Användarprofil Jan Eriksson / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Jan Eriksson

Antal betyg: 2
Antal recensioner: 2

Kritisk utredningsmetodik - begrepp, principer och f...

Att tänka kritiskt

25 februari 2017

Bo Edvardsson var lärare i utredningsmetodik, eller kritiskt tänkande som han kallade kursen, under min socionomutbildning i Örebro. När jag nu i dagarna arbetat i 20 år inom socialtjänsten är det denna bok, Kritisk utredningsmetodik, som jag fortfarande ständigt återvänder till. Vad det handlar om är ett sätt att tänka som alltid tilltalat mig. Att inte vara för säker. Att vända på resonemang. Jag tänker ofta på deckarförfattarinnan Agatha Christie när jag läser Edvardsson. Hur hon kunde rikta alla misstankar mot en person och sedan i slutet av boken ge alternativa förklaringar så att en annan person blev huvudmisstänkt. Och sedan ibland, åter vända tillbaka till den första personen igen.

Kritisk utredningsmetodik innehåller en mängd begrepp som för mig blev ett yrkesspråk och verktyg i arbetet att använda sig av. Confirmation bias, hypotes, imperfecta enumeratio, självgynnande attribution, fundamentalt attributionsfel, glidning. Begrepp som just tvingar oss att se den andra sidan av myntet, för att våra utredningar ska leva upp till grundlagens krav på saklighet och opartiskhet.

Att på bästa sätt lyfta fram klienters egna uppfattningar och resurser i en utredning som ändå tvingas utmynna i ett ställningstagande för tvångsomhändertagande. Att lyfta fram allt som talar emot omhändertagandet. Det handlar om ett intellektuellt hederligt sätt att argumentera och tänka som man har glädje av även i andra mer vardagliga sammanhang. Att inte bara söka bekräftelse i omvärlden på våra egna förutfattade meningar och fördomar.

Edvardsson är kanske ingen lysande stilist, men innehållsmässigt är Kritisk utredningsmetodik den viktigaste bok som jag har läst inom socialt arbete.

3 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Kärlek till döds : om droger, beroende och tillfrisk...

Hela tiden intressant

1 september 2014

Gunnar Bergström har utkommit med en ny bok: Kärlek till döds. Om droger, beroende och tillfrisknande (2014). Bergström har tidigare varit aktiv som behandlare inom kollektivrörelsen (som han senare varit självkritisk till). Han skrev boken Kriminalitet som livsstil (1997) och har utarbetat påverkansprogram om kriminalitet. Han introducerade multisystemisk terapi, MST, i Sverige och han har bland annat arbetat som enhetschef inom socialtjänsten. Gunnar Bergström har varit politiskt aktiv och han beskriver sig fortfarande stå till vänster. I denna bok lämnar han dock politiken åt sidan, även om han kommer in på en del narkotikapolitiska resonemang.

Gunnar Bergström lägger i Kärlek till döds fram sitt livs erfarenhet som behandlare i en bok som jag sträckläste. Han är hela tiden intressant, vilket inte innebär att man behöver dela alla hans uppfattningar. Några saker han skriver om är beroendebegreppet och sjukdomsbegreppet, där han på ett positivt sätt refererar till Nils Bejerot, utan att vara okritisk. Bejerots beskrivning av beroendebildningens dynamik och beroendet som "ett tillstånd i sig" håller fortfarande, även om den behöver kompletteras. Bergström skriver om återfallsbehandling som många gånger sätts in i ett för tidigt skede. Och vad är egentligen ett återfall? Kan man återfalla flera gånger i veckan? Kopplingen mellan sexualitet och missbruk tas upp i ett eget kapitel. Hur sexualiteten intensifieras, t ex vid amfetaminintag, och vikten att i behandlingssituationer lyfta denna ofta upplevda positiva effekt av drogen. Han skriver om skammen i missbruket och hur detta påverkar beroendepersonligheten, ett omdiskuterat begrepp. Han skriver om behandling för ungdomar, om anhöriga och medberoende, och om tolvstegsprogrammet på ett mer insiktsfullt sätt än i sedvanliga läroböcker, där man som läsare ofta kan uppfatta tolvstegsprogrammet som ytligt, föråldrat eller obegripligt. Även om man kan vara kritisk till Bergström ibland, bl a har jag en mer positiv syn på metadon, så är detta den utan jämförelse mest givande bok jag läst om psykosocial behandling av beroende. Man skulle kunna beskriva det som att detta är Gunnar Bergströms livsverk inom behandling sammanfattat på nästan 500 sidor. Ett sorts magnum opus.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej