Användarprofil Bo Brantmark / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Bo Brantmark

Antal betyg: 36
Antal recensioner: 10

Den stökiga psykiatrin : minnen, samtal, tankar

Psykiatrin i Sverige

6 april 2015

Författaren har på ett insiktsfullt sätt skrivit en serie essäer med egna tankar kring psykiatrins utveckling kompletterat med en rad intervjuer med framstående företrädare för svensk psykiatri under de senaste decennierna. Betraktelsesättet är balanserat, nyanserat och undviker ensidiga ställningstagande. Boken förtjänar att läsas av envar som har intresse i området. Förutom det psykiatriska materialet får vi också en hel del självbiografiskt material av denne nu 80-årige författare

3 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Ond kemi : berättelser om människor, mord och molekyler

God bok om Ond Kemi

18 mars 2019

Förträfflig skildring av hur vi påverkas av kemikalier o hur kemiska substanser styr vår tillvaro. Skriven på ett sådant sätt att den rimligen är lättförståelig även för den kemiskt okunnige

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Njutning : berättelser om kärlek, känslor och kemi

Ej så Njutbar som Ond Kemi

18 mars 2019

Som vanligt för denne författare är texten kunnig och innehållsrik. Når dock ej upp till föregångarens nivå (Ond Kemi). En hel del av innehållet i Ond Kemi upprepas. Har man inte läst Ond Kemi är denna bok förträfflig

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Efter Europa

Kunskapsrik Europa - information

22 februari 2018

Författaren, av bulgarisk härkomst, ger en underbyggd information om tänkesätt och traditioner i väst och forna kommunistiska Östeuropa, som bidrar till förståelsen av aktuella motsättningar. För läsaren står det klart att skillnaderna i betraktelsesätt är så stora att öst- o västländerna inte passar i samma förening. Författarens (översättarens??) behandling av svenska språket är i princip korrekt men ibland så "avancerad" att man får läsa samma stycke flera gånger för att förstå det.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Tro och vetande

Detta är ju en klassiker, som knappast behöver någon...

12 augusti 2013

Detta är ju en klassiker, som knappast behöver någon betygssättning idag. Denna svenska bok från 50-60 talet står sig mycket väl i relation till aktuella Dawkins m.fl

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Shantaram

Fantastisk Indienskildring där mycket förefaller (och...

31 maj 2013

Fantastisk Indienskildring där mycket förefaller (och uppges) vara självupplevt. Trovärdig skildring av korruptionens och den undre världens agerande. Rekommenderas varmt som motvikt till romantiska Asienberättelser.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Stora boken om båtunderhåll

Innehåller inget nytt för den som varit båtägare i...

31 maj 2013

Innehåller inget nytt för den som varit båtägare i några år men saknar å andra sidan inget väsentligt heller. Rekommenderas för nybörjaren.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Framtidsutmaningar : det nya Sverige

En serie essäer, skrivna av begåvade och initierade...

31 maj 2013

En serie essäer, skrivna av begåvade och initierade författare med framtidsperspektiv. Någon gång alltför orienterade mot det den aktuella författaren själv har för ögonen men i det stora hela en mycket givande essäsamling.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Om Gud

Gud i historiskt perspektiv

5 januari 2017

Gardell har samlat ett enormt faktamaterial från Bibelskrifter, både moderna och äldre och hämtat ett rikt material från andra bibelforskare. Den gud som efterhand presenteras i bibeln är en sammansatt figur som hämtat innehåll från många andra gudar och från många andra folkslag. Jehova har bl.a. varit både krigsgud och fruktbarhetsgud. Tidigt var han en gud som man kunde prata med och till och med tala till rätta. Småningom uppträdde han som en mer fruktansvärd gestalt som man inte utan vidare kunde närma sig. Den kärleksfulle fadern är en ganska sen konstruktion. Gardell påpekar att Jehova var klart medveten om att han inte var ensam, ty i så fall hade inte det första budordet behövts, det som säger att "Du skall inga andra gudar hava jämte mig." Allt sammantaget är det väldigt tydligt, det som sagts många gånger förr, att gud har skapats av människor och inte tvärt om..

1 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej