Användarprofil Mari Larsson / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Mari Larsson

Antal betyg: 6
Antal recensioner: 5

Glutenfria kokboken

Bra för "nybörjare"

17 september 2019

Lätt att använda på ett bra och tydligt sätt. Bra för personer som är "ovana" som ska laga mat och baka.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Plusbarn : high need babies på svenska

Rekommenderas till alla BVC

28 februari 2019

En mycket bra bok för alla föräldrar, anhöriga (för mig som mormor t ex) och även till BVC! Hur många BVC har kunskap om detta? Det var svårt för min dotter att få hjälp när hon behövde det. Och jag som mormor kunde ha varit mer till hjälp med denna kunskap.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Skymningens barfotabarn

Fängslande bra

7 juli 2015

Mycket spännande och fängslande bok! Det var svårt att slita sig från den. När jag trodde att allt var bra, kom en ny spännande situation.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Omsorg i tanke och handling : en studie av kvinnors ...

Boktips för anhöriga för att förstå vårdpersonal

2 april 2013

Agneta Franssén har skrivit en studie av kvinnors arbete i vården. Den är skriven 1997, men en ny upplaga 2000. Agnetas metodval är både deltagagande observation (en månads fallstudie på en sjukhemsavdelning i ett lokalt sjukhem och en månads fallstudie på en medicinavdelning vid ett länsdelssjukhus) och kvalitativa intervjuer (intervjuer med personal på de berörda vårdavdelningarna).

Författaren ger genom sin studie, sin deltagande observation, möjlighet till insyn av arbetet inom vården. Hon jämför det sedan med sina kvalitativa intervjuer. Agneta påpekar i sin studie att det inte är någon kritik mot någon personal. Hon skriver i sin bok att patienterna fick den tröst, trygghet och medmänsklighet de behövde i specifika och akuta situationer. Ett bra boktips för anhöriga för att förstå vårdpersonalens arbetssituation.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Den röda tråden. Att hitta lagbundenheter, sammanhan...

Den röda tråden

9 februari 2013

"Att dyka ner i sin livshistoria är som att läsa en spännande roman eller deckare". Så beskriver författaren Christhild Ritter sin bok "Den röda tråden". Den är en väg att upptäcka mening och sammanhang i vårt liv. Boken är skriven ur antroposofisk livsfilosofi och är uppdelad i tre delar.

I den första delen, Människan sett ur sjuårsperspektiv börjar övningarna/frågorna från 0 till 84 år. Den beskriver fyra olika faser i vårt liv.

I den andra delen, Äventyret börjar, får du möjlighet till att se ditt liv enligt "biografmetoden" ett så kallat "helikopterperspektiv".

Den tredje delen, Den kosmiska intelligensen, beskriver ett nytt tänkande. Hur vi med Universum, Världen, Livet, Naturen och Människans hänger samman och att vi ständigt har ett levande växelspel med varandra är beroende av varandra och påverkar varandra.

Gör övningarna själv och/eller i grupp. Gör dem i den takt som passar dig/er. Då får du/ni ut det mesta av denna bok.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

I maktens skugga

(enbart betyg)

7 juli 2015