Langes koncisa språk, som gjort att Lange av tyska bokrecensenter kallats för nutidens Kleist, gör att texten är lättläst även för icke filosofen och för den, som inte har tyska som modersmål. Även Langes noveller rekommenderas varmt.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej
Mit Mörike und Mozart

"Mitt Mörike und Mozart" innehåller två essäer av en i...

16 augusti 2013

"Mitt Mörike und Mozart" innehåller två essäer av en i Sverige tämligen okänd tysk författare: Albrecht Goes. Dessa essäer är inte endast betraktelser och biografier över två mästare i den tyska litteraturen och musiken, utan även ett stycke autobiografi över författaren Goes. Hans språk är formfulländat, enkelt och lättläst. Även den, som inte har tyska som modersmål torde kunna njuta av dessa finstämda berättelser, som på ett befriande sätt saknar nakna biografiska data.

Utöver dessa essäer rekommenderas även Goes dikter, "Gedichte", samt två gripande och fortfarande aktuella noveller av honom: "Das Brandopfer" och "Unruhige Nacht".

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej