Användarprofil Roland Sennerstam / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Roland Sennerstam

Antal betyg: 7
Antal recensioner: 7

30 år av tystnad : mitt liv i skuggan av mordet på O...

Starkt komplement till alla andra Palmeutredningar

12 mars 2018

Anna Hages bok ger ett viktigt komplement till de två rättegångarna av Palmemordet och alla tillsatta och avslutade utredningar. Här får vi inifrån en berättelse från en som inte har en färdig teori som skall bevisas , utan var först på plats, när Olov Palme föll för den dödande kulan. Det hon såg och ståndaktigt har berättat om går bland annat på tvärs mot Lisbet Palme vittnesmål och hennes iakttagelse av mördaren. Enligt de två tonårsflickorna var hon inte i ett tillstånd att göra observationer. Det var länge oklart om Anna Hage skulle vittna i rätten. Hon fick kallelsen dagen innan förhandlingarna i Tingsrätten. Förmodligen var det en yttre medial påverkan, som tryckte på. Att Anna Hages väninna Karin Johansson, som också var på platsen för mordet och tog hand om en förvirrad, motoriskt orolig fru Palme inte togs till förhör är mycket märkligt. Anna Hages helt oförberedda inkallelse till Tingsrätten blev en svår press på henne. Hon fick inte veta något om hur det går till vid en utfrågning i en rättssal. Hon kände sig misstolkad och söndersmulad och fick en känsla av att hon skulle säga vad advokater och åklagaren ville höra, genom ständigt förnyade frågor på sådant hon redan svarat på. Allt detta har påverkat henne under de 30 år som gått. Först 2016 gick hon i terapi.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

En oväntad vändning : den hittills dolda sanningen o...

Dags att öppna för de nedtystade

2 augusti 2020

Efter Palmeutredningens slutrapport med utpekande av Skandiamannen, som rimlig mördare, bör de inte riktigt lyssnade på, få säga sitt, de som milt sagt varit trakasserade. Utpekandet av Skandiamannen blev inte väl mottaget bland de väletablerade, insatta och betrodda debattörerna. Vi kan nämna Inga-Britt Ahlenius, med stor meritlista och som medlem Palmegruppens Granskningskommission, tillika arbetat vid Finansdepartementet, Riksrevisionsverket och gjort revisionen i FN. Hon var stort besviken över en tunn slutrapport. Det blev också polisprofessorn Leif GW Persson i kraftiga ordalag. De som med lätthet tog Krister Peterssons slutversion var bland andra Stefan Löfven, som alltid hållet på LIsbeth Palmes utpekande av Christer Pettersson, kunde nu plötslig anamma slutrapporten. Inget djupt eget tänkande där alls.
Det som ger styrka åt Claes Hedbergs version är att omöjlig tidsangivelser får sin förklaring. Ta t.ex. de två aktuella ambulanserna på mordnatten och deras tidangivelser för ankomsten till Sabbatsbergs sjukhus, som inte kan stämma i Palmeutredningens version, men Hedberg får ihop det. Holmers aktivitet under mordkvällen klargöres genom Holmers egen privata chaufför, där Hedberg kunnat få fram uppgifter och klargjort förloppet. Frågan varför rikslarmet gick kl. 02 på natten, får en rimlig historia i Hedbergs bok.
Krister Petersson annonserade som metod att gå tillbaka till mordplatsen. Han hade dock intet att säga om den polis som stod några meter från mordplatsen med walki talki och ett vapen tillika de två kvinnor, som såg mannen efter 5 år rapporterat till Palmegruppen. Petersson borde ha avfärdat det, med det gjorde han inte. Den händelsen finns väl återgiven i Hedbergs bok. OSV.

2 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Staten, Skrifter Bok 3

Uppfriskande dialoger

20 november 2014

Efter att ha läst bok 1 och 2 var det med nöje jag började med 3:an. De uppfriksande dialogerna där huvudperson är Sokrates är intressanta och djuplodande. Sokrates lämnar ingen vinkling oprövad på problemen som analyseras. Att han inte själv har skrivit något förstår man, då han menar att det nedskrivna lever inte på samma sätt som dialogen, där interaktionen är betydligt mer levande och hela tiden i nu-form. Det är när samtalet pågår som det får sin hösta kvalitet, Det nedskrivna är historia. Att denne dialogens gigant skulle straffas med döden, för att han förstörde ungdomen med sina frågor, är en stor svart fläck i historien. Sokrates är genuint nyfiken och mästrar inte med sina samtalspartners utan vill veta så mycket som möjligt och i detta må det vara hänt att han ter sig envis. En del av hans vänner blir irriterade på honom då de tycker att han plockar sönder frågeställnngen med sitt frågande, vridande och vändande. Han vinner dock klart i längden. Vid läsande lär man sig nya saker och får helt nya berikande insikter.I bok 3 är det Staten som belyses från alla tänbara sidor. Klart läsvärt.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Utan personligt ansvar

Hopplöst redan i starten

20 november 2014

Ester Nilsson fortsätter i Lena Anderssons ny bok att i stor ensidighet bli attraherad av en man som i boken heter Olof Sten . Han spelar den manliga rollen i Esters första pjäs som heter Tresamhet, där en gift man brottas mellan frun och en älskarinna.Utan att ha några säkra signaler erkänner Ester vid första träffen att hon vill dela livet med Olof. Vid nästkommande lunch tillsammans har Olof tänkt. Han beskriver situationen med Ester med hjälp av den antika pygmalionmyten, där en skulptör blir förälskad i sin egen skapelse. Olof menar att Ester är förtjust i Olofs rolltolkning i hennes egen pjäs och överför det på privatpersonen Olof. Då blir Ester putt och frågar: - Så du menar att mina känslor har inget med dig att göra? Olof svarar: -Mycket lite. Där borde historien ha slutat och Ester insett att hon inte bör göra om samma fel hela tiden. Lena Andersson går dock vidare från denna hopplösa start och gör en hel roman av det. En av väninnorna har det bästa tänkbara rådet, att Ester skall lämna honom bums om hon kan och ta en annan man som säger att han inte kan tänka sig att leva utan henne. Romanen har en orimlig start och blir därefter - slitsam och jobbig.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Biskop Lewi Pethrus : biografi över ett ledarskap - ...

Lewi Pethus 1900-talets store frikyrkoldeare

7 oktober 2017

Joel Halldorf har satt epitetet Biskop på Lewi Pethrus redan på pärmens framsida. Det är lite vågat, då hans trogna gräsrötter aldrig skulle få den tanken. Min far som tillhörde den stora guppen av småpredikanter, skulle värja sig mot epitetet. Nu finns hos Halldorf en vetenskapligt betingad analysmodell, där han menar att Pethrus i sitt ledarskap kan rubriceras som utövare att ett icke formaliserat biskopat, där han samlar en grupp ledande predikanter till sina närmaste rådgivare. Det mest intressanta i boken är dock Pethrus' favoritmodell om den fria församlingen utan överordnad samfundsorganisation. Han menade att organisationer och former hämmade den andliga friheten och att församlingar inte utvecklades under Den helige andens ledning. Han var också emot fleråriga pastorsutbildningar. Det riskskirade att skapade tråkiga kopior. Detta resulterade i att det i pingströrelsen uppstod många starkt färgade original. Nu råkade detta falla väl samman med Petrus' personlighet, som en entreprenör och exekutiv person, som ville se resultat. Redan i sin första pastorstjänst som 23:åring i Lidköping 1906 berättar Halldorf att Pethrus var mån om att lyckas. Det var trögt i början och det kom lite folk. Då tryckte Pethrus upp inbjudningskort och gick själv runt i stugorna och inbjöd och församlingen ökade i antal från 58 till 154 från 1906 till1911, då han antog att bli församlingsledare för Stockholms 7:e baptistförsamling. Det blev hans plattform för en lång föreståndargärning varifrån han initierade sina projekt som tidningarna Evangelii Härold och Dagen, Ibra radio, Kaggeholms folkhögskola, Lewi Petrus stifltelse för filantropisk verksamhet osv, osv. Tidningarna blev viktiga platformar for Pethrus att leda och påverka pingströrelsen.Det är givet som Halldorff beskriver, att Pethrus drivkraft fick mothugg av andra som t.ex. författaren och pastorn Sven Lidman och de stora svenska städernas pingstföreståndare. Han fick stånga sin panna blodig och blev utbränd och flydde till USA, där en av hans söner var pastor. Det visar att det fanns en normalt fungerade människa i Pethrus, som icke var gjord av plåt. I de kända yviga religiösa uttrycken i pingstförsamlingarna beskriver Halldorf hur Pethrus stod stadigt på sina två fötter och försökte moderara vågrörelserna i mötena. Han gick aldrig upp i falsett liknaden skrik och dans, som vi sett Ulf Ekman göra. Pethrus hade sin tro förankrad i naturens skönhet, som gör att Halldorf placerar honom i romantikens historiska period. Efter att ha slutat som föreståndare 1958 i Filadelfia vände sig Pethrus mot samhället och ville påverka det i kristen riktning. Han bildade t.ex. partiet Kristen Demokratisk Samling (KDS) som idag heter Kristdemokraterna för att bevara kristenundervisningen i skolorna, Runt dessa fakta väver Halldort en intressant bild av en av 1900-talets stora frikyrkoledareledare som motvikt mot sekulariseringen, som blev den dominerande socialdemokratins agenda.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej
Beyond Belief

En blottad sekt och dess destruktivitet

23 januari 2014

Jenna Miscavidge Hill är inte vem som helst. Hon är en brorsdotter till högste ledaren David Miscavige i USA efterträdaren till grundaren av Scientologkyrkan L.Ron Hubbard. som dog 1986 då David Miscavage tog över bara 26 år gammal. Jenna har vuxit upp i organisationen. Båda hennes föräldrar var djupt involverade i rörelsen och hennes pappa är alltså bror till ledaren. Vi får följa Jennas inskolning i scientologin från hennes tidiga år. Familjeband är underordnade rörelsen och hennes föräldrar fick "viktiga" uppdrag på annan ort än där hon tränades på en ranch och fick tidigt börja med fysiskt arbete redan som 4-åring. Hon fick träffa sina föräldrar ett par timmar varje lördag. Det var allt. Föräldrarna separerades till olika orter för nya uppdrag. På Ranchen var det hårt arbete hela långa dagen. Undervisningen liknade inte alls den som barn i USA får och som lever utanför kyrkan. Ordet kyrka är missvisande för det finns ingen gud och inga gudstjänster. Ledarna lyckades dock att få skattebefrielse som andra religiösa samfund. Livet i rörelsen handlar om att leva och förverkliga Hubbards läror, som förvaras i hemliga skåp. Syftet är att föra människor till total frihet. För att få individer ett följa spiralen i utvecklingen inom organisationen finns gott om bestraffningsmetoder från trista tilläggsuppgifter i dagsschemat till att förflyttas till annan ort eller till RPF (Rehabilitation Project Force), som är ett straffläger med mycket hårda nypor for att bli omprogrammerad och komma på rätt bana. Förhör med lögndetektor är en mycket vanlig metod. Kontrollen av medlemmarna inkluderar även sexuallivet. Sex tillåtes inte utanför äktenskapet och man får inte gifta sig med vem man vill. Kontrahenterna måste ha kommit lika långt i organisation. Kontakten med världen utanför är obefintlig och förbjudes på det bestämdaste. Man får inte ha mobiltelefon. Internetsurfing är också förbjudet. Jenna kommer ganska lång upp i rörelsen men det hårda kontrollsystemet blir till slut omöjligt att leva i. När hon kommit upp i tonåren träffar hon en pojkvän, som hon efter mycket strul får gifta sig med. Vid den tiden har hennes båda föräldrar redan lämnat kyrkan och under tumultartade former tar hon sig och maken ut ur kyrkan. Denna bok är ett viktigt bidrag till kunskap om hur sekter bryter ner människor genom omprogrammering och hjärntvätt. Rekommenderas på det varmaste.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Tro & Sex

Tro och sex i ett modernt friskt grepp

11 maj 2007

I tider då religionskrigen är på väg tillbaka och gamla världsbilder lever upp finns här en djärv nytolkning av gamla bibletexter med ett evolutionärt synsätt. Skapelseberättelsen får en frisk förnyad tolkning som en fas i utveckligen. Fortplantningsdriften (sex) får i framställningen bli den urkraft som den alltid varit och flera mustiga gammaltestamentliga texter belyser detta på att tydligt sätt. Höga Visan centralt placerad i bibeln läser Sennerstam utan omskrivningar och ger den en starkt bejakande tolkning som ett lov till sensualismen i en naturlyrisk lovsång. Evangelietexter med Jesusord länkas in i den tankekedja som driver boken framåt. En liknande stark nytolkning i en uppdaterad världsbild får man leta efter. Från bild- och filmkonsten tas belysande exempel och Knutbyhändelsen från 2004 får här en insiktsfull tolkning i en klarsynt analys och är ett viktigt komplement till det hittills utgivna Knutbylitteraturen..

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej