Användarprofil Olle Z Haeggström / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Olle Z Haeggström

Antal betyg: 9
Antal recensioner: 9

Massutmaning : ekonomisk politik mot utanförskap & a...

En viktig bok

29 december 2017

Boken är ett sakligt och viktigt bidrag till debatten om hur vi bör hantera de frågor och problem som de senaste årens stora invandring medfört.
Författaren går på ett systematiskt sätt igenom fråga efter fråga och med slutsatser som säkert uppfattas som obekväma för både politiker och media.
En bok som borde vara ett måste för alla som avser att bidra till en lösning och som inte enbart
vill ut-trumpeta den ena eller andra sidans mer eller mindre fastlåsta ideologiska käpphästar.
Boken visar på ett sakligt sätt hur flertalet av den senaste tidens politiskt korrekta myter om invandringens effekter är just myter och saknar koppling till verkligheten.
Boken är inte direkt lättläst men faktaspäckad och med en diger referenslista.

3 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Larmrapporten

Årets viktigaste bok?

10 december 2017

En viktig bok. I en tid då sanna liksom falska budskap sköljer över oss från alla olika tänkbara media behövs en handledning om man vill kunna skilja sant från falskt.
I tidigare medielandskap kunde oftast falska nyheter sorteras bort av kunniga redaktionella medarbetare. Visst hände det att felaktiga nyheter slank igenom, men detta upplevdes som pinsamt av både redaktören och den ansvarige utgivaren,
I dag är det annorlunda. Många falska nyheter förpackas så väl att de kan vara mycket svåra att upptäcka att de är fake, Avsändarna gör detta medvetet och syftet kan vara allt från obetänksamma skämt till ren illvilja och avsikt att skapa rädsla eller opinion för det ena eller andra. Det finns även exempel på media som medvett låtit falska nyheter publiceras i kommersiellt syfte. (T.ex.för att öka försäljningen eller för att få mer medel för forskning)

Emma Frans är forskare och har i sitt arbete tvingats lära sig att med olika metoder och medel skilja sant från falskt.
I boken "Larmrapporten" delar hon med sig av sina kunskaper. Efter att ha läst den kan jag nog garantera att läsarens förmåga att genomskåda falska nyheter och/eller falska s.k. "forskningsrapporter" har ökat. Hur mycket, beror kanske både på den egna viljan att genomskåda det som är falskt och på hur mycket läsaren tagit till sig av innehållet.
Boken är inte svårläst men den kräver ett icke obetydligt engagemang från läsaren.
Borde ingå i undervisningen i skolorna, både för elevernas och lärarnas bästa.

Olof Haeggström

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Den hemliga trädgården

Ett "måste" bland barn- och ungdomslitteraturen.

30 november 2015

En riktigt bra bok.
Liksom många böcker skrivna för ungdom tål den väl att läsas även av vuxna. Dess budskap är att man aldrig skall ge upp. Att vi människor kan förändras, både som barn och vuxna. Även i till synes "hopplösa fall" är förändringen möjlig genom en lämplig påverkan. Författaren visar i boken hur naturen, här i form av en hemlig trädgård, tillsammans med medmänskligt förnuft kan hela och fostra individer som fått en mindre lyckad start i livet. Hur värme och vänlighet kan åstadkomma långt mer än man kan ana.
Boken är mycket trevligt skriven och illustrationerna lyfter boken och är helt genialiska. Författarinnan skulle säkert bli lycklig om hon kunde se hur väl illustrationerna samverkar med texten.
Det är visserligen hundra år sedan boken kom ut första gången men den känns i sitt budskap lika aktuell i dag.
Boken är dessutom tillverkad i kvalitet rakt igen. Den kommer att hålla både fysiskt och innehållsmässigt för många generationers läsning!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Nordens fjärilar : En fälthandbok

Fjärilsbibel

13 augusti 2019

Nordens Fjärilar är en utvidgad utgåva från den tidigare "Svenska Fjärilar". Boken berör enbart dagfjärilar och bastardsvärmare. Det finns ju en del dagflygande andra fjärilar, t.ex. Gammafly men dessa finns inte med. Boken illustreras enbart av fotografier och bra sådana som både visar fjärilarnas undersida (i vissa fall avgörande för artbestämning) samt variationer i teckningarna. Innehåller även utmärkta utbredningskartor och flygtid i form av lättydda stapeldiagram. Saknar möjligen också bilder av fjärilarnas larver. Formatet är sådant att boken går ned i en större rockficka. Den innehåller dessutom tips om fotografering och kända fyndplatser. Jag vill påstå att detta är den bästa och mest utförliga fjärilsboken som i dag finns i handeln.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Vad gör en bank?

Pengasystemet-risk eller möjlighet?

20 februari 2017

Andreas skriver lätt och begripligt om bankernas arbete med pengar och hur pengar skapas.
Boken ger en bra inblick i hur dagens pengasystem fungerar och vilka uppenbara risker som är förknippade med det.
Andreas skriver respektlöst och sin vana trogen med en mängd roliga liknelser vilket gör boken lättläst och roande.
Korta kapitel är också en fördel.
Rekommenderas till alla som har intresse av pengar och/eller värdepappershantering.
Olof Z Haeggström

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Frågor jag fått om Förintelsen

Förintelseskildring av en som var med

18 februari 2017

Mycket gripande. Underbart att det finns lägerfångar som orkar berätta och engagera sig i att försöka förklara vad som hände i nazityskland före och under kriget. Frågor som "Kan detta hända igen?" måst tyvärr besvaras med ja. Det inte bara kan, utan händer otroligt nog igen samtidigt som världen tycks stå handfallen.
Varför hände det? Ja det kan man fråga sig. Varför kan även i dag en demokratisk stat, i demokratiska val välja en fascistisk, psykopatisk clown till president?
Hédis berättelse hör till dem som går rakt in i hjärtat. Men vad kan vi människor i dag göra för att förhindra ett upprepande? Hédi gör vad hon kan. Men vad kan vi andra som får lärdom om allt detta ofattbara
göra för att förhindra ett upprepande.
Läs boken! Ge den till bekanta! Sprid kunskapen!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Fåglarnas Getterön

Annorlunda fågelbok

2 augusti 2016

Boken berättar om Getteröns historia och specifikt fågelområdets historia och tillkomst. Boken är trevligt skriven och en givande läsning för alla "Getterövänner". Boken innehåller också ett antal artbeskrivningar ofta med tillhörande populationsutveckling under flera år. Illustrationerna är många med fina bilder av främst Getteröns fåglar. Områdets "skapare", O F Reuterwall, som jag själv träffade på Getterön i slutet av 50-talet ägnas också en icke obetydlig och förtjänstfull uppmärksamhet. Saknar jag något är det möjligen några rader om Mikael Nord som under senaste decennierna mer eller mindre personifierat Getterön och Naturrummet där.
En trevlig bok och ett "måste" för alla Getteröskådare.

Olof Z Hæggström

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Matmyten : vetenskapen om vår mat

Banbrytande bok om myterna kring vår kost

18 juli 2016

Boken är banbrytande. Den ändrade helt min inställning till fetma och övervikt, dess olika orsaker och vilka åtgärder som fungerar och inte. Den förklarar på ett väl underbyggt sätt att de dieter, eller bantningskurer som dyker upp med varierande regelbundenhet inte är någon lösning i längden och att varje individ reagerar olika och på sitt eget sätt på liknande kurer.
När Rachel Carson publicerade sin bok "Tyst Vår" i början av 60-talet blev den startskottet för en mängd åtgärder för att förbättra vår yttre miljö.
Tim Spectors bok kan mycket väl komma att få samma betydelse för vår syn på den "inre" miljön. Betydelsen av mikroberna som lever i våra matsmältningsorgan och deras effekt på välbefinnande och svårdiagnostiserade åkommor är ett område som säkerligen kommer att bli föremål för en omfattande forskning framöver.
Kanske boken kan få politiker och miljöorganisationer att få upp ögonen för några av mänsklighetens allvarligaste miljöproblem problem i dag t.ex. socker och antibiotika.
En del smärre stavfel (som kanske kan kopplas till översättningen) kan verka störande för läsaren men förtar på intet sätt innehållet. Hade önskat att den var trådhäftad men får hoppas att den ändå håller för flera läsningar.
Skaffa boken och läs den! Ni kommer inte att ångra Er.
Olle Z Haeggström

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Krigsdagböcker 1939-1945

Lärorik krigsdagbok

25 maj 2015

En välskriven dagbok från krigsåren under andra världskriget. Urklippen och kopiorna av dagboken kan valfritt läsas som bilaga i slutet av varje år.
Att läsa om Hitlers märkliga förklaringar till invasionen i de olika länderna, Polen, Danmark, Norge är ju som att läsa Putins förklaringar till annekteringen av Krim eller interventionen av Ukraina.
Historien upprepar sig och godtroheten hos mediakommentatorerna förfaller ha varit lika stor då som nu.
När skall vi börja lära oss av historien?
Kanske Historia bör tillmätas större betydelse i skolundervisningen?
Att få läsa Astrids egenupplevda berättelse om situationen i Sverige från en svensk familjs synvinkel samt vårt engagemang för Finland och Norge är mycket givande.
Att koncentrationsläger fanns var tydligen de flesta medier medvetna om redan vid krigets början.
Vad som egentligen tilldrog sig i dessa tycks däremot inte ha uppenbarats förrän mot slutet av kriget.
Möjligen sipprade detta ut men ansågs så osannolikt att media inte utan vidare vidarerapporterade det.
I varje fall framgår inte mycket av massavrättningarna av Astrids dagbok.
Att fruktan i Sverige för Ryssarna var minst lika stor som för Nazisterna framgår tydligt. Ryssarnas grymheter gentemot sina fångar stod inte nazisternas långt efter.
Ett stort plus till förlaget som åstadkommit en kvalitativt förstklassig bok, bunden med tråd på traditionellt sätt och bra tryck med god typografisk formgivning.
Olof Z Haeggström

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej