Användarprofil Maria / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Maria

Antal betyg: 1
Antal recensioner: 1

Det högkänsliga barnet : att växa och må bra i en öv...

Nödvändig kunskap i kontakten med barn

4 februari 2015

Boken tar upp ett ämne som i Sverige är tämligen okänt inom skola och barnomsorg och även för de flesta föräldrar. Kunskapen om att ungefär var femte person har ett nervsystem som fungerar på ett något annorlunda sätt än de övriga åttio procenten och som rätt utnyttjat kan bereda dessa personer stor glädje och ett rikare känsloliv men som negligerat eller missförstått kan skapa problem i kontakten med människor runtomkring, inte minst vad gäller barn i skola och förskola.
Boken ger insikt om hur man arbetar fram en god relation till sitt sensitivt begåvade barn och hur man rustar det för världen runtomkring. Boken ger också en inblick i den forskning som finns på området.
Även om boken är skriven till föräldrar med med hög sensitivitet kan den med fördel läsas av personal i skolan, förskolan m.fl. som i sin yrkesutövning möter barn.

Barn som uppfattas som hämmade, tysta, blyga, stökiga, rastlösa och okoncentrerade kan mycket väl vara överstimulerade barn med en hög sensitivitet. För mig, som själv tillhör personlighetstypen och dessutom har två sensitivt begåvade barn med beteende i var sin ände av skalan (en tillbakadragen och en intensiv i sina känslouttryck) har boken varit till stor hjälp för att förstå mina barn och hjälpa till i relationen mellan barn och skola.

3 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej