Användarprofil Leif Hultgren / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Leif Hultgren

Antal betyg: 14
Antal recensioner: 4

Vad händer med klimatet? : en klimatforskares syn på...

Blandat intryck

5 september 2019

Bokens titel plus vissa tankeexperiment med utomjordingar och val av bästa klimatår(!) signalerar en mycket populärvetenskaplig framställning av jordens klimat. Boken är dock fylld med fakta och beräkningar, figurer och diagram, som kanske är lite svårsmälta för lekmän att tillgodogöra sig. Författaren anser att de mänskliga kopplingarna till klimatförändringar är otydliga. Det kanske mest givande kapitlet är kanske den om jordens energiförsörjning i framtiden.
Författaren är för en utbyggnad av kärnkraften och har enligt undertecknad en alltför passiv hållning till eventuella negativa klimatförändringar.
Skall hen bara läsa en bok om klimatet och människans eventuella påverkan, rekommenderar jag snarare den nya upplagan från Studentlitteratur med Jörgen Bogren m.fl.s bok "Klimatförändringar. Naturliga och antropogena orsaker". Vill hen få en bra bild av helheten, läs då båda dessa böcker plus Fredrik Carpentier Ljungqvists "Klimatet och människan under 12000 år" från 2017.

3 av 5 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Feminism

Fullträff!

21 februari 2016

Utmärkt bra introduktion i ämnet, speciellt för oss män tror jag. Begriplig feministisk historieskrivning och många teorier, som ger nya perspektiv på bl.a. vetenskaps- och kulturhistoria huvudsakligen skapat av män!?

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Behovet av en ny förståelse : ansvaret för miljön, k...

Läs och begrunda!

26 augusti 2010

Skall man bara läsa en aktuell bok om klimatet & resurshushållning, är denna rätt val. I synnerhet är kapitlet om klimatet & opinionsbildningen mycket värdefull. Bl.a. en genomgång av de olika lägrens, alarmister resp. klimatskeptiker, olika ståndpunkter. Följande kapitel behandlar bl.a. vilka ev. problem som finns och hur de skall lösas. Författarna anser att det inte räcker med endast ny förnyelsebar teknik för att stävja klimathotet.Vi måste ändra inställning till människans förhållande till jordens ändliga resurser.
Vissa mer filosofiska avsnitt är kanske inte så lätt att ta till sig men är dock mycket tänkvärda.
Boken är mycket lämplig för beslutsfattare och opinionsbildare på olika nivåer.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens fram...

Mycket viktig bok i klimatdebatten!

23 maj 2019

Merparten av Sveriges befolkning har insett att klimatförstörelsen drabbar oss nu levande och i synnerhet framtida generationer. Varför sker så lite i förhållande till hur pass allvarligt läget är?
Kunskapen finns men en stark motivation för förändring saknas. Hur vi skall hitta till denna drivkraft är vad denna bok handlar om. Billy Larsson gör en ordentlig analys av de vanligaste argumenten på hur vi skall försöka lösa problemen. Omfattande resonemang och många referenser gör läsningen något trög för en lekman men det är värt besväret. En av författarens viktigaste slutsatser är att motiveringen skall härledas ur ett etiskt synsätt, vilket också framgår av undertiteln.
Personligen tycker jag själv att det är det främsta skälet men den aspekten har knappast hörts i mediedebatten. Med den inriktningen avslutas boken med kanske det intressantaste kapitlet dvs. den om mänsklighetens framtid.
Läs denna bok plus Olle Torpmans "Miljöetik", så står du på en riktig bra grund för framtida ställningstagande i klimatdebatten.

0 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Wildlife of Madeira and the Canary Islands

(enbart betyg)

5 september 2019

DK Eyewitness England's South Coast

(enbart betyg)

5 september 2019

Marco Polo : från Venedig till Xanadu

(enbart betyg)

5 september 2019