Användarprofil albert / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av albert

Antal betyg: 26
Antal recensioner: 26

Israel och hennes fiender

En intressant och läsvärd bok

10 april 2020

Författaren har gjort en helomvändning i sin tidigare syn på Israel-Palestina konflikten. Det är sällsynt. Men han har haft modet att reflektera över sin inställning, släppa all personlig prestige det innebär att erkänna han haft fel samt på ett klarsynt sätt omprövat sina tidigare slutsatser.

Resultatet har blivit denna lättlästa bok som borde intressera alla fördomsfria läsare med intresse för denna Mellanösternkonflikt.

Den enda svagheten med boken är att författaren, i likhet med de flesta andra Västerlänningar och israeler, inte förstår att konflikten inte enbart är av politisk natur. Utifrån ett arabiskt perspektiv är det inte fråga om politik utan politik och islam. Vad har då islam med konflikten att göra? Allt. Det är nämligen orsaken till att fred som avslutar konflikten inte kunnat uppnås. Det finns tre viktiga faktorer av religiös och en av kulturell natur som gör att fred inte kunnat uppnås: 1. Judar förklaras av islams gud vara muslimers värsta fiender (Koranen sura 5:82). Det kan ingen annan än islams gud förändra. Och än har jag inte nåtts av några rapporter om förändring. 2. Muslimer är förpliktade att återerövra territorium som tidigare varit under islamsk lag och styre och dessutom döda de fiender som motsätter sig återerövringen (Koranen sura 2:191 och 2:193). Det betyder vi kan förvänta oss ett folkmord på alla de judar som motsätter sig islamisk dominans i fall islamiska styrkor besegrar de israeliska 3. Fred med otrogna är enligt islamisk lag inte ett avslutande av konflikter. De är bara vapenstillestånd. Det gäller också de sk. fredsavtalen med Jordanien och Egypten. (Den fredslösning författaren skissat upp i sitt avslutningskapitel förändrar inte den saken) 4. Hederskulturen inom ett klansamhälle styrt av skam och heder.

Att tro det skulle finnas någon Palestina arabisk ledare som skulle ingå en fred som avslutar konflikten är främmande och ytterst osannolik. Det vore att svika sin plikt mot islams gud att återerövra territorium tidigare under islamiskt styre. En oerhörd synd som skulle leda till att denne troligen mördas och med säkerhet förlora en möjlig plats i paradiset i efterlivet och istället tvingas tillbringa det i helvetet.
Att vara ansvarig för att avsluta konflikten skulle dessutom ses som ett nederlag med förlorad heder och omöjlig att återupprätta vilket skulle få oöverskådliga följder för denne ledares klan i allmänhet och familj i synnerhet.

Så hur stora är chanserna till en varaktig fred mellan Israel och palestinierna? Med de förutsättningar jag skissat ovan....noll%. I fall att arabvärlden sekulariseras, islam försvagas och förlorat sin attraktionskraft samt viljan att ersätta klansamhället med en väl fungerande demokratisk rättsstat, ja då kan det börja bli dags att tala om saken. Men tills dess gäller att Israel fortsätter vara på sin vakt och bevarar sin militära överlägsenhet. Så fred, om det är en varaktig fred man eftersträvar, kommer dröja....länge.

3 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Konsten att överleva i en övermedicinerad värld : så...

Bra bok

15 september 2020

Huvudbudskapet i boken är att man endast ska ta mediciner i yttersta nödfall. De flesta mediciner anser han gör mer skada än nytta.
Det som är bra med boken är också att han poängterar något läkare aldrig annars talar om, nämligen läkemedelsbiverkningarna. Detta varnas för liksom övermedicineringens faror.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

The Critical Qur'an: Explained from Key Islamic Comm...

Bästa Koranen

30 december 2021

Jag har flera Koraner.
Den här översättningen är den bästa och rekommenderas varmt till de som vill veta vad islams gud säger och tycker.

I boken används inga förskönande omskrivningar vilket ofta annars är fallet med Koraner i Väst där många översättningar är avsedda att användas för mission och ge en positiv bild av islam.
Men Robert Spencer, kanske den främste islamkännaren i Väst, gör inga försök till skönmålning.

Koranens text som ofta innehåller motsägelser och är osammanhängande eftersom den inte följer en tidsaxel kan vara mycket svår att förstå. Men med Spencers framställning som bygger på och hänvisar till kommentarer och tolkningar gjorda av inom islam allmänt erkända lärde så får vi en förståelse för vad islams gud tycker och vad muslimer tror på.

Boken är lämplig för såväl muslimer som icke muslimer.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur...

Mycket informativ bok

15 september 2020

Denna bok avslöjar bl.a. läkemedelsindustrins manipulationer för att få sina läkemedel godkända och hur de köper lojalitet av läkare för att skriva positivt om mediciner i medicinska tidskrifter och mycket annat.

Läs denna bok och du får insyn i en helt ny värld som du inte tror existerar.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

The Palestinian Delusion

Bäst i test!

10 april 2020

Författaren är en av Västvärldens kunnigaste personer i islam. Denna bok förklarar orsakerna till varför Israel-Palestina konflikten inte kunnat lösas.

Författaren behandlar den judiska statens tillblivelse, rötterna till hatet mot Israel, arabernas anfall 1948, skapandet av det palestinska folket, fredsprocessen, avtalsförhandlingarna i Camp David där fred skapades mellan Israel och Egypten, fred är inte fred utan vapenstillestånd och skissar en möjlig lösning på konflikten,

Vill man lära sig fundamenta och orsakerna till de misslyckade fredsförsöken så får man förklaringarna i denna bok.


Borde vara obligatorisk läsning för varje intresserad av konflikten!! Läs och lär.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Underkastelse

Välskriven och insiktsfullt

26 februari 2019

Författaren kan islam och vet vad som väntar om islam lyckas ta över europeiska demokratier. En otäck framtidsskildring. Rekommenderas starkt.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Yentl : yeshivapojken

Jag gillar Singer

30 december 2021

Den här boken innehåller korta noveller.
Singer avslöjar i dessa att han är väl bevandrad i judisk mystik.
Har man studerat judisk kabbala så ser man klart hur influerad Singer är i den judiska mystiken. Och har man kunskap i denna blir behållningen desto större. Ja, en rent ut andlig upplevelse.

För mig är Singer den främste inom skönlitteraturen. Ingen når som han upp till skönlitteraturens andliga höjder.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Sköldkörteln och mycket mer

Mycket bra och informativ bok

15 juli 2021

Jag rekommenderar boken till alla som har sköldkörtelsjukdom och alla som har det ovetandes.
Går man till doktorn tas prov på TSH och T4 men inte T3. Men T3 är det aktiva hormonet som påverkar kroppens alla celler förutom bräss och testiklar.
Det innebär man kan ha mängder av symtom i olika kroppsdelar som har sin orsak i att T4 inte konverteras till T3 i tillräcklig mängd och då inte når ut till alla kroppens celler.
Är TSH och T4 inom gränsvärdena så säger doktorn att sköldkörteln fungerar bra trots att man kanske har brist på T3 eller ligger över men nära det lägre gränsvärdet. Många, många har råkat ut för det. Jag är själv medicinerad med Levaxin (T4) och varje gång har doktorn sagt att mina värden är ok.
Men en gång gick jag till doktorn i ett annat ärende. Vi gick då igenom medicinlistan och jag sade då jag tar Levaxin men märker ingen skillnad så jag kanske lika gärna kan sluta. Då sade han att vi istället skulle öka dosen och se hur mitt T3 låg. Det visade sig ligga på 3,3 och gränsvärdet är 3-6,6. Jag låg alltså bara lita högre än den nedre gränsen. Så allt borde vara ok. Bara det att det inte gjorde det. Men eftersom jag inte kände någon bättring höjde doktorn dosen med 50%. Och efter 4 veckor började det hända saker. Jag slutade frysa, magen som varit trög i åratal började fungera normalt och efter 16 veckor började min psoriasis avta liksom en överkänslighet mot massor av födoämnen. Jag hade levt med dessa problem i 50 år! Men det räckte med en liten doshöjning så blev jag som en ny människa. Så den slutsats jag drar är att har man många hälsoproblem, t.ex autoimmuna sjukdomar så kolla alltid sköldkörteln, för är den för låg kommer du aldrig tillrätta med dina problem, i synnerhet med inflammatoriska sjukdomar.

Nämnas kan att refvärdena för T3 efter doshöjningen låg på 4,3. En liten höjning kan tyckas men för mig gjorde det en himmelsvid skillnad. Så tror du att du har problem med sköldkörteln eller är medicinerad utan att du märker förbättring så begär alltid att få ett test på T3. Och är T3 på den lägre nivån men inom referensvärdet så säg till doktorn du vill optimera ditt T3 så det ligger mellan 4,5-6.

Kroppens viktigaste organ är hjärnan och hjärta. Därefter kommer lever, njurar m.fl och sist huden. Så är man undermedicinerad så kommer T3 inte ut till huden vilket förklarar varför personer med hudsjukdomar som psoriasis ofta har hypotyreos som kan vara oupptäckt eller diagnostiserad men undermedicinerad.
(Jag känner mig ganska övertygad om att underfunktion i sköldkörteln har en viktig eller central roll för uppkomsten av hudsjukdomen psoriasis)

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Mohammed and the Unbelievers

Mycket bra bok om profetens liv

23 april 2021

I denna biografi berättas om profetens liv och leverne utifrån islams egna heliga texter.
Här sätts texterna i sitt rätta historiska sammanhang så man lätt kan förstå hur olika delar av Koranen hänger ihop med profetens liv.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej