Användarprofil David Danielsson / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av David Danielsson

Antal betyg: 45
Antal recensioner: 34

Känslofällan : ta makten över dina känslor, tankar o...

Lättsmält och lärorik!

27 april 2022

Jag har försökt recensera en självhjälpsbok skriven av en psykolog tidigare (se bloggen på min hemsida, länk i profil, eller tidigare instagrampost). I fallet med Nicole LePeras bok kändes det berättigat eftersom jag betraktar mig själv som lite av en lekmannaexpert inom relaterade områden och LePera paketerade traditionell psykologi i en ny new age-aktig förpackning. Ändå kunde jag bara beskriva hennes bok som välmenande och kanske behjälplig andra i en psykiatri som på grund av resursbrist och köer inte är tillgänglig för de flesta.

Kelles bok beskrivs bäst av förlaget på baksidan, eller av författaren själv i efterordet: "De viktigaste insikterna och verktygen i den här boken är inte mina - det är en ompaketering av KBT där jag bara har valt omslagspapper och slutit rosetten (s. 191)." Det är välmenande och kan säkerligen hjälpa många. Dessutom påpekas att "Om du mår riktigt dåligt ska du inte läsa den här boken, då ska du söka vård (s. 14)." Tack, har gjort för några år sedan, väntar fortfarande (specialistvård med traumainriktning). Jag lärde mig ändå att jag har dålig självkänsla (hamnade riktigt lågt i testet som kommer vid slutet innan efterordet) och att jag kan vinna på att agera som jag vill känna snarare än att fastna i känslor och tankar. Jag kan inte affirmera mig till förändring. Allt det här visste jag redan, men det skadar ju inte att påminnas.

Jag har en föreställning om att många andra människor är rätt så välfungerande och på sin höjd kanske fastnar i saker som tristess, dåliga vanor och prokrastinering. Kanske behöver de jobba på sin självkänsla, komma ut i världen och få till en praktisk förändring. Om du vill arbeta med dig själv och inte faller inom kategorierna som behöver söka akut psykiatrisk vård eller ställa sig i årslånga köer för svårtillgänglig specialistvård så är den här boken en omfångsmässigt lättsmält "Psykologi för praktisk tillämpning i vardagen 101". Att intäkterna går till välgörenhet är dessutom fint. Börja här.

5 av 5 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som ...

Lättläst och inspirerande

21 februari 2022

Det tog ett tag innan jag läste den här boken, trots att jag uppskattade Natthikos sommarprat och hans ord och livshistoria har funnits där som någonting som jag har följt. Nu fick jag ett väldigt begagnat och välanvänt exemplar som gåva från en person och så blev läsningen äntligen av.

Det framgår tidigt att boken, förutom att vara en självbiografi, pekar gång på gång mot visdomsmantrat: "Ta inte dina tankar på så stort allvar." Under de första femtio sidorna får vi följa Björns resa från karriären som ekonom till att lämna det materialistiska livet och bli skogsmunk i Thailand. Därefter följer en skildring av Björns liv som munk i Thailand, vardagen, sederna, levnadsreglerna och visdomarna. Det är initialt en trevlig och rolig skildring av ett liv som har tilltalat många västerlänningar. Man kan verkligen transportera sig själv till miljön och kompletterat med en serie fotografier från Björns munkliv känner man att man är där, i hans kläder. Precis som Björns föreställning om sitt liv skalades ner, så sker detsamma med mig som läsare. I grunden är vi lika.

Tidigt knackade svensk massmedia på Björns dörr, först i ett möte på klostret med Stina Dabrowski som efter en utebliven intervju med thailändska kungen tipsades om den svenske munken - och när Björn slutligen, efter några år som munk i Europa, beslutade att lämna munklivet och återvända till Sverige, så fanns det en öppning där för Björn att dela sin historia för stora grupper människor. Det är också här som den stora utmaningen finns, i att fungera i en modern värld som kräver engagemang och utmanar och kunna applicera den visdom och de förhållningssätt som Björn lärt sig under åren som munk.

Resten av historian har nog många tagit del av. Björn blev en offentlig figur som många lyssnade till, men drabbades av ALS och valde att avsluta sitt liv innan sjukdomen gjorde det. Det är bara litet mer än en månad sedan nu. Många av oss tog del av beskedet via Björns sista Instagram-post.

Tack Björn, för att du delade med dig! Du berörde många med ditt liv.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

How To Do The Work

Intressant med praktiskt applicerbara tips!

22 januari 2022

LePera tar avstamp i begreppet "själens mörka natt" och definierar det som vilken lågpunkt som helst som fungerar som katalysator till medvetet arbete, "jobbet" som hon kallar det (skall inte förväxlas med The Work av Byron Katie). LePera börjar därefter, via minnen av kliniska erfarenheter, egna erfarenheter och fotnotade källor att utstaka en teoretisk grund för "att göra jobbet".

Varje kapitel avslutas med praktiskt tillämpbara övningar som syftar till bland annat självobservation. Kring kapitel 3-4, börjar boken ta fart och infriar löftet om att stå på egna ben och inte falla inom ramen för pseudovetenskaplig, new age-kryddad självhjälp. Jag uppskattar särskilt LePeras kapitel om hur kroppen fungerar under stress, att leva i ett fysiologiskt oreglerat tillstånd och vilka konsekvenser det får i längden och kopplingarna som görs mellan kropp och psyke.

LePera fortsätter med kapitel betitlade "Läkande praktiker för kropp och sinne", "Föreställningarnas makt", "Att möta sitt inre barn", "Traumatiska bindningar", "Gränser", "Omfostran". De här begreppen är inte nya inom litteraturen och det bör understrykas att LePera har vidgat begreppet "traumatisering" till någonting som gäller alla människor, på ett sätt som avviker från den gängse användningen. Enligt LePera bär alla på oförlösta trauman och i motsats till det resulterande dysfunktionella Självet finns det autentiska Självet.

Det finns relaterade diskussioner att föra här, t. ex. den om att skilja kliniska terapeuter som verkar i digitala sfärer från självutnämnda sociala medie-gurus vars innehåll består av utnötta lekmannaplattityder, men för att hålla mig till teckenbegränsningen så uppskattade jag den här boken. Den är välskriven, välmenande och tillför säkerligen positiva saker till många människor som söker lättsmält och praktiskt tillämpbar information. Behovet är helt klart stort i en svensk psykiatri som lider av stora resursbrister, köer och där de privata alternativen är få och för de flesta alldeles för dyra.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Nätterna på Winterfeldtplatz

Skickligt skriven och rörande!

7 januari 2022

Det är sent 1920-tal i Berlin. Hedvig, som kommer från en borgerlig miljö i Göteborg (men är tysk på fädernessidan) är inackorderad i ett gästrum hos sin faster och döljer sin egentliga livsstil. Navet för karaktärerna i berättelsen är Florian och Heinz våning i Winterfeldtplats. Florian är en smått flamboyant och karismatisk person, men med en tragisk bakgrund och en mörkare sida. Första världskriget är över sedan ett decennium, men har ärrat många. Vi möter t. ex. via Hedvig Erwin, som är "trasig i huvudet" efter upplevelser i första världskriget - PTSD med dagens mått. Fysiska skador betraktas som verkliga, men psykiska skador ses på med förakt eller oförståelse.

Magnus Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft nämns som en förenande kraft för karaktärerna. Hedvig är bisexuell, Mina, Florian och Heinz homosexuella. Therese är en transkvinna. De är inom vänsterflanken och ibland revolutionära kommunister, som motpol till nationalsocialisterna som är på frammarsch. Demonstrationer och väpnade konflikter förekommer och hoten mot friheten gör sig ständigt påminda.

Jag gillade tempot i den här boken. Den är skriven på ett sådant sätt att det länge känns som att berättelsen flyter på i en stillsam takt. Fokus ligger på möten mellan människor och dialog, men i förgrunderna anar vi också ett mörker som inte går att förbise. Vi befinner oss stundtals i något slags relativt andrum mellan två helveten och i det glada 20-talet dryper berättelsevärlden av existentiell ångest, som blir alltmer uppenbar. Är glädjen bara en illusion? Behöver mänskligheten göra om samma misstag gång på gång innan hon kanske lär sig? Det finns en stor sorg i detta, att människor i samhällets marginaler greppade efter friheten bara för att nästan nå den. Författaren har på ett skickligt sätt vävt samman historia med fiktion och skapat vad som jag, med historien som facit, uppfattar som en trovärdig skildring av en period, som i retrospektiv kanske har romantiserats på ett sätt som överskuggar de faktiska förhållandena - och vad som var på väg att ske.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Drömmegården

Finstämd, rörande och uppmanar till eftertanke

19 december 2021

David arbetar på ett behandlingshem, Drömmegården, i Norrlands skogar. En dag anländer Tom, en ung missbrukare med utåtagerande beteenden. Han kommer från Trelleborg och har blivit förflyttad från sitt tidigare behandlingshem där han ska ha misshandlat en anställd. Både David och Tom är adopterade från Korea och känner dessutom varandra från tidigare, då de båda har tävlat på hög nivå i judo. Vad som ursprungligen är misstro och fientlighet förbyts till någonting positivt när Tom och David knyter an och Tom anpassar sig till tillvaron på Drömmegården. Parallellt med tillvaron på behandlingshemmet får vi se återblickar både från Davids och Toms förflutna, berättelser som har gemensamt svek, utanförskap och upplevelser av vardagsrasism.

Stenström skildrar skickligt flera lager av utanförskap via Davids och Toms historier. Berättelserna skulle kunna komma från alltför många barn, de som talar om skilsmässor, våld, oengagerade föräldrar, hemlighetsmakeri, etc. Toms förflutna förklarar det rimliga i hans temperament och frustration mot omvärlden. Det extra lagret av alienation finns i Toms och Davids upplevelser av att uppfattas som annorlunda. "Var kommer du ifrån? Alltså, egentligen?" sammanfattar attityden hos andra. Frågan syftar på någonting djupare i deras identitet och den svenska hemvistens namn är sällan ett godtagbart svar.

Det är en finstämd, rörande och sorglig berättelse om identitet utanförskap och längtan efter att höra till - på riktigt. Det är också en av de viktigaste böckerna som jag har läst under 2021, då den bär med sig starka levnadsskildringar och budskap. "Drömmegården" är tankeväckande för mig och får mig att reflektera över de klasskamrater som jag hade under uppväxten som hade svenska namn men var födda i Kina, Indien eller Afrika. Levde de också med en dold känsla av utanförskap? Att inte riktigt höra till? Att, som Stenström beskriver det, vara fast i ett limbo mellan två världar?

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Mindfucker

Välskriven, spännande, tänkvärd - En stark debut!

11 december 2021

För drygt en månad sedan skrev @crecenserar om Hjertonssons bok: "Alltså. Det här är en DEBUTroman - den som ändå kunde leverera såna debuter!!" Den meningen har fastnat och när jag läste boken kunde jag bara instämma med ovan citerade mening. Ingenting illa om debutanter, men Hjertonsson känns säker i sin stil och språk på ett sätt som inte är lika självklart för alla debutanter. Det är ett särskilt sätt att berätta med självsäkerhet som kan ta tid att hitta fram till.

Helena är en medelålders kvinna som försöker förhålla sig till uppbrottet från sin långvariga partner Peppe och livet som förälder till sonen Jonatan, samtidigt som hon diagnosticeras med en hjärntumör. Kirurgen Jan-Olof är en pedantisk narcissist med ett storhetsvansinne som försöker täcka över sår från en olycklig barndom genom att anamma en attityd av överlägsenhet och förakt mot andra. Helena och Jan-Olof gömmer sig bakom falska och delvis anonyma profiler på en dejtingsajt för elitsinglar och klickar, men under delvis falska premisser. Frågan är hur länge de kan fortsätta ljuga för varandra innan det får allvarliga konsekvenser?

Boken kallas för en social thriller och jag tror att den sociala kontexten med betoning på det samtida är viktig att understryka. Igenkänningsfaktorn är hög, på sätt och vis, även om många av oss kanske - förhoppningsvis - inte förvränger bilderna av oss själva så mycket som i boken med tillhörande konsekvenser. Men vi har alla en digital avbild av oss själva och njuter kanske av den relativa anonymiteten och att välja vad av oss själva som vi delar med oss av, samtidigt som vi känner oss frustrerade över bristen på verklig kontakt i den digitala sfären. Detta "undertryckt[a] behov av att få prata, berätta och bli lyssnad till" (s. 133). Relationer, ensamhet, arv och miljö/det förflutnas makt är alla framträdande teman i boken, liksom behov av kontroll kontra nödvändigheten att släppa kontrollen.

Sammantaget en av årets mest intressanta debutanter. Språket, karaktärerna, handlingen och tematiken - allting håller en mycket god nivå. Dessutom finns humor i berättelsen, som för att belysa det absurt roliga i allvaret.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Expedition Himlersson-Tufte

Spännande och välskriven!

20 november 2021

Jag har läst "Expedition Himlersson-Tufte" av Linnea af Kleen, @linneaafkleen.

Boken beskrivs på omslaget som en spänningsroman och i kombination med expeditionstemat går mina tankar omedelbart till Indiana Jones. Det här är en spänningsroman, men också så mycket mer. Huvudkaraktärerna är evolutionsforskaren Tore Himlersson, hans vän norrmannen Espen Tufte och den unga studenten Alva. De ger sig ut på en expedition som sträcker sig över flera kontinenter för att undersöka vad som kan vara spår efter Ebu gogo, en varelse som ska vara en saknad länk i människans evolutionskedja. Slutligen hamnar de i Sverige igen.

Berättelsen skildras ur första persons-perspektiv, där Tore Himlersson berättar. Även Alva tar över som berättare. Det märks att författarinnan är påläst om olika kulturer och traditioner. Jag blir nyfiken på om Linnea af Kleen har besökt miljöerna som skildras i boken, om hon har träffat karaktärerna, någon variant av dem eller om hon bara har lätt för att måla upp trovärdiga, komplexa och färgstarka personporträtt. Tore Himlersson är lätt att tycka om, även om han inte borde vara det - särskilt i början när vi inte vet mycket om hans tidigare erfarenheter.

Det här är en välskriven bok. Lång, men mångfacetterad. Af Kleen har det mänskliga i karaktärernas personligheter och natur som utgångspunkt och lägger likvärdig vikt vid detta som vid handlingens fortskridande i strikt expeditions-mening. En bit in i boken snappar jag upp att Af Kleen arbetar på en fristående uppföljare till "Expedition Himlersson-Tufte" och självklart skulle jag läsa den boken när den blir aktuell. För jag vet tidigt att jag kommer sakna berättelsens värld och karaktärerna Tore och Espen när jag är på de sista sidorna. Vilket bör vara ett bra betyg. Utan att avslöja för mycket gillar jag även sätten på vilka Af Kleen tvingar karaktärerna att möta sig själva och varandra.

Tack för läsningen. Ser fram emot att läsa mer av Linnea Af Kleen. Mitt betyg: 4/5.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Röda siffror

Spännande bladvändare

2 november 2021

Bokrecension - "Röda siffror" av David Armini

Den här berättelsen får mig initialt att tänka på filmen "Requiem for a dream", där vi får följa ett antal människor som vi redan vid filmens början vet har slagit in på fördärvets väg. Där tar egentligen jämförelserna mellan Aronofskys film och David Arminis bok slut. I den senare är karaktärerna inte på jakt efter heroin utan pengar. Pengar är bränslet som får tillvaron att gå runt, som kontrast finns också flera karaktärers drömmar om att förverkliga sig själva och expandera bortom de strikt fördefinierade rollerna.

"Röda siffror" börjar en varm vårdag i Göteborg. Vi introduceras till de centrala karaktärerna Leif och Inga-Lill Ström, Puddy, Puddys dotter Amanda, Leif och Inga-Lills barn Eric och Sophie. Berättelsens nav är Hovås i Göteborg och när karaktärerna introduceras är de alla på väg åt sina håll i bilar, med undantag för Leif Ström. Inga-Lill, som är en uttråkad och kuvad hemmafru fördriver dagarna med noggrann städning och kanske för många glas vin. Hon ska försöka säkra ett lån för att starta en plantskola. Puddy är en desperat karaktär som satsar högre än han har utrymme för, för att göra en miljoninvestering i Leif Ströms fond, SCI. Så har vi Amanda, Eric och Sophie. Amanda vill vara självständig. Hon sparar ihop sina egna pengar och köper en bil som sticker ut i Hovås-miljön i all sin enkla billighet. Sophie är tio år äldre än Erik och har redan lyckats väl med företag och pengar. Eric har höga förväntningar på sig, men varken kan eller vill leva upp till faderns högt satta ribba för vad det innebär att lyckas. Det dröjer inte länge innan allting eskalerar och hela tillvaron sätts på spel...

Mitt betyg: 4/5 Berättelsen varierar mellan de olika karaktärernas perspektiv i kapitel som är namngivna efter dem. Boken är en bladvändare och svår att lägga ifrån sig. Som läsare upplever man och ifrågasätter tillvaron via karaktärsporträtten, som är fint utmejslade. Rekommenderas starkt!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Ingen kommer att tro dig

Skickligt skriven och gripande!

23 juni 2022

Den här boken har fångat mitt intresse under en tid nu och när jag köpte den var det inte för min egen skull ursprungligen utan som present till min mamma som - liksom författaren och huvudkaraktären - är född, uppvuxen i och utflyttad från Arvika. Tänkte att eftersom den har talats bra om och dessutom kanske kan vara lite relaterbar miljömässigt för mor så blir det säkert bra, trots att den handlar om ett allvarligt ämne.
Migration från småstäder till storstäder är väl avhandlad inom litteraturen. Ofta fungerar den som en bakgrund för att skildra ett mer övergripande tema, som Jonas Gardells romantrilogi "Torka aldrig tårar utan handskar", som fokuserar på att komma ut mot bakgrunden av 1980-talets AIDS-epidemi i Stockholm. "Ingen kommer att tro dig" handlar om Daphne, uppvuxen i Arvika med en svensk mor och en grekisk far som försvann tidigt, och hur hon som 27-åring försöker navigera relationer, framtidsplaner, förväntningar och sig själv i storstaden. Hon träffar den finkulturelle poeten Leo och förälskar sig, men det är någonting inom henne som vill ut, som tar sig uttryck i panikångestattacker och som löper parallellt, om än dolt under ytan, med handlingen under en stor del av boken.
Där vill jag egentligen inte säga mer. Inte för att jag är på väg att avslöja någonting som inte hintas åt av titeln eller det faktum att baksidetexten förtäljer att boken är "en spännande och drabbande roman som landat mitt i samtiden och i efterdyningarna av metoo." Vad som sker får vi en relativt tydlig bild av från början, men berättartekniskt gör Kölén någonting riktigt skickligt som skänker nytt ljus till Daphnes berättelse, som redan är detaljerat redogjord för i första person.
Den här boken gick verkligen hem hos mig. Den är lättläst och jag plöjer sidorna snabbt, men samtidigt så trovärdig i den berättarröst som Kölén ger Daphnes redogörelser för det förflutna, det uppenbara och det fördolda att det finns ett - flera, faktiskt - djup i berättelsen.
Läs den!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej