Användarprofil Mac / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Mac (Skåne)

Antal betyg: 34
Antal recensioner: 29

Stillhetens styrka : vetenskapen om meditation

Ett välkommet inslag bland meditationsfloran.

23 oktober 2018

Stillhetens styrka är en synnerligen välöversatt bok från engelskan "Altered Traits" av Bitte Wallin och handlar om vad meditation är, hur den utförs och vad för resultat man kan förvänta sig av den.

Daniel Goleman och Richard Davidson är två psykologer från Harvard som redan på 70-talet forskade om meditationens effekter och publicerade artiklar samt sedermera välrecenserade böcker i ämnet. De var samtida med dåtidens stora ämne Biofeedbackforskningen vilket idag har ersatts av den moderna neurovetenskapens landvinningar.

Boken är mycket välskriven och baserad på fakta och åter fakta om meditationens effekter på ett lättfattligt språk utan facktermer och om de förekommer är de grundligt förklarade. Man förklarar allt från Transcendental Meditation till den nya vågen med Mindfulness i alla dess former.

Vem bör läsa boken? Var och en som har intresse av meditation, som själv utövar eller tänker utöva meditation i någon form eller som är lärare i ämnet alternativt är terapeut. Samtliga får stor glädje och stor behållning av att läsa boken.

Jag har både det amerikanska originalet och den svenska utgåvan för jämförelsens skull och kan å det varmaste rekommendera boken. Även om det inte är en ren handbok i meditation så är det en bok om meditationens verklighet som man verkligen bör läsa och som hjälper till för förståelsen av utövningen.

8 av 9 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Bhagavad-Gita : vishet och yoga

En mästerlig översättning av ett mästerverk.

19 september 2016

Doc. Martin Gansten är en av de yngre och mycket kompetenta indologerna och översättarna av indisk litteratur.

Översättningen av Bhagavad Gita är gjord direkt från sanskrit till svenska, utan den sedvanliga omvägen över engelskan. Doc. Gansten har tagit hänsyn både till det poetiska uttrycket i originalet, såväl som det filosofiska innehållet. Därmed är boken mycket lättläst och indisk filosofi blir begriplig och intressant.

Det var ett nöje att läsa denna översättning av Bhagavad Gita och det är en glädje att rekommendera den.

4 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

ACT helt enkelt - en introduktion till Acceptance an...

ACT i enkel och lättläst form!

30 augusti 2018

Läkaren och Psykoterapeuten Russ Harris har på ett lättfattligt språk levererat en synnerligen välskriven och övningsspäckad bok om hur man använder beteendeterapin ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som terapeut eller egenvårdare.
ACT är en ättling till RFT, KBT, DBT (Relational Frame Therapy, Kognitiv BeteendeTerapi, Dialektisk BeteendeTerapi) och möjligen andra psykologiska behandlingsmetoder för lidande och kronisk smärta.
Syftet med ACT är att komma fram till en punkt där man förmås acceptera en oundviklig smärta och ändå leva ett fullvärdigt liv.
Boken är en verklig pärla för den terapeut som arbetar med smärtbehandling men även en juvel för den som själv har en problematisk smärtsituation.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Presence, Volume I

Detta är boken med stort B om livsfilosofi.

11 november 2020

Rupert Spira har varit aktiv som spirituell rådgivare och filosof under ett antal decennier och denna boken är en av hans absolut bästa.

Vill man läsa om hans filosofi och tankar och även hur de kan tillämpas är detta boken med stort B.
Hans huvudsakliga tema i boken är det han kallar "aware Presence" och han använder temat genomgående både till att förklara och att möjliggöra de insikter han vill förmedla i den klassiska västerländska varianten av den österländska personliga frihetsideologin.

Jag rekommenderar boken som en lättläst och tankeväckande bok om vårt inre liv.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Breath

En exceptionellt välskriven bok om andning.

11 november 2020

En modern och exceptionellt välskriven bok om andningens metodik samt vad den ger för resultat.

Författaren bygger på stor kunskap och delar den egna kunskapen med ett antal västerländska forskare som funnit hur andningen skall hanteras för att ge oss bästa möjliga resultat.

Detta är en bok som borde stå högt i kurs bland alla Yogans PranaYama-litteratur och borde läsas av var och en som har ett intresse av andningsteknik eller som tillämpar andningsteknik i meditationssyfte.

Jag har ganska lång erfarenhet av meditation och finner boken vara ett välkommet tillägg till den gängse litteraturen på andningens område när det gäller meditation och hälsa.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Blommor i Sverige : våra vanligaste vilda arter inde...

En verkligt fin bok om vår fauna.

10 september 2020

För mig som nybörjare med bara gamla skolkunskaper är denna boken ovärderlig. Den är väldisponerad och gör det enkelt att finna växterna genom färgindelningen och tekniken att artbestämma växterna. Varje beskrivning är också klart och enkelt författad så att man lätt förstår utan att behöva stora förkunskaper. Trots detta så innehåller boken mycket kunskapsstoff och ger en därför ett lyft i växtkunnandet.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

The Case Against Reality

Våra sinnen bedrar oss om hur verkligheten ser ut!

3 september 2020

Donald Hoffman, professor i neurovetenskap, har skrivit en utomordentligt intressant bok om vår verklighet och hur vi uppfattar den och varför vi gör som vi gör.

Prof. D. Hoffman är välkänd från TED, YouTube samt tidskrifter såsom Scientific American där han propagerar för att våra sinnesintryck inte ger oss en korrekt bild av verkligheten utan våra sinnen visar oss det som gör oss mer konkurrenskraftiga.

Hoffman visar genom olika experiment i boken hur exempelvis synsinnet lurar oss att se annat än det som faktiskt finns framför oss. Det påminner om perceptionspsykologin som bland annat visar hur olika bildkonfigurationer ger upphov till varierande illusioner.

Boken är mycket välskriven och saklig men ändå inte tråkig utan lättläst på ett trevligt sätt. Hoffman hävdar att evolutionen döljer sanningen om verkligheten för oss för att göra oss mer dugliga i kampen för tillvaron. Hans tes är: "Finess Before Truth", FBT och han ger läsaren en verklig möjlighet att tränga in i hur dagens vetenskap resonerar om tillvarons problematik. Boken är en rik genomgång av hur våra sinnen bedrar os om verklighetens natur.

Läs boken, den är ett praktfullt diskussionsunderlag när man talas vid i dessa tider.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Trancework

En absolut heltäckande bok om Hypnos.

10 februari 2020

Psykolog Michael Yapko har med denna bok, som först utgavs på åttiotalet, skrivit en i de flesta avseenden heltäckande bok om Hypnos. Den täcker definitioner, metodik och praktik på ett mycket välskrivet och väldisponerat sätt.

Boken har sin givna plats i hyllan hos varje terapeut eller psykolog som vill fördjupa sig i ämnet hypnos. Den har också i flera fall framgångsrikt utgjort kursmaterial vid utbildning i hypnoterapi.

Den går givetvis inte att använda som enda självstudiematerial för att lära sig hypnoterapi. Därtill krävs det erfarna lärare, men den kommer så nära den kan. Jag kan verkligen rekommendera att läsa "Trancework" eftersom den är en synnerligen användbar bok innehållande mycket kunskap och erfarenhet samt praktiska råd.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Self, No Self?

En mycket väl sammansatt antologi om självet!

30 september 2019

Professorn emeritus och författaren Mark Siderits har sammansatt en mycket väl genomtänkt filosofisk antologi om självet tillsammans med ett 10-tal medförfattare.

Antologin innehåller essäer med stor bredd om bland annat perspektivet på självet från västerländsk analytisk och fenomenologisk syn men även från indisk tradition. Frågan om självets verkliga natur har varit framträdande bland asiatiska och västerländska filosofer.

Dessa perspektiv är mycket välrepresenterade i antologin och den redovisar många utomordentligt genomtänkta och intressanta tankegångar i essäerna. Antologin är ingen filosofihistorisk essäsamling, den är en problemorienterad och argumenterande redovisning som uppmuntrar och ger läsaren rikliga tillfällen att belysa frågeställningarna ur eget perspektiv.

Jag har blivit mycket engagerad av antologin och känner att den är viktig läsning för envar som är intresserad av självet vare sig det är ur privat eller yrkesmässig synvinkel. Det är en bok som man absolut bör läsa för den goda behållning som den ger.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej