Användarprofil Psykiater / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Psykiater

Antal betyg: 6
Antal recensioner: 6

Varför det mesta du vet om covid-19 är fel : en evid...

Den enda boken om covid-19 som behöver läsas

19 februari 2021

Ska ni bara läsa en enda bok om covid-19, så läs denna! Den utgår från den medicinska vetenskapen, ingenting annat. Dessutom föredömligt pedagogisk och lättläst.

7 av 8 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Irreversibel skada : transepidemin som drabbar våra ...

Lysande om ett utslag av identitetspolitiken

30 juli 2021

Denna bok rekommenderas varmt. Boken beskriver mycket levande och pedagogiskt hur könsdysforiepidemin drabbat en hel generation av vilsna flickor och unga kvinnor. Transpersoner har genom historien trakasserats hårt, och det är självklart oacceptabelt. Det är dock lika oacceptabelt att diskriminerade grupper ska diktera villkoren för medicinsk behandling. Detta har för könsdysfori dessvärre skett i hela västvärlden, evidens för könsförändrande behandling saknas helt för barn och sannolikt även för unga vuxna. För den absoluta merparten av barn som idag upplever att de har könsdysfori är diagnosen inte beständig, de har snarare en allmän kroppsdysfori och identitetsproblematik. För detta ska de självklart få hjälp, men de ska inte utsättas för experimentell könsförändrande behandling som saknar vetenskapligt stöd.

3 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

De apatiska barnen : och samhället som svek

Skådespelet avslöjas

2 oktober 2020

Ola Sandstig visar övertygande att kejsaren är naken. Läsaren fångas omedelbart av den välskrivna boken. Författaren berättar ingående om tre fall med barn som tvingats spela apatiska och där två av barnen for mycket illa. Han redogör pedagogiskt för den mylla som utgjorde grogrunden för den osannolika epidemin av apatiska asylsökande barn i Sverige: 90-talets migrationspolitik och fr a medias partiska bevakning av ärenden med asylsökande. En kör av röster - läkare, behandlare, poliser, åklagare, socialsekreterare etc - vittnar om att manipulation var tämligen vanligt. Till och med kronvittnet för de som menade att barnen var sjuka på riktigt, barnpsykiatern Göran Bodegård, erkänner att många av barnen han behandlade var manipulerade.

Det allra viktigaste i denna historia, är det djupt tragiska att barn har använts som redskap för att få uppehållstillstånd, och många gånger utsatts för svår barnmisshandel. För detta har vi alla ett ansvar: föräldrarna, vården, politikerna och allmänheten.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Om tyranni : tjugo lärdomar från det tjugonde århund...

Bör bli obligatorisk läsning i skolan!

17 oktober 2017

En helt lysande bok. Författaren skriver enkelt och kortfattat om de mest mörka händelserna i 1900-talets historia och försöker dra konstruktiva slutsatser av dessa fatala fadäser.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Bakom leendet : om skadliga processer i arbetslivet ...

Viktigt om usla rättsskyddet mot jobbtrakasserier

29 januari 2015

Detta är en bred exposé över trakasserier och mobbning på svenska arbetsplatser och det undermåliga rättsskyddet för de drabbade. Det är en skrämmande läsning, för Sverige har halkat efter från en absolut topposition till att inte ta dessa utbredda problem på allvar. Vi var först i världen med att 1993 förbjuda kränkande särbehandling på arbetsplatser, men i praktiken har ingen arbetsgivare blivit fälld för detta. En ohelig allians har uppstått mellan arbetsgivare och fackförbund, där de enskilda som drabbas inte får något stöd.

Författaren redovisar ca 8-10 enskilda fall, och blandar detta med intervjuer med experter inom området, t ex en psykolog och en psykiater, utsagor och motioner från politiker, fakta från myndigheter som sysslar med den psykosocial arbetsmiljön, m m, m m. Det framstår som en präktig skandal att vi i Sverige, som i så många sammanhang värnar de mänskliga rättigheterna, ser mellan fingrarna med vuxenmobbningen på arbetsplatserna.

Redan 1999 beräknade Arbetslivsdelegationen att 100-300 av de årliga självmorden och 10 000 - 30 000 av alla långtidssjukskrivningar beror på mobbning på arbetsplasterna. Sedan dess har andelen av de långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa ökat avsevärt. Detta rör sig alltså om en gigantisk problematik, som innebär ett enormt psykiskt lidande och många tragedier för de drabbade. Ser man det ur ett krasst samhällsekonomiskt perspektiv är det också rena vansinnet att vi inte tar detta på allvar.

Vi skulle t ex kunna göra som i Norge. Författaren beskriver hur de arbetar med kränkande särbehandling. Arbetsgivare och fack har utbildat 500 s k faktagranskare, som åker ut till en arbetsplats så fort en anställd larmat om att den anser sig utsatt för kränkande särbehandling. Faktagranskaren blir ens sorts medlare mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om de inte hittar en lösning på konflikten, så kan ärendet gå vidare till norska Arbetsmiljöverket, som t sk från det svenska även tar sig an enskilda ärenden.

Innan faktagranskarna fanns, angav precis som i Sverige ca 10% av arbetstagarna i Norge att de utsattes för kränkande särbehandling. Idag är den siffran ca 5%.

Min uppmaning till allmänheten och beslutsfattarna: Läs boken!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

De apatiska

En skröna

7 oktober 2020

Tyvärr är Tamas bok en skröna. Han driver en tes och är partisk, och karaktärsmördar alla som har en annan åsikt än han själv. Obegripligt att denna bok blev så hyllad när den utgavs första gången.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej