Användarprofil Robert Stenkvist / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Robert Stenkvist

Antal betyg: 24
Antal recensioner: 19

Rasister det är vi allihopa

Korn skriver om postmodernismen död

1 juli 2016

Dan Korn beskriver i sin bok mycket väl utvecklingen av de idéströmningar som lett fram till postmodernismen, postkolonialismen och slutligen det vi kallar Politisk Korrekthet. Han kritiserar starkt de som kallar sig "antirasister" och många typer av feminism. Den kritiken väger dock mycket lätt mot den förödande sågning han gör på allt vad antirasism och politisk korrekthet heter. Behållningen av boken är mycket det intellektuella historiska perspektiv han ger mycket av de snurriga idéströmningar som vi alla normala sunda människor tvingas bemöta dagligdags. Boken är, vad jag tycker, mycket lättläst och lämpar sig utmärkt väl för sommarläsning i hängmattan. Ta det som ett lästips!

5 av 5 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Saknad

"Saknad" berättar om det glömda folket

27 maj 2022

Katarina Barrling och Cecilia Garme har skrivit boken "Saknad", en bok som fyller det tomrum vilket helt saknats i den svenska debatten om migrationen och samhällsomvandlingen till det mångkulturella samhället. Bortom alla ekonomiska beräkningar av vad migrationen kostat, bortom alla skriverier om kriminalitet och utanförskapsområden, beskriver författarna den saknad många svenskar och t.o.m. tidiga invandrare känner för den samhällsomvandling som den politiska eliten beslutade om på sjuttiotalet. En saknad som är fullt legitim, naturlig och förståelig, om det inte vore för den åsiktskorridor vi har i dag.

4 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Gustaf Mannerheim

Trovärdig historiebeskrivning av 2:a världskriget

27 december 2019

Mannerheim
Boken Gustav Mannerheim av Dag Ahlander är verkligen en läsupplevelse som jag kan rekommendera den historiskt intresserade. Första delen av boken som behandlar Mannerheims barndom är lite trög. Men vem visste att Mannerheim var ett problembarn, gränsande till ligist som ung?

Den stora behållningen av boken är andra halvan som handlar om 2:a världskriget och hur Mannerheim ömsom genom att leda hårda strider och ömsom genom avancerad och riskabel politisk navigering mellan Tyskland och Sovjet lyckas behålla Finlands självständighet. Det var ett vågspel på högsta nivå som till slut lyckades,delvis genom Hitlers militära beundran för Mannerheim och Stalins motvilla respekt för den skicklige härföraren.

Jag anser också Ahlander ger en mycket trovärdig historiebeskrivning av skeendena under 2:a världskriget, det finns gott om andra, mindre trovärdiga beskrivningar av samma skeende.

4 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Familjen

Klankriminaliteten är värre än gängkriminaliteten

10 augusti 2020

Det talas och rapporteras mycket om "gängkriminaliteten". I boken "Familjen" av Lerneby beskrivs en stor familj med många släktingar (Ali Khan). Det är en klan, som ägnar sig åt grov kriminalitet som grov narkotikasmuggling, utpressning, mord misshandel och övergrepp i rättssak. I princip alla som anmäler familjen blir hotade till livet och tar tillbaka sin anmälan, även de som blivit utsatt för mycket grova brott av familjen. Självklart överlappar det vi kallar gängbrottslighet med klankriminaliteten, men det finns klara skillnader när det är en klan som står för kriminaliteten. Klanen håller ihop på ett annat sätt än de rena gängen, de riskerar inte att splittras på det sätt gängen många gånger kan göra. Klanerna ställer upp för varandra på ett intimare och starkare sätt. Lojaliteten är oerhört stark inom klanen. De kan hjälpa varandra i högra grad med vittnesmål och att undanröja bevis och vittnen. På så sätt är klankriminaliteten många gånger en svårare nöt att knäcka än gängen.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Kalifatets återkomst : orsaker och konsekvenser

Lättläst och frispråkig

24 februari 2016

Lättläst och frispråkig bok om islams komplicerade mönster och olika grenar samt deras påverkan på dagens konflikter i främst Mellanöstern. Relativt stor del av boken behandlar det politiska spelet och bakomliggande krafter bakom olika grupperingar i mellanösternkonflikterna. Den stora behållningen är också den, enligt Norell, naiva svenska hållningen till radikal islamism i slutet av boken. En lagom djup bok och orienterande bok som inte förlorar sig i Kairodeklarationen och annat sådant.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Suecia Antiqua et Hodierna

Erik Dahlberghs livsverk

10 januari 2016

Erik Dahlbergh är en av Sveriges stora, skickligaste och mångsidigaste statsmän. Hans titlar utgör en lista på flera rader på ett A4 ark och han blev till slut både adlad och friherre. Detta trots en förhållandevis enkel uppväxt där föräldrarna dog tidigt.

Suecia är Dahlberghs livsverk som tog 30 är av hans liv. Det är en tecknad beskrivning av ett Sverige som Dahlbergh älskade. Allt det som utmärkte Sverige och som då utgjorde landets stolthet har Dahlbergh samt en del andra tecknare fått på pränt i boken, som inte är något annat än Dahlbergh själv i bokform.

2 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Det hotade universitetet

Tänkvärd bok om högskoleväsendets utveckling

13 augusti 2016

En antologi där olika författare, samtliga knutna till högskolevärlden på olika sätt, ger sin syn på högskolans utveckling. Mycket handlar om statens styrning och finansieringen av högskolan. Bilden författarna ger är inte rosenskimrande, men hur sann den är är upp till läsarna. Bra lättläst bok som väcker både tankar och vissa farhågor.

1 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Väljarnas hämnd : populism och nationalism i Norden

Väljarnas hämnd - Bengt Lindroth

21 juli 2016

Lindroth har i boken "Väljarnas hämnd" gått igenom det han kallar populistpartiernas utveckling i de nordiska länderna. Det är betydande skillnader på både hur de systemkritiska partierna ser ut och deras historiska utveckling och Lindroth beskriver detta tämligen objektivt. En bärande tråd i boken är vad populism egentligen är. Lindroth citerar Marie Demker och Cecilia Malmström enligt följande på sid. 273

"Att det funnits en skillnad i synsätt mellan regeringspolitiker och väljare ända sedan migrationspolitikens födelse på 1970-talet. Spetsar man till det kan man tala om eliterna kontra folket."

Det är huvudtemat i hela boken, eliterna kontra folket, Lindroth förstår dock inte själv betydelsen av det han citerar och att det är vad han kallar "populism". I demokratier finns det alltid en möjlighet för nya partier att kapa åt sig mandat och makt om den politiska nomenklaturen fjärmar sig från de väljare de skall representera. Det är den demokratiska essensen i våra demokratier. Sviker företrädarna finns det andra att rösta på.

När det gäller SD blandar Lindroth ihop det gamla bunkergänget med förnyarna från Lund, vilket kan tyckas vara mer än lovligt slarvigt. I övrigt betecknar Lindroth SD som ett populistiskt nationalistparti, men går dock emot Arnstad och Olle Larsmo som betecknar SD med fascistiska epitet. Kan man rentav spåra lite motvillig beundran från Lindroth för att SD ensam så länge stod emot etablissemangets tryck? Det får läsarna avgöra själva. Barbro Holmberg och Göran Persson sticker också ut i Lindroths bok som åtminstone tveksamma inför den oerhört generösa immigrationspolitik som riksdagen i övrigt verkar vara överens om.

Trots Lindroths motvilja mot populism och vad han tycker, "oseriösa partier" så är boken en guldklimp gällande de olika systemkritiska partiernas utveckling i Norden. Lindroth anstränger sig för att hålla en neutral och opartisk ton trots att han kanske inte når ända fram. Oavsett vilka politiska åsikter man har är boken mycket läsvärd.

1 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Road to Somewhere

Att förstå utvecklingen i västvärlden efter 1960

5 december 2020

Goodhart beskriver en utveckling där våra västerländska samhällen blivit alltmer splittrade och där en klyfta uppstått mellan eliterna och folket i våra stater. Boken handlar om hur denna klyfta uppstått och hur den utvecklats. Varför uppstod den "högerpopulistiska" våg som dragit över västvärlden och hur kunde Trump vinna över Hillary Clinton?

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej