Användarprofil Thomas Gerhard Svensson / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Thomas Gerhard Svensson

Antal betyg: 42
Antal recensioner: 5

Brus : det osynliga felet som stör våra bedömningar ...

Inte mycket nytt att komma med

13 juni 2021

Boken handlar om brus, dvs. om variationer i människors bedömningar inom medicin, rättsväsende och affärsverksamhet. För mig var boken en stor besvikelse, jag hade förväntat mig mer djuplodande insikter från Kahneman som ändå fått riksbankens ekonomipris.

Visserligen får man upp ögonen för att bruset är värre än man trott, t.ex. inom diagnosicerandet av psykiska sjukdomar, men allmänt tycker jag nog att författarna mest slår in öppna dörrar. Och förslagen på åtgärder för att bekämpa bruset känns ganska självklara: välj kloka öppensinnade bedömare, tänk efter ordentligt, strukturerara genom att bryta ner bedömningar i begränsade delar, sammanfoga bedömingar från oberoende bedömare och försök att göra jämförande bedömningar istället för att använda absoluta skalor.

Förutom att jag därmed bedömer boken som allmänt svag och ytlig så reagerar jag som statistiker på författarnas tafatta behandling av statistisk teori, men det leder för långt att födjupa här.

6 av 7 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Systemen, överflödet och det gemensamma

Många nya insikter

25 mars 2021

Ingelstam försöker lyfta blicken för att förstå företeelser som vurmen för ekonomisk tillväx och den alltmer trängda sektorn vård, skola omsorg. Han anlägger ett systemperspektiv för att förklara varför vår enorma rikedom inte tycks räcka till varken omsorg om människor eller omsorg om planeten.
Lösningar föreslås utttryckt som måttfull paternalism och restaurering av en ledningsfilosofi som grundas i kompetens och ansvarskänsla.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Ett liv på vår planet

Ett ögonvittne

18 januari 2021

David Atterborough är unik i avseendet att vara ett ögonvittne till de förändringar i klimat och biologisk mångfald som redan inträffat. Hans världsomfattande resor under ett långt liv har ju varit inriktat just på naturen i syfte att visa mångfalden för TV-tittarna. Hans personliga minnen av resor kombineras i boken med en gammal mans eftertänksamhet i ljuset av klimatvetenskapen. BIlden är dyster men Atterborough har ändå ett visst hopp och pekar ut riktningen för vårt agerande i den närmaste framtiden för att stoppa den skrämmande utveckling han noterat.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Uträknad

Sans i bevakningsskräcken

18 december 2020

David Sumpter avmystifierar mycket av de "algoritmer" som gör oss så nervösa i dagens digitala värld. Han gör det genom att avslöja att de flesta sådana algoritmer helt enkelt är byggda på en känd metod inom statistiken, principalkomponentsanalys. Han redovisar också några exempel som han gjort själv.

Själv blev jag betydligt lugnare efter att ha läst boken. Problemet är nog inte att Facebook och Google lyckas kartlägga mig som individ. Den stora risken är att vissa makthavare kanske tror på denna kartläggning och därmed dömer mig i något avseende.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Case for Community Wealth Building

Hoppfullt

26 november 2020

Boken visar utifrån två exempelstäder i USA resp. Storbritannien att det går att bryta storföretagens dominans. Främst genom att använda styrkan hos den offentliga sektorn, men också genom att skapa ett engagemang oss människor i gemen.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Dunning-Kruger-effekten

(enbart betyg)

22 augusti 2022

Skogslandet : en granskning

(enbart betyg)

26 juni 2022

I allmänhetens tjänst

(enbart betyg)

31 maj 2022

Girig-Sverige

(enbart betyg)

17 maj 2022