Användarprofil Marie / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Marie

Antal betyg: 8
Antal recensioner: 5

438 dagar : vår berättelse om storpolitik, vänskap o...

438 dagar har främst två behållningar: skildringen av...

23 oktober 2013

438 dagar har främst två behållningar: skildringen av vad som verkligen pågår politiskt i en region som upplevs som bortglömd och skildringen av de känslor och tankar som Johan och Martin kämpar mot och med varje minut. Ofta känns det i läsningen som att jag själv är där, på plats bredvid skenavrättningarna och i kön till maten på fängelset. Johans och Martins skilda litterära språk bidrar till att detta verkligen är deras berättelse av vad som faktiskt skedde och visar även att de är väldigt olika personer. Johan är vresig, yttrar sina åsikter starkt och högt och kämpar med sitt nikotinberoende. Martin är den lugna och diplomatiske som alltid söker en ton av samförstånd för att lösa ens den mest bisarra situation med soldater, regionpresidenten och aggressiva medfångar. Det mest gripande är återgivandet av Johans och Martins upplevelse av att vara skilda från sina familjer utan att veta när de att ses igen. Som läsare vet jag att detta sker, men när jag påminner mig om att Johan och Martin inte vet detta där de sitter fängslade, ja då inser jag vikten i deras ord om längtan, kärlek, orättvisa, inhuman behandling och även vad de humana relationerna mellan fångarna i fängelset verkligen betyder för överlevnad. Dag för dag, timme för timme, i 438 dagar. Är det en bok du ska läsa i år, så är det denna.

3 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Inclusive Masculinity

Det är sällan en bok om en specifik teori är lika...

22 november 2013

Det är sällan en bok om en specifik teori är lika spännande som en faktabok. Med redogörelsen av vad "inclusive masculinity" innebär som teori och hur denna har växt fram genom Andersons forskning, beskriver han hur män och maskuliniteter - främst inom idrottsvärlden - präglar hela samhället, både män och kvinnor. Även om du inte avser använda Andersons teori, är det en bok som ger (nya?) insikter i hur sexualitet och mansdominans har konstruerat vårt samhället och dess konsekvenser.
Med sin teori visar Anderson att det är på väg att ske en förändring i våra (framförallt mäns) uppfattningar och föreställningar om sexualitet, normer och gränser som börjar överskridas och hur genus förhandlas. Andersons olika fallstudier om rugbylag, om universitetsföreningar och om hejaklackskultur i USA utgör en mångfacetterad bild av män och maskuliniteter och den komplexitet som omgärdar görandet av maskulinitet och femininitet.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Fallna kvinnor : när samhällets bottensats skulle lä...

En viktig del av Sveriges historia avtäcks av Eva F...

22 november 2013

En viktig del av Sveriges historia avtäcks av Eva F Dahlgren, om rashierarkisering, kategorisering av människor utifrån kön och klass, samt steriliseringen av de som inte var fina nog för Sverige. I den historia vi lär oss i skolan, var Sverige ett stolt land med fina anor och med människor av "rätt" ras. Då avsågs främst (etniskt svenska) män, antingen med pengar och makt eller skötsamma arbetare. Kvinnor som hade rätt att vistas i salongerna var de utan anmärkningar.
I denna skildring porträtterar Dahlgren den del befolkningen, bottensatsen, som inte passade in i denna fina bild av Sverige. Människor, i denna skildring kvinnor, som av olika anledningar - svek från sina familjer, svek från sina män, svek från samhället - inte hade annat val än att försörja sig så gott de kunde (ofta prostitution) och därmed bli omhändertagna av polis och stat och skickade till anstalt. För att lära sig att veta hut. Även om inte Dahlgren fördjupar sig i en sådan diskussion, är patriarkatet ständigt närvarande och det är inte svårt att förstå var dagens kvinnohat och kvinnoförtryck har sitt ursprung. Det är trots allt enbart från föregående sekel som Dahlgren hämtar sin empiri.
Förutom att Fallna kvinnor är litterärt välskriven, läsvärd och intressant, menar jag att den främst är relevant utifrån de kunskapsluckor den fyller: om Sverige under 1900-talets början, i allmänhet, och om kvinnorna (och männen som figurerar i bakgrunden) som levde då, i synnerhet.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Tempelriddarens sista strid

Jag läste Tempelriddarens sista strid direkt efter...

23 oktober 2013

Jag läste Tempelriddarens sista strid direkt efter föregångaren Den siste tempelriddaren och hade höga förväntningar. Dock upplever jag att den är forcerad och inte riktigt kommer igång. Stundtals är det spännande och jag rycks med i handlingen, för att längre perioder känna att jag lika gärna kan lägga undan boken. Berättelsen om Tess och Reilly får dock ett oförutsägbart slut vilket gör boken värd att läsa och jag kommer att läsa om den igen, för att ge den en chans till.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

I en klass för sig Genus, klass och sexualitet bland...

Läsvärd studie för alla som arbetar med tjejer i...

6 augusti 2013

Läsvärd studie för alla som arbetar med tjejer i tonåren, eller som är intresserade av hur genus konstrueras i det specifika sammanhang som skolan utgör. Ambjörnsson bjuder med ett lättillgångligt språk och smart disposition in läsare med olika kunskapsnivåer både inom och utom akademin, utan att förlora den stringenta vetenskaplighet som krävs för att göra en avhandling tillförlitlig.
Se även pedagogen Jenny Svenders avhandling "Så gör(s) idrottande flickor" (2012), för en analys av genus och flickor inom föreningsidrott.

0 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Konsten att höra hjärtslag

(enbart betyg)

19 april 2018

Den förlorade symbolen

(enbart betyg)

19 april 2018

Världens vinter

(enbart betyg)

9 maj 2013