Användarprofil albert / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av albert

Antal betyg: 16
Antal recensioner: 16

Israel och hennes fiender

En intressant och läsvärd bok

10 april 2020

Författaren har gjort en helomvändning i sin tidigare syn på Israel-Palestina konflikten. Det är sällsynt. Men han har haft modet att reflektera över sin inställning, släppa all personlig prestige det innebär att erkänna han haft fel samt på ett klarsynt sätt omprövat sina tidigare slutsatser.

Resultatet har blivit denna lättlästa bok som borde intressera alla fördomsfria läsare med intresse för denna Mellanösternkonflikt.

Den enda svagheten med boken är att författaren, i likhet med de flesta andra Västerlänningar och israeler, inte förstår att konflikten inte enbart är av politisk natur. Utifrån ett arabiskt perspektiv är det inte fråga om politik utan politik och islam. Vad har då islam med konflikten att göra? Allt. Det är nämligen orsaken till att fred som avslutar konflikten inte kunnat uppnås. Det finns tre viktiga faktorer av religiös och en av kulturell natur som gör att fred inte kunnat uppnås: 1. Judar förklaras av islams gud vara muslimers värsta fiender (Koranen sura 5:82). Det kan ingen annan än islams gud förändra. Och än har jag inte nåtts av några rapporter om förändring. 2. Muslimer är förpliktade att återerövra territorium som tidigare varit under islamsk lag och styre och dessutom döda de fiender som motsätter sig återerövringen (Koranen sura 2:191 och 2:193). Det betyder vi kan förvänta oss ett folkmord på alla de judar som motsätter sig islamisk dominans i fall islamiska styrkor besegrar de israeliska 3. Fred med otrogna är enligt islamisk lag inte ett avslutande av konflikter. De är bara vapenstillestånd. Det gäller också de sk. fredsavtalen med Jordanien och Egypten. (Den fredslösning författaren skissat upp i sitt avslutningskapitel förändrar inte den saken) 4. Hederskulturen inom ett klansamhälle styrt av skam och heder.

Att tro det skulle finnas någon Palestina arabisk ledare som skulle ingå en fred som avslutar konflikten är främmande och ytterst osannolik. Det vore att svika sin plikt mot islams gud att återerövra territorium tidigare under islamiskt styre. En oerhörd synd som skulle leda till att denne troligen mördas och med säkerhet förlora en möjlig plats i paradiset i efterlivet och istället tvingas tillbringa det i helvetet.
Att vara ansvarig för att avsluta konflikten skulle dessutom ses som ett nederlag med förlorad heder och omöjlig att återupprätta vilket skulle få oöverskådliga följder för denne ledares klan i allmänhet och familj i synnerhet.

Så hur stora är chanserna till en varaktig fred mellan Israel och palestinierna? Med de förutsättningar jag skissat ovan....noll%. I fall att arabvärlden sekulariseras, islam försvagas och förlorat sin attraktionskraft samt viljan att ersätta klansamhället med en väl fungerande demokratisk rättsstat, ja då kan det börja bli dags att tala om saken. Men tills dess gäller att Israel fortsätter vara på sin vakt och bevarar sin militära överlägsenhet. Så fred, om det är en varaktig fred man eftersträvar, kommer dröja....länge.

3 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur...

Mycket informativ bok

15 september 2020

Denna bok avslöjar bl.a. läkemedelsindustrins manipulationer för att få sina läkemedel godkända och hur de köper lojalitet av läkare för att skriva positivt om mediciner i medicinska tidskrifter och mycket annat.

Läs denna bok och du får insyn i en helt ny värld som du inte tror existerar.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

The Islam in Islamic Terrorism

Mycket bra bok

28 september 2020

Ibn Warraq är konvertit och vet vad han skriver om.
En bok jag varmt kan rekommendera den som vill lära sig de teologiska grunderna i islams heliga skrifter för jihad, islams ideologi, islamisk historia, olika jihadistgrupper genom historien och mycket mycket annat intressant.

Ett måste för den som vill lära sig förstå sin fiende och dennes mål.
Insiktsfull, kompetent, intressant, en ögonöppnare. Läs denna bok. Du kommer inte ångra detta!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Arab Winter Comes to America

Bra bok

28 september 2020

Islamspecialisten Robert Spencer är väl insatt i hur jihadismen och fanatisk islam i dess olika former är aktiva i USA. Han beskriver också infiltrationen av dessa element i landets olika institutioner och hur naiva myndigheter låter sig förledas tro islam är "fredens religion".

Rekommenderas för den som är intresserad av att bevara vår Västerländska fria och demokratiska civilisation.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Kimchi och kombucha : den nya vetenskapen om hur tar...

Snygg bok.

28 september 2020

Men lider du av intoleranser mot histamin, aminer och salicylater m.fl. intoleranser så är detta ingen givande läsning för dig.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

It's All in Your Mouth

Mycket intressant

28 september 2020

Tandläkaren som skrivit boken utgår från ett holistiskt sätt att se på munnen och tänder. Han kallar denna typ av tandvård för biologisk tandvård.
Jag tror det här är framtidens tandvård.
Rekommenderas.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Samtal med Hitler

Mycket intressant bok

28 september 2020

Det står i förordet att vi vet att samtalen inte återspeglar verkliga samtal.
Men det tror jag inte på. Rauschning stenograferade samtalen så självklart är samtalen inte ordagrant berättade. Men känner man till Hitlers politik och WW2 så är samtalen tvärtom en bekräftelse på att samtalen i stort sett är korrekt återgivna.
En bok som varmt kan rekommenderas till den som vill lära känna Hitlers innersta tankar och hans själsliv.
Ett måste!!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Allt jag känner är att mina fötter gör ont : förhöre...

Kommendanten

28 september 2020

Intressant läsning. Jag uppfattar Höss var en ganska resignerad person som villigt svarade på de frågor förshörsledarna ställde honom inför. Han var ingen förnekare utan tyckte bara han gjorde sin plikt.
Ingen medkänsla, inget ifrågasättande. Lojalare undersåte kunde Hitler knappast önskat sig.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

The Complete Infidel's Guide to ISIS

Bra bok

28 september 2020

Islamspecialisten Robert Spencer kan sin sak. Vill man lära sig om vad ISIS är för organisation är denna bok en mycket informativ läsning.
Rekommenderas för den som vill lära sig förstå denna islamiska jihadistorganisation.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej