Användarprofil Benny Carlson / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Benny Carlson

Antal betyg: 19
Antal recensioner: 5

Reagan : en kontroversiell ikon

Hederlig journalist

5 maj 2015

Karin Henriksson arbetar som en "gammaldags" hederlig journalist enligt mottot "å ena sidan och å andra sidan". I en recension efterfrågas mer av hennes eget tyckande om Reagan. Personligen är jag tacksam för att Henriksson inte som så många andra av vår tids journalister är sprickfärdig av egna åsikter. Skönt att slippa den typ av kolumnister som dag ut och in försöker hitta på något "originellt" och "provocerande" och som halvt om halvt har trängt ut en balanserad nyhetsrapportering i våra medier.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Swede Hollow

Imponerande om "de små och stumma" människorna

17 maj 2018

Larsmo kan på ett imponerande sätt leva sig (och läsaren) in i "de små och stumma" människornas vardag. Det hela är lågmält, ömsint och dramatiskt på en och samma gång. Bra grepp att skildra förloppet ur olika personers perspektiv i stället för ur den allvetande berättarens. Fritt från besserwisser-mentalitet och pekpinnar.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

The Vertigo Years

Slagkraftigt om en tid som liknar vår egen

26 april 2017

Den som vill skaffa sig en överblick av en omvälvande period i mänsklighetens historia som har vissa likheter med vår egen kan med fördel skaffa två tegelstenar om sammanlagt nära tusen sidor av Philipp Blom, tyskfödd journalist och historiker bosatt i Wien. Han bjuder i The Vertigo Years (och därefter i Fracture) på en odyssé genom sammanflätade förlopp av teknik, politik, krig, revolution, ekonomi, naturvetenskap, filosofi, psykologi, sex, litteratur, måleri, musik och film under 1900-talets fyra första årtionden.

I Vertigo framträder en rad av förkrigstidens personligheter, händelser och trender: världsutställningen i Paris 1900, Dreyfusaffären, imperiernas kungar och kejsare, wienska storheter som Freud, Mahler och Klimt, vetenskapare som Marie Curie och Albert Einstein, utopister och dystopister som H G Wells, kolonialherren Leopold av Belgien, rysk-japanska kriget och 1905 års ryska revolution, den sjömilitära kapprustningen, fredsapostlar, visionärer och suffragetter, kulten kring snabba bilar och flygplan, konstnärliga revolutionärer som Stravinskij, väldiga shoppingpalats och postorderföretag, rashygieniska forskare och mystiker, brottslingar, galningar och mycket annat.

Världen före 1914 utmålas ibland som lugnet före stormen. Blom målar i stället bilden av en våldsam övergång mellan den gamla och nya världen: "Fångade mellan industrins stålkäkar och den framväxande globala marknaden blev miljoner rotlösa och tvingade att uppfinna nya identiteter i en obekant värld." Under denna svindlande epok reste sig den moderna världen - havande med det mesta som skulle komma de närmaste hundra åren - med en kraft som skakade mänskliga relationer i grunden. Frågan många ställde sig var om den mänskliga naturen hade förändrats; det talades om nya män och kvinnor eller övergångsmänniskor. Om inte annat var de krafter i form av ny teknik, urbanisering, industriarbete och ökat tempo i tillvaron av en art som utlöste neurasteniska reaktioner i stor skala.

De åtföljande kulturyttringarna gick i diametralt motsatta riktningar: "¿ medan en del kände en doft av frihet och upptäckt i sina näsborrar tyckte sig andra upptäcka stanken av det dekadenta Europas ruttnande lik."

Blom uppehåller sig ofta kring den förändrade balansen mellan könen och kring manliga reaktioner: "Det förekom fler dueller mellan 1900 och 1914 än under de föregående trettio åren, det var fler människor i uniform på gatorna, det var karlar med större mustascher, kroppsbyggare med större muskler, slagskepp med större kanoner."

Blom skriver historia i kapitel som inte är särskilt långa men ändå fyllda med detaljer som knappast är allmängods. Alltsammans är slagkraftigt och elegant formulerat och erbjuder en omväxlande och njutbar läsning.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej
Fracture

Slagkraftigt om en tid som liknar vår egen

26 april 2017

Den som vill skaffa sig en överblick av en omvälvande period i mänsklighetens historia som har vissa likheter med vår egen kan med fördel skaffa två tegelstenar om sammanlagt nära tusen sidor av Philipp Blom, tyskfödd journalist och historiker bosatt i Wien. Han bjuder i Fracture och dessförinnan i The Vertigo Years på en odyssé genom sammanflätade förlopp av teknik, politik, krig, revolution, ekonomi, naturvetenskap, filosofi, psykologi, sex, litteratur, måleri, musik och film under 1900-talets fyra första årtionden.

I Fracture paraderar mellankrigstidens personligheter och händelser: Gabriele d'Annunzios stadskupp, förbudseran i USA, massakern i Kronstadt, svart kultur i Harlem, upptäckter i makro- och mikrokosmos, dadaism och surrealism, evolution kontra skapelseberättelse, Fritz Langs Metropolis, inbördeskriget i Österrike, Betty Boop, stålstaden Magnitogorsk, Marlene Dietrichs blå ängel, Mussolinis dröm om att göra Italien "great again", Stalins utsvältning av Ukraina och massavrättningar, bokbålen i Tyskland, jordstormarna i Oklahoma, spanska inbördeskriget och mycket annat.

Även om utvecklingen från för- till mellankrigstid visar stor kontinuitet, så gav erfarenheterna av första världskrigets mekaniska slakt upphov till nya mentaliteter och förhållningssätt, från granatchock, nervsammanbrott och civilisationspessimism a la Oswald Spengler till teknologidyrkan a la Filippo Marinetti och en nöjesjakt i västvärldens storstäder som om varje dag vore den sista. Om man på sina håll före kriget tyckt sig skönja födseln av en ny människa tog sig försöken att verkligen skapa en ny människa, med inspiration från Darwin och Nietzsche, brutala uttryck i fascistiska idéer om samhället som en kropp eller kommunistiska om samhället som en maskin, med människor förvandlade till lätt utbytbara organ respektive kuggar.

Blom skriver historia i relativt korta kapitel som ändå är fyllda med detaljer som knappast är allmängods. Varje kapitel är daterat till ett visst år, har ett tema och kretsar kring vissa aktörer och miljöer. Alltsammans är slagkraftigt och elegant formulerat och erbjuder omväxlande och njutbar läsning.

I slutet av Fracture ger sig Blom ut på ett mindre omdömesgillt strövtåg fram till våra dagar när han framställer marknadsekonomin som en ideologiskt dogmatisk regim av samma kaliber som fascism och kommunism. Han finner dock att "det finns mycket lite att sätta i stället".

Det tidiga 2000-talet uppvisar stora likheter med det tidiga 1900-talet. I väst reaktioner mot migration och , globalisering, bristande tilltro till traditionella politiker, beredskap att lyssna till "starka män" (och kvinnor) som predikar nationalism och isolationism, i öst auktoritära och reaktionära styren, i den muslimska världen våldsamma antimodernistiska reaktioner. Det finns onekligen mycket lite att sätta i stället.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Farväl Sverige

Allkonstverk

15 april 2015

Ett allkonstverk som drar läsaren/lyssnaren in i en ström eller rent av dröm av spännande texter, gripande musik och fantastisk layout.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Demokratins skymning

(enbart betyg)

9 oktober 2020