Användarprofil Bokgranskare på OffCircle AB / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Bokgranskare på OffCircle AB (Göteborg)

Antal betyg: 16
Antal recensioner: 7

Vägen till C

Superbra introduktion till språket C

12 oktober 2019

Som del av en omfattande granskning av programmeringsböcker för gymnasiet har vi läst denna bok som under årens lopp blivit något av en klassiker både inom högskole- och gymnasieundervisning. Det är utan tvekan den bästa introduktionen till språket C som finns på svenska. Den går på ett korrekt sätt igenom begreppen datatyper, uttryck och satser vilket få andra böcker gör. Även begreppet pekare förklaras på ett vettigt sätt och just detta gör boken lämplig för nybörjare.
För gymnasieundervisning är boken möjligen aningen svår eftersom många av övningarna i boken är av matematisk natur. Men den kan trots detta användas som bra komplement till annan nybörjarlitteratur.
För nybörjarkurser i C++ är boken inte lämplig eftersom den handlar om C, inte C++, och en del av programexemplen är inte optimala för C++ (även om de givetvis fungerar i C++).
Kort sagt, vill man bli C-programmerare (och vill man slippa en tjock bok på engelska), börja med denna bok!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Programmering för nybörjare med C++

Köp inte denna bok!

12 oktober 2019

Som del av en omfattande granskning av programmeringsböcker för gymnasiet har vi läst denna bok. Den är så full av teoretiska fel att det är tydligt att den har skrivits av en författare med ringa erfarenhet av programmering. Författaren har inte gjort sig mödan att sätta sig in i den grundläggande teorin för språken C och C++, vilket är nödvändigt för att få fram en bok för nybörjare. I både avsnittet om kontrollstrukturer och avsnittet om funktioner finns grova fel. Som exempel på fel kan nämnas följande:
if-satsen beskrivs felaktigt (med fel användning av både klamrar och semikolon),
if/else-satsen används på fel ställen (där den enklare formen av if-satsen hade varit mer korrekt),
datatyper används på fel sätt,
viktiga operatorer används inte (det står exempelvis belopp=belopp+steg istället för belopp+=steg på något ställe).

Nästan samtliga exempel i boken innehåller något som inte följer bra programmeringskonventioner. Dessutom är språket i boken oklart och de "förklarande" figurer som finns är opedagogiskt förvirrande. Kort sagt, det är en bok som gör mer skada än nytta. Denna typ av "nybörjarbok" är en av orsakerna till att många har uppfattningen att språket C++ är svårt att lära sig. Köp inte denna bok!!!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Programmering 1 med C++ - Arbetsbok

Bättre än den tillhörande läroboken.

12 oktober 2019

Som del av en omfattande granskning av programmeringsböcker för gymnasiet har vi läst denna bok. Den innehåller övningar, och det är alltid bra med övningar. men materialet har inte uppdaterats på många år och som studerande kommer man förmodligen längre med mer moderna övningar. Dock ska sägas att boken kan användas som supplement till en bra teoretisk bok, vilket den tillhörande läroboken av samma författare definitivt inte är.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Programmering 1 C++

Köp inte denna bok

5 juli 2019

Som del av en omfattande granskning av programmeringsböcker för gymnasiet har vi läst denna bok. Den är så full av teoretiska fel att den är på gränsen till att inte uppfylla Skolverkets krav, speciellt när det gäller momentet "Grundläggande kontrollstrukturer, konstruktioner och datatyper."
Några exempel: Datatyper benämns fel. Begreppet uttryck förklaras inte. Begreppen uttryckssatser och block förklaras inte (vilket kraftigt minskar förståelsen för användning av klamrarna { } samt semikolon). Dessa begrepp är mycket grundläggande, och mycket viktiga delar, av språket C++.
Kort sagt, boken gör mer skada än nytta.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Programmering 1 med C++ - Lärobok

Ytterst bristfällig!

12 oktober 2019

Som del av en omfattande granskning av programmeringsböcker för gymnasiet har vi läst denna bok. Den är så full av teoretiska fel att den är på gränsen till att inte uppfylla Skolverkets krav. Dessutom är boken opedagogisk och överlag präglas boken av att den är skriven av en författare med ringa erfarenhet av programmering. Ett skämt, kort sagt.

1 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

C++ direkt

Ej lämplig för nybörjare

16 september 2019

Som del av en omfattande granskning av programmeringsböcker för gymnasiet har vi läst denna bok.
C++ direkt är det hittills bästa försöket att skriva en omfattande bok på svenska om språket C++. Men den innehåller fel, och dess uppbyggnad är ostrukturerad.
Det absolut värsta är att de grundläggande byggstenar som finns i C++ inte presenteras på ett korrekt sätt. Begreppet "uttryck" ("expression" på engelska) nämns inte alls i boken. Begreppet "sats" ("statement" på engelska) nämns bara i introduktionen och där står det följande: "Man skriver normalt ett semikolon efter varje sats". Detta är fel. Det finns många sorters satser i C++ (villkorssatser, repetitionssatser och block) som INTE avslutas med semikolon. Och att skriva ett semikolon EFTER en sats är i själva verket en s.k. tom sats (mer precist en tom uttryckssats). För nybörjare är ödesdigert att varken lära sig lära sig vad ett uttryck eller en sats är.
Många av de exempel som finns i boken kräver matematiska kunskaper utöver grundskolenivå. Dessutom finns det ett stort antal språkliga fel.
Sammanfattningsvis kan man säga att boken kan användas av de som inte är nybörjare, men att de nog skulle få en bättre sammanställning med en av de bra böcker som finns på engelska. Boken är definitivt inte lämplig för gymnasiet.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

C++-Programmering

Föråldrad, dåligt översatt och full av fel

16 september 2019

Som del av en omfattande granskning av programmeringsböcker för gymnasiet har vi läst denna bok. Den innehåller grova teoretiska fel, även i beskrivningen av de grundläggande begreppen i C++. Exempelvis står det att semikolon är en "satsavslutare" vilket endast gäller för uttryckssatser (ett begrepp som inte alls tas upp i boken). Detta kan leda nybörjare att tro att övriga satstyper innehåller semikolon, vilket gör boken oanvändbar som nybörjarbok.
För icke-nybörjare är den ej heller lämplig eftersom vissa begrepp har översatts felaktigt. Ett exempel är "array" som blir "vektor" samtidigt som klassmallen "vector" på vissa ställen heter "vektor" (mer förståeligt).
Kort sagt, det är en onödigt tjock och väldigt opedagogisk bok som inte har uppdaterats på alldeles för många år.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

C++ på riktigt

(enbart betyg)

3 november 2019