Användarprofil Michael / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Michael

Antal betyg: 4
Antal recensioner: 4

Psykologi för klassrummet

Kunskap och inspiration för hälsofrämjande arbete

7 augusti 2016

Boken är en mycket bra introduktion till ett antal olika psykologiska perspektiv på skolvardagen. Klart värd att läsa för all personal i skolan som vill ha kunskap och inspiration för att utveckla lärmiljön och elevhälsoarbetet - lärare, elevhälsopersonal m fl. Läs!

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Jord, hopp och kärlek : att bygga matjord och repare...

Vacker, lärorik och inspirerande bok

4 februari 2021

Den här boken ger på ett enkelt och vardagligt vis i bild och text en beskrivning av hur livet på jorden hänger ihop i ett komplext nätverk, och vilken central roll matjorden och de betande djuren har i det nätverket. Vi får möta ett antal personer som på olika sätt arbetar för att utveckla regenerativt jordbruk - ett jordbruk som gör att vi kan leva av det jorden ger, och samtidigt stärka livskraften systemet som helhet. Till skillnad från det jordbrukssystem som dominerar världen idag som "sliter" på de levande systemen och sakta men säkert minskar mängden liv på jorden genom erosion, förgiftning och utarmning av ekosystem. Vackra bilder och personliga berättelser i boken ger en levande bild av vilken typ av jordbruk det är som kan fungera, och boken sammanfattar också kortfattat viktiga teoretiska grundtankar kring ekosystemen. Köp, läs, diskutera tankarna, hitta sätt att välja mat som stödjer naturen!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Mitochondria and the Future of Medicine

Koncis och välskriven

27 mars 2018

En mycket koncis och välskriven sammanställning av många nyare rön kring mitokondriernas funktion och centrala roll för kroppens övergripande funktion och hälsa.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Evolution in Four Dimensions

Mycket bra bok om komplexiteten i evolutionen

12 december 2014

Jablonka och Lamb gör en mycket välskriven genomgång av ärftlighet i fyra dimensioner - hur genetiska, epigenetiska, beteendemässiga och kulturella aspekter ärvs från generation till generation, och hur dessa aspekter påverkar varandra i ett intrikat samspel. Evolution är något mycket mer komplext och fascinerande än den enkla genbaserade synen på evolution som länge dominerat samtiden. Ett pedagogiskt grepp som boken använder är att avsluta kapitlen med en tänkt dialog mellan författarna och en tänkt person som problematiserar författarnas ståndpunkt, och det blir ett osedvanligt djup och liv i tankegångarna. Boken får mina varmaste rekommendationer till alla som vill fördjupa sin förståelse för de komplexa evolutionära mekanismer som framträder i aktuell forskning.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej