Användarprofil Mac / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Mac (Skåne)

Antal betyg: 42
Antal recensioner: 35

Stillhetens styrka : vetenskapen om meditation

Ett välkommet inslag bland meditationsfloran.

23 oktober 2018

Stillhetens styrka är en synnerligen välöversatt bok från engelskan "Altered Traits" av Bitte Wallin och handlar om vad meditation är, hur den utförs och vad för resultat man kan förvänta sig av den.

Daniel Goleman och Richard Davidson är två psykologer från Harvard som redan på 70-talet forskade om meditationens effekter och publicerade artiklar samt sedermera välrecenserade böcker i ämnet. De var samtida med dåtidens stora ämne Biofeedbackforskningen vilket idag har ersatts av den moderna neurovetenskapens landvinningar.

Boken är mycket välskriven och baserad på fakta och åter fakta om meditationens effekter på ett lättfattligt språk utan facktermer och om de förekommer är de grundligt förklarade. Man förklarar allt från Transcendental Meditation till den nya vågen med Mindfulness i alla dess former.

Vem bör läsa boken? Var och en som har intresse av meditation, som själv utövar eller tänker utöva meditation i någon form eller som är lärare i ämnet alternativt är terapeut. Samtliga får stor glädje och stor behållning av att läsa boken.

Jag har både det amerikanska originalet och den svenska utgåvan för jämförelsens skull och kan å det varmaste rekommendera boken. Även om det inte är en ren handbok i meditation så är det en bok om meditationens verklighet som man verkligen bör läsa och som hjälper till för förståelsen av utövningen.

10 av 11 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Bhagavad-Gita : vishet och yoga

En mästerlig översättning av ett mästerverk.

19 september 2016

Doc. Martin Gansten är en av de yngre och mycket kompetenta indologerna och översättarna av indisk litteratur.

Översättningen av Bhagavad Gita är gjord direkt från sanskrit till svenska, utan den sedvanliga omvägen över engelskan. Doc. Gansten har tagit hänsyn både till det poetiska uttrycket i originalet, såväl som det filosofiska innehållet. Därmed är boken mycket lättläst och indisk filosofi blir begriplig och intressant.

Det var ett nöje att läsa denna översättning av Bhagavad Gita och det är en glädje att rekommendera den.

5 av 5 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Breath

En exceptionellt välskriven bok om andning.

11 november 2020

En modern och exceptionellt välskriven bok om andningens metodik samt vad den ger för resultat.

Författaren bygger på stor kunskap och delar den egna kunskapen med ett antal västerländska forskare som funnit hur andningen skall hanteras för att ge oss bästa möjliga resultat.

Detta är en bok som borde stå högt i kurs bland alla Yogans PranaYama-litteratur och borde läsas av var och en som har ett intresse av andningsteknik eller som tillämpar andningsteknik i meditationssyfte.

Jag har ganska lång erfarenhet av meditation och finner boken vara ett välkommet tillägg till den gängse litteraturen på andningens område när det gäller meditation och hälsa.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Presence, Volume I

Detta är boken med stort B om livsfilosofi.

11 november 2020

Rupert Spira har varit aktiv som spirituell rådgivare och filosof under ett antal decennier och denna boken är en av hans absolut bästa.

Vill man läsa om hans filosofi och tankar och även hur de kan tillämpas är detta boken med stort B.
Hans huvudsakliga tema i boken är det han kallar "aware Presence" och han använder temat genomgående både till att förklara och att möjliggöra de insikter han vill förmedla i den klassiska västerländska varianten av den österländska personliga frihetsideologin.

Jag rekommenderar boken som en lättläst och tankeväckande bok om vårt inre liv.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

ACT helt enkelt - en introduktion till Acceptance an...

ACT i enkel och lättläst form!

30 augusti 2018

Läkaren och Psykoterapeuten Russ Harris har på ett lättfattligt språk levererat en synnerligen välskriven och övningsspäckad bok om hur man använder beteendeterapin ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som terapeut eller egenvårdare.
ACT är en ättling till RFT, KBT, DBT (Relational Frame Therapy, Kognitiv BeteendeTerapi, Dialektisk BeteendeTerapi) och möjligen andra psykologiska behandlingsmetoder för lidande och kronisk smärta.
Syftet med ACT är att komma fram till en punkt där man förmås acceptera en oundviklig smärta och ändå leva ett fullvärdigt liv.
Boken är en verklig pärla för den terapeut som arbetar med smärtbehandling men även en juvel för den som själv har en problematisk smärtsituation.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Facebook - den nakna sanningen : Berättelsen om hur ...

En bra bok om Facebook.

1 november 2021

En på alla sätt intressant och aktuell genomlysning av Facebook-koncernen.Man har gjort ett grundligt arbete med att gå igenom olika dokument och gjort intervjuer med människor som har arbetat på FB.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Being Myself

En synnerligen givande och upplyftande bok.

8 oktober 2021

Den mycket aktive engelske spirituelle förespråkaren för den "direkta metoden att förstå sitt själv" har skrivit ännu en ypperligt givande och emotionellt upplyftande bok om hur man går tillväga för att se in i sitt allra innersta.

Metoden i boken bygger på några enkla resonemang och mentala övningar som ger en direkt inblick i hur man kan uppleva vem man är innerst inne. Spira betonar att det är inte tankar, känslor eller föreställningar som är vår verkliga natur utan det utrymme som låter våra upplevelser styra oss.

Jag har läst ett antal av Spiras böcker dels på grund av det han förespråkar, dels på grund av den lättsamma stil han använder i sitt skrivande. Därför vill jag å det varmaste rekommendera att läsa denna boken om man är en sökare eller är idealistiskt filosofiskt inriktad person eller om man bara vill läsa något riktigt intressant och tankeväckande.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

After Buddhism

En bra bok om modern Buddhism.

26 augusti 2021

Stephen Batchelor är en namnkunnig författare som av egen kraft moderniserat Buddhismen och skalat av gamla och omdiskuterade trosföreställningar såsom exempelvis karma och återfödelse.

Det är en bok som beskriver Buddhismen på ett sekulariserat sätt vilket är samstämmigt med den västerländska synen på vetenskap och dess plats i vår föreställningsvärld. Boken handlar om Buddhismens rimlighet och praktiska tillämpbarhet i vardagen.

Batchelor är en van praktiserande av Buddhismen och har mycket gott rykte bland författare och praktiserande Buddhister. Jag ger boken mina bästa rekommendationer både som en inspirationskälla och som en tankeväckande skrift, den är ett modernt mästerverk av filosofi och praktik.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Rethinking the Buddha

Ett nytt perspektiv på Buddhismens grunder.

22 juli 2021

Rethinking the Buddha av Eviatar Shulman är en ytterst intressant bok som behandlar buddhismens doktriner ur perspektivet av meditation och inte ur filosofiska grundbegrepp från samtiden.

Detta gör Shulman genom att belysa vad det är att vara människa ur det meditativa perspektivet samt belysa hur Mindfulness blivit en filosofi när det egentligen handlar om sinnesperception och hur den bygger vår bild av tillvaron.

Boken är mycket läsvärd för den som är något insatt i Buddhismen eller Meditation och Mindfulness. Shulman är doktor i filosofi vid The Hebrew University of Jerusalem och har skrivit flera böcker om Buddhism och indisk filosofi. Är man lite insatt i ämnet är det en riktigt intressant bok som vänder på perspektiven.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej