Användarprofil Anni / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Anni

Antal betyg: 2
Antal recensioner: 2

Flickor med Aspergers syndrom/högfungerande autism o...

Boken Flickor med Aspergers är en bok som behövs.

18 april 2017

Boken Flickor med Aspergers är en bok som verkligen behövs. Idag finns en hel del litteratur om pojkar med diagnos inom gruppen med Autismspektrumtillstånd och Aspergers syndrom, men nästan inget om flickor. Eftersom pojkar och flickor skiljer sig åt på en mängd punkter och deras utmaningar ofta ser helt olika ut behövs mer förståelse för och litteratur om flickor.

Den här boken är ett utmärkt första steg och en utmärkt faktabok, kanske främst för vårdpersonal och som studentlitteratur. Den innehåller både intressanta fakta och flickors egna berättelser som visar på de utmaningar som finns för de här flickorna inom t ex både vård och skola.

Förutom flickors egna berättelser, visar boken med berättelser från en pedagog, att vi behöver ge flickor med denna funktionsnedsättning fler och bättre förutsättningar och kanske också en annan typ av stöd än vad som finns idag. Däri ligger också det viktiga i att både flickor och pojkar tidigt får en diagnos. Först då kan rätt stöd sättas in och möjliggöra både en bättre livskvalitet, en bättre skolgång och en bra start i livet.

Jag ser fram emot en uppföljare inom detta viktiga ämne!

3 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Flickor med Aspergers syndrom/högfungerande autism o...

Boken Flickor med Aspergers är en bok som behövs

18 april 2017

Boken Flickor med Aspergers är en bok som verkligen behövs. Idag finns en hel del litteratur om pojkar med diagnos inom gruppen med Autismspektrumtillstånd och Aspergers syndrom, men nästan inget om flickor. Eftersom pojkar och flickor skiljer sig åt på en mängd punkter och deras utmaningar ofta ser helt olika ut behövs mer förståelse för och litteratur om flickor.

Den här boken är ett utmärkt första steg och en utmärkt faktabok, kanske främst för vårdpersonal och som studentlitteratur. Den innehåller både intressanta fakta och flickors egna berättelser som visar på de utmaningar som finns för de här flickorna inom t ex både vård och skola.

Förutom flickors egna berättelser, visar boken med berättelser från en pedagog, att vi behöver ge flickor med denna funktionsnedsättning fler och bättre förutsättningar och kanske också en annan typ av stöd än vad som finns idag. Däri ligger också det viktiga i att både flickor och pojkar tidigt får en diagnos. Först då kan rätt stöd sättas in och möjliggöra både en bättre livskvalitet, en bättre skolgång och en bra start i livet.

Jag ser fram emot en uppföljare inom detta viktiga ämne!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej