Användarprofil Mikael Gustafsson / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Mikael Gustafsson

Antal betyg: 6
Antal recensioner: 5

Understanding the Enneagram

Ett måste!

5 november 2015

Den här boken har det mesta man kan önska sig vad gäller en djupare förståelse för Enneagrammet. Dock behöver man först läsa författarnas första bok, Personality Types, eftersom referenser görs till den i många fall. Men det är inte någon nackdel, utan tvärtom en styrka hos framställningen eftersom krutet då kan läggas på andra aspekter. Så se gärna denna bok som en uppföljning och fördjupning till nämnda bok, därtill gärna i kombination med deras andra bok The Wisdom of the Enneagram.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Den högkänslige mannen : lär dig att använda din kän...

En bok för både högkänsliga män och kvinnor!

26 november 2018

I den första delen tar författaren avstamp i frågan "Finns det en maskulinitetskris?"; riktar sedan fokuset mot den högkänslige mannens problematik med det traditionella maskulinitetsidealet men också mot vad en sådan man kan bidra till i skapandet av ett nytt maskulinitetsideal; och tar upp frågan om vad högkänslighet är i vetenskapliga termer. Det sistnämnda omfattar definitioner och beskrivningar av t.ex. temperament, extraversion och introversion, beteendehämning, långsamt "upptinade" småbarn, orkidé- och maskros- men också tulpanbarn, samt känslighetens negativa problem men också fördelar. Därefter beskriver han de vetenskapliga aspekter som varje högkänslig person bör känna till: begreppet Sensory Processing Sensitivity (SPS) och hur detta effektmässigt manifesteras i djup bearbetning, överstimulering, känslomässig reaktivitet och empati, samt känslan för det subtila -- d.v.s DOES-modellen. Falkenstein betonar dessutom att egenskaperna måste finnas närvarande tidigt i livet -- och inte som effekter av t.ex. psykisk störning eller trauma -- vilket också är ett viktigt kriterium.

I den efterföljande större delen av boken ger Falkenstein på ett öppensinnat sätt oss en stor uppsättning strategier att använda vid behov, som stöd för att upprätthålla ett gott liv som högkänslig. Detta görs genom en blandning av teorier och övningar baserade på t.ex. kognitiv beteendeterapi (KBT), mindfulness och acceptans, fysisk avslappning och fantasi, men hanterar också relationen till oss själva, självförtroende och självkänsla samt självomsorg. Boken avslutas med en fruktbar intervju om HSP-män med dr Elaine Aron, som också står för bokens förord. Dessutom avslutas samtliga kapitel i boken med en empirisk uppsättning röster från några högkänsliga män, vilka har deltagit i en studie som utförts av författaren. Dessa röster visar sig både bidra till igenkänning och väsentliga insikter, tycker jag.

Som väl redan har framgått av tonen i den här recensionen har jag funnit att boken kan vara värdefull för både män och kvinnor som a) är intresserade av seriös och välinformerad litteratur om det högkänsliga personlighetsdraget, b) vill arbeta med sig själva för att bättre kunna hantera känslor och överstimulering, och/eller c) är nyfikna på vilka budskap högkänsliga män kan ha till världen. Då jag har varit informerat medveten om min egen högkänslighet sedan 2012 har jag vid det här laget läst och funderat över en tämligen stor mängd böcker om högkänslighet. Ändå finner jag denna bok uppfriskande. Jag tror det beror på det komprimerade sätt som Falkenstein lyckas förpacka budskapet på och på hur han adresserar läsaren, men också förstås på min personliga behållning av boken. Därtill uppskattar jag hans starkt positiva syn på HSP-mäns (och -kvinnors) potentiella roll i världen. Den högkänslige mannen gör sig helt enkelt perfekt i bokhyllan bredvid Elaine Arons Den högkänsliga människan. :-)

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Orkidébarnet

Högkänslig = Svag, skör = Falskt

21 augusti 2018

Vad jag sammanfattningsvis tycker att Charlotta Lagerberg-Thunes så förtjänstfullt lyckas förmedla med den gripande berättelsen om orkidébarnet Lovisa är att känslighet till syvende och sist inte alls främst behöver förknippas med svaghet eller skörhet. Tvärtom är ju Lovisa en riktig fighter som kämpar vidare genom livet trots att den jordmån hon växer upp i inte tillnärmelsevis klarar av att ge henne den näring och det stöd hon så väl behöver. Det tycker jag är ett av de allra viktigaste budskapen i boken då det kan ingjuta både kraft, mod och hopp hos andra högkänsliga personer. Kanske i synnerhet hos de unga.

Som en bonus hör till varje kapitel citat från kända sångtexter. Dessa kan förvisso ge en ytterligare dimension till berättelsen men ofta gäller det rakt motsatta - d.v.s. berättelsen kan i stället ge dimension åt citaten, då de sistnämnda kan filtreras genom perspektiv som framkommer i berättelsen.

Jag kan inte låta bli att se fram emot att läsa om hur det går för Lovisa i den planerade del två av serien, Fjärilsdrömmar, då jag vill veta hur hon kommer att tackla vuxenlivets utmaningar i form av t.ex. yrkesliv, familjebildning och föräldraskap. Vilka verksamma strategier kommer hon att lära sig och använda sig av inom de domänerna för att i egenskap av högkänslig person på ett bättre sätt komma till sin rätt? Men också, hur kommer hon att själsligt mogna som människa? Den unga Lovisa tycks ständigt drabbas av världen runtomkring henne, och det är nog en upplevelse som många unga kan känna igen sig i - kanske i synnerhet unga högkänsliga. Hur kommer då hennes världsbild att påverkas och förändras i takt med att hon etablerar sig alltmer i vuxenvärlden? Det vill jag gärna läsa om. 🤗

Och ja, faktiskt ser jag redan nu fram emot resterande böcker i serien, då jag vill veta hur en medelålders och äldre Lovisa upplever sig själv och sin omvärld. Måhända får vi då möta en alltmer mognare person som kan bjuda på insiktsfulla klokskaper om såväl sig själv som om människosläktet, om Jorden, Universum och Alltet? Utan att vilja springa händelserna i förväg så måste jag medge att jag ser fram emot den läsningen i sådana fall. 🤗

Jonaz Juura, HSP Sweden.eu

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

The Wisdom Of The Enneagram

Rekommenderas verkligen!

5 november 2015

Rekommenderar verkligen den här boken till den som vill gå något djupare än till endast olika personlighetstyper/egon enligt Enneagrammet. Med hjälp av boken kommer man till nivåer där psykologi och andlighet knyts ihop på ett mycket pedagogiskt och utförligt sätt.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Facets Of Unity

Fantastisk!

5 november 2015

Jag tycker att den här boken utgör en fantastiskt givande läsning för den som vill undersöka de djupare aspekterna av Enneagrammet, de som adresserar det andliga/universella djupet under egot och de olika personlighetstyperna.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

The Theory and Practice of Taiji Qigong

(enbart betyg)

10 maj 2016