Användarprofil Patrick V / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Patrick V

Antal betyg: 6
Antal recensioner: 6

Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee : erövringen av ...

Boken utkom redan 1970 - idag antikverad

28 mars 2014

Den vite fiktionsförfattaren Dee B (avliden 2002) uppdaterade aldrig "Begrav...". Och boken är ingen biografi över siouxhövdingen Sitting Bull, som man kan tro av omslagsbilden. Istället är det en mosaik, löst sammanhållen från olika delar av den amerikanska västern. Förutom att innehålla ibland grova sakfel och vara skralt översatt så är dokumentationen som helhet numera överkörd av rader av populärhistoriska amerikanska böcker i liknande ämnen. Dessutom har perspektivet - se boktiteln - filtrerats genom vita hjärnor och pennor och kan knappast betraktas som "indianskt". Dee B har heller inte använt indianska författare eller historiker som källor. Idag kan de inte förbigås om man har pretentioner på källkritik och sakriktighet. Forskningen går hela tiden framåt och utvecklas. Men det finns som sagt goda alternativ både på svenskt som amerikanskt tungomål.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

En dödsvind för mitt folk. Sitting Bull. Livet, komp...

Ska ni bara läsa en "riktig" indianbok, som behandlar...

16 maj 2013

Ska ni bara läsa en "riktig" indianbok, som behandlar USA:s kontinentala födelse utifrån ett indianskt perspektiv, är författarens nya Sitting Bull-biografi ett givet val. Efter den pressrosade Custerbiografin (2011) återkommer författaren med denna helgjutna levnadsskildring över västerns mäktigaste motståndssymbol - siouxhövdingen Sitting Bull. Ingen svensk populärhistorisk författare och kännare av 1800-talets västern tycks kunna leva sig in i den indianska verkligheten och spegla den på ett moraliskt och mänskligt rättvist sätt som den aktuella författaren. På ett lättgreppat språk, utan förskönande omskrivningar eller ursäkter blottläggs den amerikanska livsrumspolitiken i all sin motbjudande nakenhet. Författaren gräver djupt och omtolkar många episoder och händelser som tagits för givna. Sitting Bull tecknas lika mycket genom hans egna utsagor som genom en okuvlig hängivenhet och handlingskraft till försvar för folkets rätt till sin särpräglade andlighet och kultur och ett sakraliserat land. Källmaterialet är överväldigande rikt och skiftesrikt. Den avdelningen inleds med en informationsrik essä. En behändig vägledning för den vetgirige.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Geronimo

Geronimo och hans tid

24 mars 2014

Det finns amerikanska alternativ som gör ett bättre jobb runt G:s liv. Den tämligen torra stilen förhöjer knappast bokens värde.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Abraham Lincoln : hans liv och tid

Martyr med glorian på sned

20 mars 2014

Ibland är det osagda intressantare än det som sägs. Handling eller brist på dylik är mer avslöjande än all fraseologi. Ekendahl tycks på det hela taget stämma in i den dissonanta amerikanska hyllningskör som ända sedan Lincolns död odlat myten om denna vankelmodiga rasist och kallhamrade kolonisatör. Imperialistiska, ekonomiska, industriella, handels- och geopolitiska faktorer spelade nyckelroller för Lincolns beslut att öppna inbördeskrigets blodiga vals 1861. Slaveriets avveckling kom i andra hand. Kriget mellan nord och syd resulterade i över 600 000 förödda människoliv. Kanske hade det lidande USA senare åsamkat världen globalt minimerats om landet delats. Vem vet? Författarens sympatier ligger helt visst på de angloamerikanska erövrarnas sida - känslan för de indianfolk som lidit helvetets kval, massakrerats av nordstatsgeneraler och berövats sitt land och sin kultur, är försumbar och fåordig. Brist på kunskap eller inte, det är segrarversionen vi bjuds. Lincoln styr landet på 1860-talet när de värsta övergreppen och blodbaden på USA:s indianer begås. Ett exempel: Den 26 dec 1862 hängs 38 dakotaindianer i Mankato, Minnesota, sedan indianerna, avsvindlade sin mark av hänsynslösa politiker och affärsmän, revolterat. Lincoln godkände dödsdomarna, och det blev den största massavrättningen i landets annaler. Vidare: Den kolonisation av västern som Lincoln iscensatte genom att skänka bort enorma arealer indianmark till soldater och vita nybyggare och öppna upp för de transkontinentala järnvägarna över urinvånarnas marker och samtidigt berika järnvägsbolagen saknar också motstycke i USA:s tillblivelsehistoria. Att missa en utvecklad analys av konfrontationerna mellan Lincolns modell för erövring av kontinenten och indianfolkens rätt till liv, kultur och hemland reducerar onekligen bokens värde. Lägg därtill att den saknar en ordentlig källförteckning vilket borde vara ett minimikrav i dylika sammanhang. - Propaganda, etnisk rensning och folkmord skapar inga "stora" presidenter. Det borde författaren ha insett istället för att svälja myten med hull och hår...

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee : erövringen av ...

En maläten historia

8 oktober 2012

Det är inte fel att ta parti för Nordamerikas urbefolkningar - tvärtom. Men att rekommendera den här boken är bara ett fattigdombevis för den svenska bokmarknaden. Boken gavs ut 1970 - för 42 år sedan! Och är kuriosa idag. Den är illa översatt och delvis felaktig. Som skönlitterär författare tog sig Brown nog vissa friheter som inte rimmar med de krav man kan ställa på en populärvetenskaplig historik. Att vara uppdaterad är själva idén. Forskningen går hela tiden framåt. Brown avled för 10 år sedan och har inte uppdaterat boken under åren efter 1970. Att leva på läsarnas okunnighet är inte särskilt snyggt. Det finns mängder av amerikanska historiker som slår Brown med hästlängder idag. Och på svenska hittas till exempel Peter Glas "Geronimo" (2011) och Tommy Erikssons "Custers sista strid" (2011) som bägge är fängslande, faktatrogna och moderna "indianböcker".

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Custers sista strid : en biografi : drabbningen vid ...

Enastående och tempostark indianbok

23 december 2011

Författaren jagar fram som en furie över de 517 boksidorna. Det är en helgjuten historia om den excentriske general Custer, prärieindianernas färgstarka ledare, som Sitting Bull och Rain-in-the Face m fl, indiansk kultur och andlighet, och hur den amerikanska raspolitiken raserade allt. Boken är inledningsvis en ruskig resa i rasismens spår från Columbus till Custer. Man kommer osökt att tänka på nazismens härjningar i Östeuropa långt senare. Little Big Horn-striden 1876 utreds med kirurgisk precision. Men det handlar också om hur de vitas sjukdomar, alkohol och brutna avtal och svek förstörde indianstammarna. Vi får också följa inbördeskriget 1861-65 med Custer som nyckelaktör. Han var krigets och pressens kelgris och närde själv presidentdrömmar. Det är en modern historik som slår det mesta som skrivits eller översatts till svenska i genren. Källförteckningen är enorm. Den som är det minsta intresserad av amerikansk historia - som den verkligen var! - bör läsa boken.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej