Användarprofil Ulf Paulsson / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Ulf Paulsson

Antal betyg: 25
Antal recensioner: 3

Den banala godheten : mångkultur, integration och sv...

En lysande analys av godhetens problematik

1 oktober 2017

Att vilja väl är tyvärr inte detsamma som att göra väl. En god intention kopplad till handling kan förstås leda till något gott men långtifrån alltid. Den man vill hjälpa hamnar kanske i ett ännu sämre läge än före hjälpinsatsen. I Sverige har vi det senaste decenniet varit fokuserade på att vilja väl dvs. att vara goda. Att göra goda handlingar baserade på en vilja att hjälpa andra. Hur resultatet blivit har ägnats mer förstrött intresse. Det är den goda tanken som skall räknas. Ann Heberlein tar i boken upp område efter område där vår ambition av att vara goda lett till oönskade konsekvenser för den man avsåg att hjälpa. Men även oönskade konsekvenser för samhället i stort - konsekvenser som i en del fall det svenska samhället kommer att brottas med i många år framöver. Det är en mycket skarpsinnig och logisk analys. Att våga ifrågasätta den svenska godheten är dessutom modigt, mycket modigt. Att göra detta är emellertid väsentligt för att vi skall kunna behålla ett väl fungerande samhälle. Och för att verkligen kunna hjälpa utsatta människor i vår omvärld som t.ex. fattiga romer på Balkan.
Ett begränsat antal exempel används genomgående i boken för att illustrera de olika frågorna. Som läsare så hade man kanske önskat sig lite större variation. Å andra sidan så förskjuts nu intresset bort från exemplifieringarna och läsarens fokus läggs på själva analyserna.
En viktig bok som diskuterar centrala problem i det svenska samhället - kanske den hittills viktigaste boken på 2000-talet.
Ulf P.

3 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Ordningsvakter : nödlösningen som blev permanent

En viktig bok!

26 januari 2021

Boken gör en gedigen genomlysning av ett tidigare tämligen obehandlat område - nämligen ordningsvakter. I takt med att ordningsvakterna har fått ta över alltfler av de uppgifter som tidigare polisen utförde men nu inte hinner med så ökar behovet av kunskaper om vad egentligen ordningsvakter är, vilken utbildning de har och vad de har befogenhet att göra. Men vi behöver också debattera om denna utveckling mot alltfler ordningsvakter är önskvärd samt om ordningsvakternas utbildning i nuläget är tillräcklig för att möta de kniviga situationer som de kan komma att hamna i. Allt detta behandlas på ett förtjänstfullt sätt i boken. En viktig bok. Läs den!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Factfulness : tio knep som hjälper dig förstå världen

Fantastisk!

26 januari 2021

En fantastisk bok som har vänt upp och ned på mycket av det jag trott mig kunna. Jag har gett till mina tre barn och även som studentpresent till andra.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Turkiet

(enbart betyg)

26 januari 2021

Barcelona

(enbart betyg)

26 januari 2021

Barcelona - Fleximap

(enbart betyg)

26 januari 2021

Pigan och härligheten

(enbart betyg)

26 januari 2021