Användarprofil Hållbar kommunikation / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Hållbar kommunikation

Antal betyg: 11
Antal recensioner: 9

Neuroledarskap : effektivt ledarskap byggt på hjärnf...

Avsaknad av ödmjukhet inför uppgiften

23 november 2015

Så kaxigt som boken är marknadsförd hade jag höga förväntningar - och blev tyvärr rejält besviken. Uppfattar boken som en sällsam blandning av å den ena sidan svepande och raljant kritik mot ledare och organisationer och å den andra sidan otillräckliga (och någon gång okunniga) råd och verktyg när det gäller hur man i praktiken ska gå till väga för att verkligen lyckas med den svåra uppgiften att utveckla såväl enskilda ledare som organisationers ledarkultur. Och trots att kap. 5 handlar om vikten av att vara specifik och tydlig är boken väldigt abstrakt. Det står väldigt mycket om VAD vi borde lyckas med att göra, men alldeles för lite om HUR vi ska gå till väga för att få det att fungera i det enskilda fallet, vilket är långt ifrån självklart.

Jag är rädd för att ledare och organisationer som oreflekterat försöker följa den här bokens råd ganska snart går på pumpen. Här är exempel på några kunskapsområden som hade behövt - om inte en ingående behandling - så åtminstone en introduktion och hänvisningar till hur de är nödvändiga och relevanta för ett gott ledarskap samt var man kan lära sig mer: Situationsanpassat ledarskap (Hersey & Blanchard), Teamutvecklingens olika faser (Wheelan). Hur vi kan hantera konflikter konstruktivt och verkligen bli överens (Grundelius). Personlightspsykologi och dess betydelse för ledarskapet (Timm & Tornell). Hur vi skapar samverkan i praktiken (Frick). Samt grundläggande arbetsrätt och hur misskötsel bör hanteras (Frick). Allt det här är områden som faktiskt berörs i "Neuroledarskap" - direkt och indirekt eftersom de är centrala - men ibland vilseledande och ibland utan att det sker på tillräckligt kloka och insiktsfulla sätt.

Men mest förvånad blev jag dock över hur lite konkret just hjärnforskningen har att bidra med i den här boken. Att vi gärna söker snabba belöningar och undviker det som är svårt och jobbigt, är ju inte precis ny kunskap, liksom att utveckling kräver medveten ansträngning och uthållighet. Tittar vi igenom kapitelrubrikerna, är min slutsats att hjärnforskningen ännu inte verkar ha kommit tillräckligt långt för att ge oss bättre teorier och ledarskapsverktyg än de bästa vi redan har och använder idag - utan explicit hänvisning till hjärnforskning. Eller om vi vänder på det: de metoder och verktyg som används för att utveckla ledare och som fungerar bra, de stämmer naturligtvis även väl överens med hur hjärnan fungerar - och alldeles oavsett om vi kan namnge de anatomiska delar och funktioner som hjärnan använder sig av.

Ett bestående intryck blir därför att författarna i betydande utsträckning använder hänvisningarna till hjärnan för att marknadsföra sina personliga idéer om hur vi skapar ett gott ledarskap. För mig hade det känts bättre om man noga hade skilt mellan vad som är en direkt - och objektiv konsekvens - av hur hjärnan fungerar hos människor/ledare generellt, respektive vad som beror på situation/miljö, personlighet/arv och psykologisk utvecklings- och funktionsnivå.

15 av 15 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Livsutvecklingens psykologi

Boken jag sökte för 32 år sedan

4 augusti 2019

När jag var 29 hade jag en jobbig period. Jag hade lyckats bra i karriären, men det som hade givit mening tidigare var inte lika viktigt längre. Vad skulle jag nu göra med mitt liv? Det kändes som en tonårskris, fastän utifrån en klokare - mer erfaren - nivå. Jag drog slutsatsen att det måste finnas fler utvecklingsstadier i livet efter själva vuxenblivandet. Året var 1987 och jag gick till biblioteket och bad om hjälp med att hitta böcker om kris och vuxenutveckling. Bibliotekarien dammsög katalogkorten men vi hittade ingenting relevant.
Nu har boken som jag sökte då - för 32 år sedan - äntligen kommit, Kristina Elfhags "Livsutvecklingens psykologi". När jag fick Elfhags bok med posten blev jag glad. Det var inte någon glättig självhjälpsbok med tunna pärmar som jag hade befarat, utan en ordentlig tegelsten med god vetenskaplig förankring.
Elfhag ger den professionella psykologens perspektiv på vuxenutvecklingsforskningen i ett internationellt perspektiv, hon binder ihop de olika teorierna till en begriplig och meningsfull väv och karta, möjlig att orientera efter. Till bokens många förtjänster hör också de talrika referenserna till vårt kulturarv. Människor har alltid brottats med sin egen personliga utveckling i det samhälle de befinner sig, men somliga mer än andra.
Skelettet Kristina Elfhag hela tiden återvänder till är Robert Kegans teori om hur det medvetna jaget utvecklas och förändras genom att begripliggöra och införliva allt mer och allt djupare aspekter av den inre och yttre verkligheten. Det vi har varit omedvetet sammansmälta med kan vi med tiden - när vi verkligen är motiverade - börja se på utifrån, ta i betraktande och reflektera över. Det tidigare subjektet (jaget) blir till objekt och den nya - utvecklade - betraktaren blir till det nya subjektet (jaget).
Det vackra och pålitliga med jag-utveckling är att den sker enligt utvecklingens grundläggande princip, beskriven av bl.a. Hegel. Tesen ger - när den levs - upphov till en antites, en motsats. För att hantera motsättningen konstruktivt krävs en ny förståelse, en syntes. Syntesen överskrider men inbegriper det som hände och förstods tidigare - men utifrån en klokare utvecklingsnivå, ett Aha! som förklarar det som tidigare inte gick ihop. Syntesen innebär alltid att vissa föreställningar måste överges, samtidigt som andra befästs och bevaras, tills nästa prövning så småningom kommer¿
Livsutvecklingens psykologi rekommenderas varmt till alla som söker en djupare förståelse för vad det innebär att vara människa bortom de hurtfriska och självsäkra självhjälpsböckerna. Inte minst borde den här boken fylla ett viktigt tomrum hos professionella hjälpare av människor i kris. Men vi behöver inte stanna vid det personliga. Boken ger även viktiga ledtrådar för den som vill förstå vad som pågår i samhället, t.ex. varför demokratin är i kris och vad som behöver hända om vi ska lyckas skapa en globalt hållbar utveckling.

10 av 10 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Hjärnan på jobbet : lugnare, smartare, effektivare

En bok man verkligen lär sig något av!

23 november 2015

Superpedagogisk guide till hur vi kan fungera bättre och klokare när vi fattar hur hjärnan arbetar. Väldigt användbar kunskap såväl på jobbet som i privatlivet.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Självinsikt : nyckeln till att utveckla dig själv oc...

Nödvändig kunskap för personer och organisationer

2 januari 2016

Vi kan se på behovet av personlig och organisatorisk utveckling på två sätt. Antingen som en lyx som de som har tid och ork kan ägna sig åt. Eller också som något nödvändigt för att vi ska må bra på ett djupare plan och skapa oss de rika liv vi har möjlighet till. Själv är jag övertygad om att det är det senare som gäller. Livet är inte så enkelt, vi stöter alla på våra personliga begränsningar förr eller senare.

Själv har jag använt Enneagrammet i 15 år och jag har ungefär lika många Enneagramböcker i bokhyllan. Då kan man ju undra om det behövs en till? Svaret är entydligt Ja! Det här är den första riktigt bra Enneagramboken på svenska.

Förutom att den är lättläst och språket flyter på bra, vill jag särskilt lyfta fram fyra styrkor: För det första har boken om Självinsikt god förankring i vedertagen psykologi och kunskaper om hur vårt nervsystem fungerar. Borta är det new-age-flum som tyvärr har svärtat ned alltför många beskrivningar av Enneagrammet. För det andra fokuserar författarna på den personliga utveckling vi behöver arbeta med för att lyckas i yrkeslivet. Här beskrivs bl.a. hur de nio personligheterna hanterar problem och konflikter, hur den ideala arbetsmiljön ser ut för respektive typ, vilka styrkorna och utmaningarna är när en viss personlighet väljer en ledande position, hur vi fungerar i team och hur vi fattar beslut.

För det tredje utgår boken från hur det brukar vara när jag i mitt yrke möter chefer och medarbetare som har problem med kommunikation, relationer och samarbete. De vet inte att det finns förutsägbara personlighetsmönster att upptäcka och att dessa går att beskriva så att man känner igen sig. Här får vi konkreta nycklar till hur vi medvetet kan förändra vårt beteende i konstruktiv riktning - när vi har förstått vilken av de nio grundläggande strategierna som är vår bas i tillvaron.

En fjärde styrka är de mer övergripande texterna som finns i början och slutet. De ger ramen och en del av förklaringarna till varför Enneagrammet är det mest effektiva och kraftfulla verktyget vi har, för att förstå skillnader i personlighet och kunna göra medvetna val som gör livet och arbetet tillsammans med andra lättare, bättre och roligare.

Enneagrammet är oberoende av gränser som kön, klass, etnicitet och kultur. Min vision är att en dag kommer ett utvecklat Enneagram att vara allmänbildning för alla. Vi behöver förstå på vilka sätt - konkret - som individer är olika och vad som är bra och dåligt med det. Först när vi har den kunskapen och använder hållbar kommunikation för att förstå hur våra konflikter uppkommer, kommer vi att hållbart kunna avgöra vilka konkreta handlingar som ska respekteras och vilka som ska gränssättas. Självinsikt och insikt i hur andra människor fungerar är allt annat än en lyx, det är kunskap som är nödvändig om vi någonsin ska få till en hållbar utveckling, inklusive fred på Jorden.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Smart But Stuck

Det bästa jag hittills har läst om adhd

9 mars 2021

Brown tar sin utgångpunkt i att adhd innebär svårigheter med att reglera känslor. Han beskriver hur intelligenta personer fastnar i oförmåga och hur han i sin praktik mulitmodalt och långsiktigt hjälper personerna att förstå och hantera svårigheterna hållbart, dv s att utvecklas. Brown är motsatsen till Sveriges splittrade adhd-vård, där ingen tar ett ansvar för att på djupet förstå klienten och ge det stöd som behövs.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Mental handbok : för dig som vill prestera på topp, ...

Konkret och praktisk

9 augusti 2017

Det här är den bästa boken jag någonsin läst om vad vi behöver göra för att skapa och kunna upprätthålla en god hälsa. Inget flum, tydlig och konkret och skriven av en person som verkar mycket kunnig på området. Arbetar för närvarande med boken, särskild nytta hittills har jag haft av de stegvisa instruktionerna för avspänning samt kapitlet om att kunna välja olika sinnestillstånd.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Att skapa effektiva team : en handledning för ledare...

Många har inte upplevt ett högpresterande team!

6 april 2015

Klar, forskningsbaserad och tydlig beskrivning av hur team KAN utvecklas när ledarskapet är tillräckligt medvetet och anpassat efter gruppens mognad. Men de flesta team kommer aldrig till det fjärde stadiet, de fastnar i stadium ett eller två (av fyra) därför att de antingen är alltför rädda för konflikter eller saknar kommunikationsverktygen som behövs för att hantera konflikter konstruktivt. Många kan inte heller skilja mellan stadium ett och tre. De tror att det nått stadium tre när de i själva verket harvar på i stadium ett, för att ledaren inte ger den fasta och målmedvetna ledning, styrning och struktur som är helt nödvändig för att gruppen ska bli en grupp och komma igång med sin process.

Eva Grundelius
Kommunikationskonsult och författare
Hållbar kommunikation

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Limbo : en bok om dem som fastnat i entrén till vuxe...

Bra stöd till föräldrar i en ny fas

25 november 2014

Behövde verkligen den här boken och den gav mig perspektiv på vuxenblivandet. En stor hjälp i att förstå vad det är som händer och att det kan vara sunt och nödvändigt att de unga vuxna använder några år till att söka sig fram i livet.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Destruktivt ledarskap : Hur uppkommer det? Vilka eff...

Forskning som inte är anpassad till arbetslivet

1 april 2018

Den här boken visar hur tokigt det kan bli när forskare tar sina resultat och - utan hänsyn till den lagstiftning som gäller - försöker vägleda chefer, medarbetare, ledarskapskonsulter, HR-specialister och studenter i hur de bör agera i arbetslivet. Boken handlar om det absolut värsta som kan inträffa; att chefer begår systematiska övergrepp mot sina underlydande och att arbetsgivaren inte har någon koll och beter sig systematiskt ansvarslöst. Texten vänder sig direkt till förövarna och till de ledningsgrupper som - genom sin passivitet - är ansvariga för att destruktiva beteenden tillåts uppkomma och fortgå. Tanken är bl.a. att de som missköter sitt ledaruppdrag ska komma till insikt genom att använda en enkät som handlar om i vilken utsträckning vidriga och förkastliga beteenden präglar arbetsplatsen.

Det konstiga är att det inte står ett ord i den här boken om de lagar och regler som gäller på arbetsmiljöområdet. Vi har ju både arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Vi har tvingande regler som innebär att destruktivt ledarskap är förbjudet samt att det är obligatoriskt att förebygga att sådana problem uppstår. De många Metoo-uppropen handlar om arbetsplatser som har misslyckats med att göra det som de egentligen måste. Det blir inte bättre för att Försvarshögskolan ger ut en bok om detta viktiga ämne som vilseleder läsarna bort från de kloka regler som finns och som är nödvändiga att känna till och tillämpa - systematiskt - på alla arbetsplatser.

1 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej