Användarprofil Lars Åhlin / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Lars Åhlin

Antal betyg: 40
Antal recensioner: 26

Våld och islam

En lyrikers syn på islam

28 oktober 2016

Adonis är känd som lyriker och utvecklare av den arabiska poesin. Det är viktigt och glädjande att han här tar så oerhört tydlig ställning mot den våldsbejakande islam som härjar i Syrien och andra länder. Att han i denna bok inte skriver så mycket om hur man konkret kan bemöta islam får man stå ut med - det viktiga är själva avståndstagandet.

3 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Den banala godheten : mångkultur, integration och sv...

En besvikelse

7 juli 2017

Jag har länge med sympati och respekt följt Ann Heberleins artiklar i dagspress, på sista tiden tyvärr mest i lite illa sedda sidor på nätet, typ Ledarsidorna.se. Hon skriver rappt och lättläst, och behandlar ett av de viktigaste ämnena i dagens Sverige .

Hennes bok borde vara svaret på mångas längtan efter en översikt och analys av konflikten mellan "godhetsapostlar" och realister. Tyvärr lever boken inte upp till detta. De två första delarna, Den banala godheten respektive Mångkultur och integration, består av en mängd mycket korta kapitel där Heberlein utan egentligt sammanhang tar upp diverse händelser de senaste åren i Sverige. Det mesta är känt sedan tidigare, och läsaren blir inte klokare av denna bok än av att läsa separata artiklar och bloggposter.

Inte heller den tredje delen, Svenska värderingar, är särskilt genomarbetad eller sammanhängande. Hon fortsätter sin uppräkning av felaktigt beteende av myndigheter mm, med ett visst försök till diskussion av bakomliggande verklighetsbild, men utan att egentligen komma fram till något nytt eller intressant.

Beträffande personlig och samhällelig moral, som behandlas i bokens tredje del, så saknar jag referenser och diskussion av Jonathan Haidts teser och forskningsresultat. Han hävdar ju - mycket övertygande enligt min mening - att moraliska känslor är en del av människans grundläggande utrustning för sin och sin grupps överlevnad , att de sannolikt är genetiskt betingade, och baserade på sex moraliska "grundbultar", Rättvisa, Frihet (från förtryck), Omsorg, Lojalitet, Auktoritet, Helighet (min översättning). Nu är jag långtifrån någon forskare, men mitt intryck är att hans teser, tillsammans med modern forskning om tribalism/klansamhällen är en deskriptiv grund för moralbildning och statsbygge som är hart när oemotsagd bland forskare inom aktuella ämnen. Att ta detta som utgångspunkt skulle givit en intressantare analys, tror jag.

4 av 6 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Roten till det onda : uppdelningen av Mellanöstern 1...

Ren desinformation

28 oktober 2016

Här är ytterligare en helt otillfredsställande bok om Mellersta Österns historia. Ingmar Karlsson har ju välkänd och omtyckt. Möjligen är andra av hans böcker läsvärda. Men i denna rappakalja till bok driver han tesen att "roten till det onda" i Mellersta Östern skulle vara den europeiska kolonialismen i allmänhet och Syces-Picot-avtalet i synnerhet. Att den förmenta orsaken försvann kring 1950, medan dess verkan framträder först på 2000-talet, tycks inte vara något problem för Karlsson.

3 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Bevara Sverige svenskt : ett reportage om Sverigedem...

En historia över SD:s framväxt, väl värd att läsa

11 januari 2016

Baas har deltagit (kanske initierat?) kampanjer på Expressen mot Sverigedemokraterna, med snudd på personförföljelse, åtminstone med ett tröttsamt ad-hominem-upplägg som uteslutande fokuserar på personers bakgrund och kontakter, aldrig på deras politik eller idéer.

Men trots detta (och trots att jag själv är partimedlem i SD) var det intressant att läsa boken. Kanske för att den behandlade det enda anständiga parti som numera finns i Sverige.

3 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

A Bright Future

Nyttig genomgång av grunder för energiförsörjning

8 april 2019

Jag gillar boken, dock med viss tvekan. Det första kapitlet består av en trosviss upprepning av alla de fakta kring global uppvärmning som vi nu alla kan nästan utantill, utan att några som helst stöd för uppgifterna redovisas, vilket nog kommer att avskräcka många som liksom jag är ärligt intresserade av 1. om ett klimathot verkligen föreligger och hur akut och allvarligt det i så fall är, 2. vad som i så fall är är den bästa strategin för att hantera detta globalt, och 3. dito i Sverige.

Den första punkten får man alltså inte någon hjälp med, utan läsaren förutsätts svälja argumentationen utan ifrågasättande. Däremot är boken till stor hjälp på punkt 2. Boken argumenterar här mycket övertygande för att enda realistiska metoden att minska CO2-utsläpp är att snabbt och storskaligt bygga ut kärnkraften, i första hand med befintlig teknologi, så småningom med "4:e generationens kärnkraft". Beträffande punkt 3 används just Sverige, tillsammans med Frankrike och Ontario i Kanada, som exempel på att man redan - i Sverige under 70- och 80-talet - kunnat utveckla en i princip helt CO2-fri elproduktion, vilket är förutsättningen för att kunna reducera CO2-utsläppen också i transportsektorn, industri och uppvärmning, genom ökad användning av elenergi där. Så det är lätt att läsa boken som en argumentation för att oavsett om klimathotet är reellt eller ej, så behöver Sverige inte genomföra fler åtgärder än vad som redan gjorts (samt avstå från att stänga fler fungerande kärnkraftverk och fortsätta med CO2-skatten, dock möjligen satt lite lägre än idag). Skönt att veta!

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Refuge

Lysande!

22 juni 2017

Jag har bara hunnit en bit in i boken (engelskan är lite svår), men vill ändå skriva hur imponerad jag är av arbetet. Collier är ju i Sverige mest känd för Exodus, som många hänvisade till 2013-2015, utan att den kanske var så relevant som vissa ansåg.

Men Refuge är verkligen en ögonöppnare och ett ovärderligt stöd när man vill orientera sig i debatten om moral, etik och praktikaliteter i asyl- och flyktingfrågor. Deras huvudtes är att gällande flyktingkonvention och alla dess avläggare (EU:s skyddsgrundsdirektiv, Sveriges utlänningslag osv) är skapad för en inomeuropeisk situation där personer behöver skydd för aktiv personlig förföljelse (judar under nazismen, dissidenter och andra förföljda under kommunismen). Idag flyr mycket få på grund av personlig förföljelse. Istället flyr man från "failed states" och "lopsided democraties" - inte generellt men från dem där utvecklingen lett till inbördeskrigsliknande förhållanden. Och flykten sker nästan alltid till "safe havens" nära ursprungslandet, inte till "honeypots" (land drypande av mjölk och honung).

En annan tes hos dem är vikten av att särskilja dem som behöver skydd för personer som flyr våld, från dem som migrerar på grund av armod och bristande framtidsutsikter i hemlandet. Inkluderar man "IDP":s (internally displaced persons, dvs internflyktingar) är 65 miljoner, lite knappt 1% av världens befolkning, på flykt sägs det. Men med de skillnader i välstånd mellan stater och lätthet i att få information om tillståndet utanför hemlandet och lätthet i att resa och ändå hålla kontakt med sitt hemland, så skulle kanske 10-20% skulle ge sig iväg om det vore möjligt. En human hållning är bara möjlig att upprätthålla om de som flyr från våld och och risk för våld särskiljs.

Kort sagt, i särklass det bästa om migration och flyktingpolitik jag någonsin läst!

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Kalifatets återkomst : orsaker och konsekvenser

Mycket bra

11 januari 2016

Fantastiskt läsvärd. Politisk islam/islamism (salafistisk jihadism, muslimska brödraskapet och vad det mer kan finnas) håller på att helt ta makten över islam, tyvärr med hjälp av missriktade insatser från välmenande men okunniga aktörer i Europa. Detta och mycket annat beskriver Norell mycket bra.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Kunskapssynen och pedagogiken

Ordning och struktur är grunden

19 oktober 2017

Boken ger en nyttig och skrämmande insikt i vilken dominans det postmoderna paradigmet i läroplaner och på lärarhögskolor. Rekommendationerna i boken är lätta att instämma i. Men jag saknar några punkter:
* ordningsproblemen i klassrummet: det krävs mycket tydligare mandat för lärarna, och mycket tydligare stöd från rektorer, skolledning och skolpolitiker, i att omedelbart slå ned på alla tendenser till mobbning, kränkningar, våld och störande beteende i övrigt. Låt grundskolan få rätt att avvisa de elever (från alla skolformer) som inte kan eller vill sköta sig
* mindre fokus på sammanhållna klasser. Låt elever utan tillräckliga kunskaper i svenska språket stanna i förberedelseklass tills alla är överens om att de klarar att följa undervisningen i ordinarie klass. Återinför obs-klasser för elever med kraftigt störande beteende. Undervisa oftare särskole-elever i särskilda klasser
* se till att skolan har en samlad och tydlig ledning, både nationellt - förstatliga skolorna, inför ministerstyre på åtminstone skolområdet (så att det politiska ansvaret för skolan är tydligt), slå samman alla de myndigheter - och lokalt (förstärk rektorsfunktionen genom krav på hög lärarkompetens hos rektor)
* låt kvalitetskontrollen avse resultaten - genom nationella prov rättade maskinellt - ta bort huvuddelen av den rapportering som idag krävs på grund av att skolledningar försöker, utan att lyckas, styra processer

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Righteous Mind

Rekommenderas starkt

28 oktober 2016

En underbar bok, full av evolutions- och moralpsykologiska synpunkter på vår tids mest brännande fråga, åtminstone i västvärlden, nämligen avståndet mellan traditionalister/nationalister och globalister/liberaler. Mycket läsvärd.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej